Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00274811/01 z dnia 2024-04-08 o zamówieniu:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące powyższego postępowania dostępne
są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=65355224

Zobacz również