Stargardzkie TBS podsumowało 2019 rok

 Stargardzkie TBS podsumowało 2019 rok

DCIM100MEDIADJI_0099.JPG

Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym Spółka działając zgodnie z wypracowanymi standardami i swoim statutem realizowała zadania polegające na budowie i zarządzaniu budynkami z mieszkaniami na wynajem, stanowiącymi jej zasób. Po raz kolejny utrzymaliśmy  znaczącą rolę na rynku zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w Stargardzie, kontynuowaliśmy program „Potrzebny Dom”. W zakresie współpracy z Miastem Stargard kontynuowano działania  w zakresie kreowania i realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej, wynajmowano mieszkania komunalne i podnajmowano lokale w zasobie własnym osobom wskazanym przez Miasto, zarządzano budynkami komunalnymi mieszkalnymi i niemieszkalnymi, gruntami oraz prowadzono remonty i modernizacje miejskich budynków i lokali.

Nasze wieloletnie zaangażowanie zostało docenione.  Otrzymaliśmy wyróżnienie na łamach prestiżowego miesięcznika Architektura & Biznes. , a program „Potrzebny Dom” jako innowacyjne działanie został opisany w kwartalniku naukowym Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ?Człowiek i Środowisko?.

W 2019 r. m.in.:

 

 • zakończyła się kolejna wspólna inwestycja Spółki i Miasta. Nowy trzykondygnacyjny budynek powstał przy Andersa 29 w Stargardzie. Zlokalizowane w nim  23 mieszkania zostały przeznaczone głównie dla rodzin, które ubiegają się o zamianę lokalu komunalnego. Dzięki przeprowadzce ich sytuacja mieszkaniowa ulegnie znacznej poprawie. Dodatkowo osoby te zwolnią dotąd zajmowane lokale, które zostaną przydzielone osobom oczekującym na lokal, wpisanym na listę. Inwestycja została dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotacja wyniosła 1 500 000 zł.

 

 • rozpoczęta została inwestycja przy Śniadeckiego 17 w Stargardzie, która również otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Poza 24 mieszkaniami na wynajem w parterze budynku na powierzchni około 590 m2 powstanie żłobek. Przekazanie budynku do użytkowania planowane jest do końca 2020 r.

 

 • kontynuowano działania związane z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego pn. Rewitalizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 – Stargardzkie Centrum Nauki,

 

 • kontynuowany był proces poprawy jakości użytkowania mieszkań w zasobach stanowiących własność Miasta. Kontynuowano m.in.  program likwidacji toalet zewnętrznych i znajdujących się poza lokalami mieszkalnymi. W 2019 r. prawie całkowicie wyeliminowano problem posiadania toalet poza lokalem w zasobie Miasta. Dzięki środkom pozyskanym z RPO województwa Zachodniopomorskiego modernizacji energetycznej, obejmującej m.in. podłączenie budynków do sieci PEC i termomodernizację, poddane zostały dwa kolejne budynki komunalne przy ul. Czarnieckiego 19 i Bogusława IV 22.

 

 • w zakresie sprawowania funkcji zarządcy i administratora Wspólnot Mieszkaniowych po raz pierwszy w naszej 20 letniej historii w imieniu naszych klientów przeprowadziliśmy transakcje na Towarowej Giełdzie Energii sprzedając z dużym zyskiem prawa majątkowe – Białe Certyfikaty , których pozyskanie rozpoczęło sie jeszcze w 2016 r. Środki ze sprzedaży BC pomniejszone o koszty ich uzyskania zasiliły konta funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych. Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na kolejne remonty lub przedterminową spłatę kredytów. Również w 2019 r. nawiązaliśmy współprace z nowymi instytucjami udzielającymi kredytów z przeznaczeniem na remonty dla Wspólnot Mieszkaniowych.  Dzięki temu znacznie udało się nam obniżyć koszty związane z pozyskaniem finansowania dla naszych klientów. Marża dla Eco Kredytu rozpoczynała się już od 1%. Wspólnoty, które zdecydował się na realizacje inwestycji w oparciu o audyty otrzymały z Banku Gospodarstwa Krajowego premią remontową lub premią termomodernizacyjną w zależności od wykonanego zakresu inwestycji.

 

 

 • W 2019 r. Spółka włączyła się wspólnie z Miastem Stargard w projekt dofinansowywany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego powstanie w Stargardzie kolejne mieszkanie wspomagane, tym razem przeznaczone dla osób ze spektrum autyzmu,

 

 • wraz ze Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom” oraz przy pomocy sponsorów uczestniczyliśmy
  w organizacji festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla Lotnisko pod nazwą „Dzień Sąsiada”. Hasłem przewodnim w 2019 r. było „Zdrówko”. Odbył się on pod patronatem Prezydenta Miasta Stargard.

 

 • w odpowiedzi na potrzeby najstarszych mieszkańców naszego Miasta, szczególnie osób samotnych, Spółka we współpracy z Miastem, które zapewniło środki na ten cel rozpoczęła realizację programu Miasta pn. „Złota Rączka”. Program zakłada bezpłatne naprawy dla posiadaczy Stargardzkiej Karty Seniora. Z takiej usługi może skorzystać każdy, kto skończył 75 lat i mieszka samotnie. Pomoc będzie udzielana także w przypadku większej liczby lokatorów. Każdy z nich musi mieć jednak skończone 75 lat.  Program będzie realizowany  również w 2020 roku.

 

 • miłym akcentem była wizyta podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści”. Wizyta w siedzibie Spółki dostarczyła przedszkolakom u progu wakacji wielu wrażeń. W specjalnie urządzonym pomieszczeniu, najmłodsi goście mieli do dyspozycji farby, kredki oraz klocki lego. Powstawały z nich makiety nowych budynków, niektórych nawet o dość fantazyjnych kształtach. Największą popularnością cieszyło się przy tym projektowanie własnych domów z wykorzystaniem map i rysunków.

 

Każdy z projektów realizowanych przez Spółkę od tych dużych, inwestycyjnych do małych stricte społecznych jest traktowany przez Spółkę z należytym zaangażowaniem. Wszystkie razem pozwalają bowiem tworzyć kompleksowe rozwiązania w zakresie realizacji potrzeb mieszkaniowych mieszkańców naszego Miasta.

Zobacz również