Środa 8, maja 2024

Rzeczpospolita” odnotowuje: „Firmy nie chcą już dużych biur”. Koszt wynajmu najdroższych biur w stolicy to 30 euro za mkw. W innych miastach stawki wahają się od 8 do 17 euro. Od pracy hybrydowej nie ma już odwrotu, co wpływa na rynek biur.  Pandemia pokazała, że o powierzchni biurowej można myśleć w sposób bardziej ekonomiczny. Wraz z kończącymi się kontraktami firmy oddają od 20 do 50 proc. metrażu. Jeśli obecna siedziba nie daje im możliwości redukcji powierzchni, decydują się na przeprowadzkę do innego budynku. Z danych Grupy REDD wynika, że w Polsce jest ponad 15,7 mln mkw. gotowych biur. W całym kraju buduje się dodatkowo ponad 476 tys. mkw. powierzchni, a tzw. wskaźnik pustostanów wynosi 12,31 proc. Najmniej pustych biur jest w Warszawie (9,4 proc.), najwięcej w Łodzi (19,7 proc.). Co jest do wzięcia od ręki? – W ofercie są bardzo zróżnicowane moduły biurowe. Wśród wszystkich budynków ponad połowa (54,6 proc.) oferuje powierzchnie na wynajem zarówno od zaraz, jak i w przyszłości. Część najemców wybiera biura coworkingowe. Z raportu workthere.pl i Savillsa wynika, że pod koniec IV kwartału 2023 r. w Polsce było dostępnych 357 tys. mkw. elastycznej powierzchni rozlokowanej w 186 obiektach znajdujących się głównie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Katowicach i Poznaniu. Średni koszt wynajmu jednego stanowiska pracy na elastycznej powierzchni w Warszawie to ok. 420 euro. W Krakowie i Trójmieście – ok. 360 euro, a w Łodzi – ok. 270 euro. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 08.05.2024.).

„Prawo co dnia” zauważa natomiast: „Wygoda sąsiada nie uprawnia do drogi”. Przesłanką ustanowienia służebności nie jest zapewnienie łatwiejszego korzystania z nieruchomości lub plany inwestycyjne, lecz jej niezbędność. To sedno najnowszego wyroku Sadu Najwyższego dotyczącego tej praktycznej, a często konfliktowej kwestii wytyczania służebności drogi koniecznej. W omawianej sprawie SN wskazał, że art. 145 k.c. nie jest źródłem roszczeń o ustanowienie służebności drogi zapewniającej łatwiejsze lub wygodniejsze korzystanie z nieruchomości, lecz stanowi podstawę prawną żądania ustanowienia drogi koniecznej niezbędnej dla nieruchomości. Przy jej ustanowieniu sąd winien wyważyć interesy obu stron, nie tylko żądającego ustanowienia drogi, lecz także właściciela nieruchomości, przez którą droga ma przebiegać. Służebność drogi koniecznej nie może służyć wygodzie właściciela działki władnącej, kosztem ograniczenia praw właścicieli działki obciążonej. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 08.05.2024.).

„Rz” wraca do zasygnalizowanej wcześniej sprawy w kolejnym tekście: „Tradycyjna siedziba czy coworking? Ile kosztują biura w dużych miastach”. Do końca 2024 roku ma być oddanych 161 tys. mkw., w 2025 – 231 tys. mkw., a w 2026 r. – 84 tys. powierzchni dla firm. Jakie powierzchnie biurowe są do wynajęcia od ręki? „Najwięcej jest modułów nieprzekraczających 500 mkw.” Najmniej pustych biur jest w Warszawie (9,4 proc.), najwięcej w Łodzi (19,7 proc.). Co jest do wzięcia od ręki? – W ofercie są bardzo zróżnicowane moduły biurowe. Wśród wszystkich budynków ponad połowa (54,6 proc.) oferuje powierzchnie biurowe na wynajem zarówno od zaraz, jak i w przyszłości. Średnia powierzchnia modułu, który można wynająć od ręki, wynosi 460 mkw.  Najmniejsze dostępne biura mają zaledwie kilkanaście metrów, największe – nawet kilka tysięcy – wskazuje ekspert REDD. Jak  zauważa ekspert Savillsa, firmy, które decydują się na relokację lub renegocjację umowy, mogą liczyć na pakiet zachęt finansowych. Obejmuje on najczęściej wakacje czynszowe (czyli miesiące bez czynszu), budżet na aranżację biura, a w niektórych przypadkach – logo firmy na budynku czy partycypację w kosztach przeprowadzki. – Atrakcyjność takiej oferty zależy w głównej mierze od okresu najmu. Im dłuższa umowa, tym pakiet zachęt atrakcyjniejszy. Część najemców szuka elastycznych rozwiązań. Z raportu „Flexible Office Market in Poland”, przygotowanego przez portal workthere.pl we współpracy z firmą Savills, wynika, że pod koniec IV kw. 2023 r. w Polsce było dostępnych 357 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej, rozlokowanej w 186 obiektach znajdujących się głównie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Katowicach i Poznaniu. W pierwszym kwartale 2024 r. otwarto cztery nowe lokalizacje. Na takie rozwiązania zamiast tradycyjnych wynajmów decyduje się coraz więcej firm- czytamy na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 08.05.2024.).

„Rz” informuje również: „Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa”. W poniedziałek rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie w konkursie dla firm z branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki, a także m.in. kultury i rekreacji. Na początku kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zasady długo wyczekiwanego konkursu, w ramach którego przedsiębiorcy z branż najbardziej poszkodowanych w okresie pandemii Covid-19 mogą się ubiegać o dodatkowe wsparcie z unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Wyczekiwanego, bo jak wynika z badań Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, spadki przychodów wywołane nadejściem pandemii w 2020 r. dotknęły ponad 60 proc. firm. Właśnie w odpowiedzi na te problemy PARP ogłosiła uruchomienie długo wyczekiwanego programu wsparcia. Począwszy od 6 maja, przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach, takich jak hotelarstwo i gastronomia (HoRe- Ca), turystyka, rekreacja czy kultura. Inicjatywa skupia się na wsparciu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które musiały się zmierzyć z niespodziewanymi ograniczeniami. Ma na celu finansowanie projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do dywersyfikacji działalności, modernizacji infrastruktury i wprowadzenia nowych technologii do firm z branży. Więcej szczegółów- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 08.05.2024.).

„Dziennik Gazeta Prawna” odnotowuje z kolei: „Bon energetyczny. Kurs na odmrażanie”. Analitycy ING Banku Śląskiego szacują, że w scenariuszu przedstawionym przez resort klimatu i środowiska, wzrost cen prądu i gazu podbije inflację CPI o ok. 1,7 pkt proc. To wskaźnik, który ilustruje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli najczęściej kupowanych przez gospodarstwa domowe w kraju, i był porównywany ze scenariuszem wydłużenia mrożenia cen energii na obecnym poziomie. Szacunki ministerstwa przyjęto jako nowy scenariusz bazowy, co przesuwa ścieżkę inflacji na drugą połowę 2024 r. w górę o ok. 1 pkt proc. względem wcześniejszych oczekiwań. Oznacza to, że w grudniu 2024 r. inflacja CPI może być zbliżona do 5,5 proc. r./r.- czytamy.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 08.05.2024.).

„DGP” zauważa w innym miejscu: „Wynajem piwnic i schowków mieszkańcom bez podatku”. Spółdzielnie nie powinny doliczać VAT do opłat za wynajmowanie mieszkańcom pomieszczeń piwnicznych, schowków i komórek lokatorskich, jeżeli najem ma związek z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wcześniej zaprezentował identyczne stanowisko m.in. w interpretacjach indywidualnych z 6 listopada 2023 r. Wszystkie one (w tym najnowsza) odnoszą się do sytuacji, w której spółdzielnia mieszkaniowa wynajmuje mieszkańcom schowki, komórki lokatorskie i dodatkowe piwnice. Część z tych pomieszczeń należy do konkretnych lokali, a opłaty z tytułu ich najmu są ponoszone zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 08.05.2024.).

„DGP” odnotowuje również: „Niektóre miasta przystąpiły już do procedowania planu ogólnego”. Ustalenia władz lokalnych będą miały wpływ na uchwalane plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy. A to oznacza, że zainteresowani kupnem nieruchomości inwestorzy powinni już składać wnioski do takiego planu. Kraków, Katowice, Gdańsk, Łódź, Kielce, Koszalin to miasta, które już przystąpiły do procedowania planu ogólnego i rozpoczęły zbieranie wniosków do jego projektu. W związku z tym, po podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostały wyznaczone terminy, przed upływem których właściciele nieruchomości mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego. Zgodnie z tą regulacją wójt, burmistrz lub prezydent ma obowiązek ogłosić o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, określając sposoby i miejsce składania wniosków do projektu planu ogólnego oraz termin ich składania. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to przed jego upływem termin do składania wniosków może zostać przedłużony. Taka sytuacja miała już miejsce np. w Krakowie- czytamy.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 08.05.2024.).

„DGP” informuje też: „Inflacja i wysokie stopy wspomagają spłatę długów”. W relacji do PKB wartość kredytów i pożyczek gospodarstw domowych i firm jest najmniejsza od czasów globalnego kryzysu z 2008 r. Zobowiązania krajowych firm z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów dłużnych zmniejszyły się w końcu ub.r. do niewiele ponad 37 proc. PKB. W porównaniu z końcem 2020 r. oznacza to spadek o 9 pkt proc. Zadłużenie gospodarstw domowych zmniejszyło się w tym czasie o 11 pkt proc., do mniej niż 24 proc. Tak niskie było ostatnio w 2008 r. To w naszej gospodarce trend bez precedensu. Po części wynika on z wysokiej inflacji. Skok cen, do jakiego doszło w ostatnich latach, sprawił, że gospodarka w ujęciu nominalnym urosła w dużo większym stopniu niż realnie. Wpłynęło to na wszelkie wskaźniki odnoszone do nominalnego PKB. Ale kryje się za tym więcej: gospodarka w mniejszym stopniu niż w poprzedniej dekadzie opiera się na kredycie. Oznacza to zmniejszenie roli sektora finansowego, na co od pewnego czasu zwracają uwagę sami bankowcy. Dotknięte są tym zwłaszcza krajowe banki, których udział w ogólnej kwocie zobowiązań kredytowych firm spadł w ubiegłym roku do mniej niż jednej trzeciej z ok. 40 proc. pięć lat temu.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 08.05.2024.).

W „DGP” czytamy również: „Od 1 lipca nieruchomości z przestępstwa mają  trafiać do tego rejestru. Czy ceny mieszkań spadną?”. Od 1 lipca wszystkie nieruchomości wykorzystane do popełnienia przestępstwa, uzyskane w wyniku przestępstwa lub utracone w związku z przestępstwem trafią do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK). Tak przewiduje projekt rozporządzenia MSWiA, który niedawno ukazał się na RCL. Czy to dobre i potrzebne rozwiązanie? Czy ceny mieszkań spadną? Eksperci rynku nieruchomości są ostrożni. 1 lipca 2024 r. wchodzą zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych. W bazach danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w obszarze „PRZEDMIOT” zakres gromadzonych informacji kryminalnych zostanie rozszerzony o nieruchomości wykorzystane do popełnienia przestępstwa, uzyskane w wyniku przestępstwa lub utracone w związku z przestępstwem. Zmiana przepisów od lipca nakłada na poszczególne podmioty uprawnione obowiązek przekazywania tych informacji do baz danych KCIK. W celu pozyskania informacji na temat podejrzanego lokum zaproponowano też wzór elektronicznej karty zapytania zarówno o nieruchomość polską, jak i zagraniczną. Przepisy póki co nie przewidują konieczności adnotacji kryminalnej przeszłości nieruchomości również w księdze wieczystej. To jednak mógłby nie być taki zły pomysł, mając na względzie samych nabywców i bezpieczeństwo obrotu nieruchomości- odnotowano.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 08.05.2024.).

„DGP” zauważa w innym miejscu: „Mniejszy popyt na kredyty mieszkaniowe i hipoteczny rekord”. Wyniki banków są dobre, ale rosnące znaczenie kredytów o stałej stopie może stanowić problem. Początek tego roku przyniósł w bankach wyraźny spadek zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Opublikowane w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski wyniki ankiety wśród osób odpowiedzialnych za politykę kredytową w sektorze komercyjnym wskazują, że w I kw. br. dwie trzecie banków odnotowało zmniejszenie popytu na hipoteki. „Za podstawową przyczynę spadku popytu banki uznały wstrzymanie dopłat z programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. oraz dodatkowo zaostrzenie we wcześniejszych okresach kryteriów i warunków udzielania kredytów mieszkaniowych” – napisano w analizie banku centralnego. W I kw. br. banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 27,1 mld zł. Ponieważ od złożenia wniosku do wypłaty pieniędzy mija dużo czasu, to spadku popytu nie widać w danych „sprzedażowych”. W I kw. br. krajowe banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 27,1 mld zł. Był to pod tym względem najlepszy kwartał w historii. W końcówce ub.r., gdy wpływ na rynek miał już rządowy program dopłat do kredytów, sprzedaż wyniosła 25 mld zł- odnotowano.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 08.05.2024.).

„Kurier Szczeciński” zauważa: „Nie ma chętnych na mieszkania, więc ogłaszają dodatkowy nabór”. W Kołobrzegu realizowany jest program „Mieszkania dla Rozwoju”. Mowa o budowie domów komunalnych z mieszkaniami na wynajem. Na początek Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizujące zadanie postanowiło wybudować 4 bloki spośród 10, które docelowo zostały zaplanowane. Pierwsze obiekty już powstały, a i przydzielono klucze do mieszkań. W sumie na tym etapie inwestycji powstały 124 lokale mieszkalne. Miasto ustaliło regulamin przydziałów.  Jak się okazuje, propozycja samorządu cieszy się sporym zainteresowaniem, ale nie tak dużym, aby na wszystkie mieszkania znaleźli się chętni. Wciąż 17 z nich nie ma najemców. Dlatego magistrat postanowił ogłosić dodatkowy nabór.  O najem mogą ubiegać się osoby, które zarabiają minimum 3335,72 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub rodziny, w których dochód na jedną osobą przekracza 2382,60 zł. Wnioski o przydział można pobierać ze strony internetowej witkowice.kolobrzeg.eu, a składać je należy do 30 maja. Program adresowany jest do osób, które zarabiają zbyt mało, aby dostać kredyt na zakup własnego mieszkania, ale wystarczająco dużo, aby dać miastu gwarancję systematycznego wnoszenia opłat za najem- odnotowano.

(Źródło: „Kurie Szczeciński”– 08.05.2024.).    

Zobacz również