Środa, 8 kwietnia 2020

¨Czas między grządkami zamiast spaceru w parku¨
¨Faktyczna wysokość hali garażowej bez znaczenia¨
¨Obawy przed kwarantanną w bloku¨
¨Dziurawa tarcza słabo chroni najemców¨
¨Umowę o zamówienie można zmienić. Ale jednak nie każdą¨
¨Geoportal bez numerów ksiąg¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Czas między grządkami zamiast spaceru w parku¨. Czy wolno korzystać z działek w rodzinnych ogrodach działkowych, skoro nie wolno spacerować np. po lesie? Zdania są podzielone. Rząd zakazał wychodzenia z domu z wyjątkiem wyjść do sklepu, apteki, lekarza. Okazuje się, że nie tylko. Prawie milion działkowców razem ze swoimi rodzinami może korzystać z rodzinnych ogrodów działkowych, chociaż zdarza się, że policja chce z tego powodu karać mandatami. Zdaniem Polskiego Związku Działkowców nie ma do tego prawa. Według PZD możliwość korzystania z działki nie oznacza, że na terenie ogrodów można organizować spotkania towarzyskie. Nie są one dozwolone. Obecnie w ROD mogą przebywać działkowcy i ich najbliższa rodzina. PZD apeluje do działkowców o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ogrodów. Sugeruje też, by pomimo przysługujących im praw działkowcy maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Szczegóły- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.04.2020.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Rachunkowość¨ zamieszcza tekst: ¨Faktyczna wysokość hali garażowej bez znaczenia¨. Jak długo zawarte w ewidencji gruntów i budynków zapisy nie ulegną zmianie, fiskus nie jest władny do przyjęcia innej powierzchni użytkowej na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości. Spór w sprawie dotyczył solidarnego zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. od hali garażowej. Z akt sprawy wynikało, że przedmiotem opodatkowania jest hala garażowa położona o powierzchni ponad 1.600 mkw. Nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych. Problem zaczął się, gdy w lutym 2013 r. do samorządowego fiskusa wpłynęła deklaracja na podatek od nieruchomości za 2013 r. złożona przez spółkę z o.o. Lektura dla zainteresowanych- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.04.2020.).

¨Rz¨ odnotowuje również ¨Obawy przed kwarantanną w bloku¨. Wspólnoty mieszkaniowe nie chcą, by w ich budynkach wynajmować mieszkania na kwarantannę. Skutecznie zakazać tego jednak nie mogą. Na portalach zaroiło się od ogłoszeń najmu krótkoterminowego lokali na okres kwarantanny. Budzi to sprzeciw innych mieszkańców. Wspólnoty mieszkaniowe wysyłają do wynajmujących pisma w tej sprawie. Niektóre ograniczają dostęp do swoich budynków. Rząd wprowadził od 1 do 11 kwietnia zakaz prowadzenia usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego. Ale przewidział dwa wyjątki od tej restrykcji. Wolno wynajmować mieszkania tylko na kwarantannę oraz osobom, które przyjeżdżają służbowo. Czy wspólnota mieszkaniowa może zakazać najmu krótkoterminowego na kwarantannę? Prawnicy nie mają wątpliwości: jest to trudne, wręcz niemożliwe. Już wcześniej wspólnoty podejmowały próby zakazu najmu krótkoterminowego, ale przegrywały w sądach. Szczegóły- na 24 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.04.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Dziurawa tarcza słabo chroni najemców¨. Wśród poszkodowanych przez stan epidemii są przedsiębiorcy, którzy zostali objęci administracyjnym zakazem prowadzenia działalności, a jednocześnie są najemcami lokali w galeriach handlowych. Obowiązująca od 31 marca tarcza antykryzysowa próbuje rozwiązać problemy na linii najemcy- wynajmujący. Powstaje pytanie, czy przyjęte w niej rozwiązania są wystarczające, aby uchronić najemców lokali handlowych przed obowiązkiem uiszczania opłat związanych z najmem za okres, w którym nie było możliwe prowadzenie działalności  gospodarczej w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, oraz przed sporami sądowymi, które mogą powstać na tej podstawie, Są bowiem wysoce nieprecyzyjne i jedynie częściowo odnoszą się do problemów najemców. Więcej szczegółów na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.04.2020.).

¨DGP¨ w dodatku ¨Samorząd i Administracja¨ odnotowuje: ¨Umowę o zamówienie można zmienić. Ale jednak nie każdą¨. Zamawiający i wykonawcy zyskali trochę więcej luzu przy zamówieniach publicznych. Do pełni szczęścia zabrakło możliwości zmiany postępowań prowadzonych z unijnym wsparciem, a będących poniżej progów. Najważniejsze nowości wprowadzane ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w zakresie zamówień publicznych dotyczą realizacji umów i dokonywania ich zmian. Chodzi zarówno o te zawierane już po ogłoszeniu stanu epidemii, jak i te, które były zawarte wcześniej i już są realizowane- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.04.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Geoportal bez numerów ksiąg¨. Numery ksiąg wieczystych mają zniknąć z serwisu Geoportal 2. Takie postanowienie wydał w poniedziałek prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To środek tymczasowy nałożony do czasu wydania decyzji administracyjnej. Postanowienie ma zabezpieczyć przed dalszym naruszaniem przepisów RODO. Zdaniem prezesa UODO już na tym etapie postępowania można stwierdzić, że żaden z obowiązujących przepisów prawa nie uprawnia głównego geodety kraju do upubliczniania w serwisie numerów ksiąg wieczystych- czytamy na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.04.2020.).

Zobacz również