Środa, 5 maja 2021

¨Sąsiadka nie naśle kontroli¨
¨Obligacje deweloperów znów mają wzięcie¨
¨Niepokorny projektant do łatwego odsunięcia¨
¨Możliwy jest chwilowy zastój na rynku przydomowej fotowoltaiki¨
¨Koniec z naciąganiem seniorów¨
¨Źle podpisana oferta musi zostać odrzucona¨
¨Samorządom z nowym prawem zamówień na razie pod górkę¨
¨Najbardziej wzrosły ceny mieszkań średnich, od 35 do 60 mkw.¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Sąsiadka nie naśle kontroli¨. Nie ma wytycznych epidemiologicznych dla wynajmujących na krótko lokale mieszkalne. Autorka wniosku do powiatowego inspektora sanitarnego wystąpiła o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nieprzestrzegania procedur sanitarno- epidemiologicznych ustanowionych na czas epidemii Covid- 19. Chodziło o osoby korzystające z krótkoterminowego wynajmu w budynku wielorodzinnym. Powiatowy, a następnie wojewódzki inspektor sanitarny stwierdzili jednak, że wnioskodawczyni nie może żądać wszczęcia postępowania w tej sprawie, ponieważ nie dotyczy ono jej interesu prawnego i obowiązku. Tym bardziej, że kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Właścicielka mieszkania, w którym prowadzi najem krótkoterminowy, działa zgodnie z procedurami określonymi w wytycznych dla hoteli i pensjonatów- czytamy. Więcej-  na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.05.2021.).

¨Rz¨ informuje też: ¨Obligacje deweloperów znów mają wzięcie¨. Fundusze chętnie lokują w dobrze oprocentowane papiery branży, która nie dała się pandemii. Spółki potrzebują kapitału na coraz droższą ziemię. Dla deweloperów mieszkaniowych kapitał z emisji obligacji jest na wagę złota: banki chętnie udzielają pożyczek na prace budowlane, ale nie na zakup ziemi. Według szacunków DM Navigator, które ¨Rz¨ publikuje jako pierwsza, od stycznia do kwietnia deweloperzy notowani na Catalyst pozyskali niemal 850 mln zł, z czego 530 mln zł w samym kwietniu. Mowa o pieniądzach zebranych na nowe inwestycje, jak i refinansowanie długu. Spółki w tym czasie odkupiły papiery za 574 mln zł. Do końca roku zapadają obligacje za 925 mln zł, a w dwóch kolejnych latach to odpowiednio 1,05 mld i 1,37 mld zł. Deweloperzy mieszkaniowi mają za sobą rewelacyjny kwartał. Ci z rynku kapitałowego sprzedali 7,3 tys. mieszkań, o 21 proc. więcej rok do roku. Z kolei firma JLL oszacowała, że w sześciu największych aglomeracjach padł rekord i sprzedaż wzrosła o 3 proc., do 19,5 tys. lokali. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.05.2021.).

¨Rz¨ zauważa obok: ¨Niepokorny projektant do łatwego odsunięcia¨. Cyfryzacja budownictwa tak, ale nie taka, która da zbyt dużo uprawnień  inwestorowi- wskazuje środowisko architektów. Prowadzenie elektronicznego dziennika budowy, dokumentowanie przebiegu robót budowlanych online czy możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. To niektóre ze zmian, jakie znalazły się w projekcie nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Branża propozycjom mającym ograniczyć obieg papierowych dokumentów podczas procesu inwestycyjnego mówi tak. Wskazuje jednak rozwiązania, które mogą prowadzić do patologicznych sytuacji. Inwestor otrzyma bowiem uprawnienia nie tylko do dawania dostępu do elektronicznego dziennika budowy (EDB) pozostałym uczestnikom procesu budowlanego, ale też do pozbawiania ich możliwości wejścia do systemu, w którym będzie znajdować się ten elektroniczny dokument. Zdaniem architektów proponowany mechanizm może doprowadzić do eliminowania przez inwestora ¨niewygodnego¨- z jego punktu widzenia- uczestnika procesu budowlanego, np. projektanta, który nie zgadza się na nieuzasadnione lub naruszające prawa autorskie zmiany w realizacji albo poważniejsze zmiany mające wpływ na  bezpieczeństwo wznoszonego obiektu. Resort rozwoju w uzasadnieniu projektu wskazuje, że odpowiedzialność za pozbawienie dostępu do EDB spadnie na inwestora. W ocenie architektów to jednak za mało. Szczegóły- także na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.05.2021.).

¨Rz¨ informuje też: ¨Możliwy jest chwilowy zastój na rynku przydomowej fotowoltaiki¨. Rośnie zainteresowanie instalowaniem paneli słonecznych na dachach, ale wiele osób wstrzymuje się z decyzją o inwestycji. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w I kw. przez firmę N Energia wśród ponad 600 przedstawicieli handlowych w całej Polsce, większość potencjalnych inwestorów wstrzymuje się na razie z ostateczną decyzją w sprawie instalacji fotowoltaicznej z uwagi na ciągłą niejasność co do konkretnych warunków nowej edycji programu ¨Mój prąd¨, w tym kwot dofinansowania oraz kryteriów określających rodzaj inwestycji kwalifikujących się do udziału w programie. Więcej- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.05.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza natomiast obszerny tekst: ¨Koniec z naciąganiem seniorów¨. Prezes UOKiK: Zaproponowaliśmy rozwiązania legislacyjne mające na celu eliminację nieuczciwych praktyk rynkowych, jakie wciąż mają miejsce na pokazach handlowych. Jednak rozmowę rozpoczyna pytanie o znaczenie przyjętej 20 kwietnia przez Sejm ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Prezes UOKiK przypomniał, że pierwotnie proponowano o wiele wyższy poziom stawki do funduszu, której wysokość określi ostatecznie rozporządzenie ministra właściwego ds. budownictwa, a punktem wyjścia była likwidacja otwartych rachunków powierniczych. Jego zdaniem rozwiązania zawarte w ustawie uwzględniają znaczną część zastrzeżeń zgłaszanych w trakcie prac legislacyjnych przez interesariuszy, a w szczególności deweloperów, choć naturalnie regulacje są szersze i wzmacniające konsumentów nabywających nieruchomości od deweloperów. Z pełną odpowiedzialnością można jednak stwierdzić, że stanowią one wyważony kompromis- czytamy. Całość rozmowy- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.05.2021.).

¨DGP¨ przypomina też: ¨Źle podpisana oferta musi zostać odrzucona¨. Przedsiębiorcy tracą szansę na wygranie przetargu, bo podpisują z poziomu ePUAP formularz do składania czy wycofywania oferty, a nie samą ofertę. Urząd Zamówień Publicznych ostrzega, że to nie wystarczy. Przy zamówieniach od progów unijnych oferta musi być opatrzona e- podpisem kwalifikowanym, przy tańszych wystarczy podpis zaufany lub osobisty. Podpisać należy samą ofertę, przed jej zaszyfrowaniem. Jeśli wykonawca korzystający z miniPortalu podpisał jedynie formularz, a samej oferty już nie, to podlega ona odrzuceniu. Jednocześnie UZP zaznacza, że właściwy podpis elektroniczny można złożyć zarówno bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy, jak i na zawierającej ją ¨paczce¨ dokumentów elektronicznych. Ofert wraz z innymi plikami są bowiem często kompresowane do jednego pliku. Jego prawidłowe podpisanie również spełnia wymagania. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.05.2021.).

¨Samorząd i Administracja¨ w ¨DGP¨ zauważa z kolei: ¨Samorządom z nowym prawem zamówień na razie pod górkę¨. Mimo że nowe przepisy obowiązują już od czterech miesięcy, zamawiający mają z nimi sporo kłopotów. Sprawiają je nawet pozornie proste czynności, zwłaszcza wykonywane elektronicznie. Także biurokracja, której miało być mniej, a jest bardzo dużo. Na początku obowiązywania nowych regulacji chodzi zazwyczaj nie tyle o to, że przepisy są skomplikowane, ile o sam sposób wprowadzania ustawy czy po prostu nieznajomość podstawowych procedur. I tak jest w przypadku jednostek samorządu, mimo że od uchwalenia do wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych minęło półtora roku- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.05.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ informuje: ¨Najbardziej wzrosły ceny mieszkań średnich, od 35 do 60 mkw.¨. W pierwszym kwartale tego roku ceny mieszkań w Szczecinie znacznie wzrosły. W Polsce średnio o 7 proc. W Szczecinie najbardziej wzrosła cena mieszkań średnich, o powierzchni od 35 do 60 mkw. W tej chwili właśnie za takie mieszkania trzeba w naszym mieście zapłacić 14 proc. więcej niż jeszcze rok temu, a mediana cen takiego mieszkania to 7356 zł za mkw. O 10 proc. wzrosła cena mieszkań większych- powyżej 60 mkw. W tej chwili mediana cen za takie mieszkanie to 6500 zł za mkw. Najmniej, bo o 8 proc. wzrosły ceny najmniejszych mieszkań- do 35 mkw. Ale za takie mieszkania za mkw. trzeba płacić najwięcej- mediana cen mkw. to 8176 zł. Szczegóły- na czwartej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 05.05.2021.).

Zobacz również