Środa, 5 grudnia 2018

Nie tylko warszawiacy utoną w śmieciach, Rzeczpospolita
Uwłaszczenie: będą szybkie poprawki, Rzeczpospolita
Miliardy złotych popłyną na dopłaty do rachunków za prąd, Rzeczpospolita
JLL i REAS łączą siły, by skorzystać ze wzrostu na rynku mieszkaniowym, Rzeczpospolita
Uwłaszczenie bis na szybkiej ścieżce, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w "Rzeczpospolitej" przestrzega: "Nie tylko warszawiacy utoną w śmieciach". Gminy chcą szybkiego wypracowania nowego systemu gospodarowania komunalnymi odpadami. W przeciwnym razie będzie drogo. Samorządowcy biją na alarm. Twierdzą, że zasypią nas śmieci, jeżeli szybko nie zostaną podjęte kroki prawne. Dwadzieścia pięć podwarszawskich gmin pracuje nad listem otwartym w tej sprawie. Nawarstwiło się wiele problemów, co może doprowadzić do kryzysu śmieciowego nie tylko na Mazowszu, ale też w całej Polsce- czytamy. Chodzi o wojewódzkie plany gospodarowania odpadami. Pod wpływem Ministerstwa Środowiska zarządy województw, a później sejmiki przyjęły niekorzystne plany, które powodują, że w praktyce nie ma jak prawidłowo zagospodarować odpadów. Ciągłe zmiany w przepisach prowadzą do bałaganu. Teraz procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy przejściowe są niejasne. Nie wiadomo więc, czy zmiany będą miały wpływ na zawierane teraz umowy oraz samorządowe przetargi. Zdaniem przedstawicieli 25 gmin nowe wyzwania wymagają nowego podejścia do gospodarki odpadami- na szczeblu zarówno centralnym, jak i regionalnym. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.12.2018.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Uwłaszczenie: będą szybkie poprawki". Spółdzielnie oraz deweloperzy nie dołożą do przekształcenia użytkowania na własność. Rząd chce ekspresowo zmienić przepisy uwłaszczeniowe. Dzięki temu deweloperzy oraz spółdzielnie nie zapłacą bardzo wysokich kwot z tytułu pomocy publicznej. Projekt w tej sprawie lada dzień trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Chodzi o nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Po 1 stycznia z mocy prawa dojdzie do przekształcenia tysięcy hektarów gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na budownictwo mieszkaniowe. W wypadku firm oraz spółdzielni będzie brało się pod uwagę przepisy o pomocy de minimis. Oznacza to, że nadwyżkę ponad dozwolony pułap tej pomocy trzeba będzie zwrócić, a to będą grube miliony złotych. Aby temu zaradzić proponuje się, by przedsiębiorca (spółdzielnia) składał oświadczenie odnośnie do nieruchomości wykorzystywanych gospodarczo o tym, jak długo planuje wnosić opłaty za przekształcenie. Do wyboru są cztery warianty: 99 lat, 50 lat, 33 lata, oraz możliwość wpłacenia w tym samym roku, w którym doszło do uwłaszczenia. Szczegóły- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.12.2018.).

 

"Rz" informuje również: "Miliardy złotych popłyną na dopłaty do rachunków za prąd". Na szczycie klimatycznym w Katowicach polskie władze zapewniają, że nasz kraj nie zrezygnuje ze spalania węgla. Na rekompensaty za drożejący prąd popłynie 4 mld zł. O kosztach planowanych rekompensat mówił we wtorek minister energii w kuluarach szczytu klimatycznego. Resort pracuje właśnie nad przepisami, które mają wesprzeć zarówno gospodarstwa domowe, jak i małe i średnie firmy. Rząd wielkości kosztów, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, określa w granicach 1,8 ? 2,1 mld zł. Podobne koszty dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokie ceny węgla, ale też drożejące w szybkim tempie uprawnienia do emisji CO2 pchają w górę ceny prądu. Spółki energetyczne złożyły już w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o taryfy dla energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na 2019 r. Wnioskują średnio o 30 proc. podwyżki. Z wypowiedzi szefów firm wynika natomiast, że oferowane przedsiębiorcom podwyżki sięgają od 40 proc. do nawet 70 proc. w porównaniu z rokiem 2018. Szczegóły- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.12.2018.).

 

"Rz" informuje też: "JLL i REAS łączą siły, by skorzystać ze wzrostu na rynku mieszkaniowym". W najbliższym czasie w Polsce wzrośnie rola inwestorów instytucjonalnych. Pojawią się portfele lokali na wynajem, prywatne akademiki, domy dla seniorów. Kuszą też rynki zagraniczne. Doradcy będą mieli co robić. Od początku grudnia REAS działa już w strukturach JLL. Firmy łącza kompetencje i będą czerpać z doświadczeń, by odegrać wiodącą rolę doradczą na rozwijającym się rynku mieszkaniowym w Polsce. Ambicje sięgają również krajów naszego regionu Europy. REAS to firma doradcza działająca na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych od ponad dwóch dekad, współpracująca na co dzień z deweloperami, funduszami inwestycyjnymi i bankami, a szerzej znana z badań rynków i cokwartalnych raportów o sprzedaży lokali w największych aglomeracjach. JLL to międzynarodowa grupa, której polski oddział funkcjonuje niemal od ćwierćwiecza, skupiona na rynku nieruchomości komercyjnych. Szczegóły- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.12.2018.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje również: "Uwłaszczenie bis na szybkiej ścieżce". Projekt zmian w ustawie uwłaszczeniowej błyskawicznie przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i w najbliższym czasie trafi do Sejmu. Nowelizacja, która m.in. pozwoli deweloperom uniknąć zwrotu do budżetu ogromnych sum niedozwolonej pomocy publicznej, musi wejść w życie przed oficjalnym dniem przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność, czyli przed 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przedsiębiorstwa budowlane budujące mieszkania na sprzedaż nie będą docelowo beneficjentami uwłaszczenia, dlatego nie powinny ponosić z tego tytułu nadmiernych obciążeń. A takie ryzyko istniało, gdyby musieli oprócz opłaty przekształceniowej dopłacać do wartości rynkowej gruntu na wypadek przekroczenia dopuszczalnego limitu pomocy publicznej. Projekt przewiduje, że spółdzielnie mieszkaniowe i inni przedsiębiorcy, którzy obawiają się kosztów uwłaszczenia, będą mogli dokonać wyboru systemu płatności: albo wniosą 20 opłat przekształceniowych wraz z nadwyżką wynikającą z przekroczenia limitu de minimis (200 tys. euro), albo zdecydują się na płatność długoterminową. Właściciel gruntu będzie musiał złożyć w tej sprawie oświadczenie w ciągu trzech miesięcy. Po 1 stycznia osoby, które już wcześniej zawarły przedwstępne umowy sprzedaży lokalu znajdującego się na gruncie w użytkowaniu wieczystym, będą mogły szybciej otrzymać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, niż wynika to z zasad ogólnych. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 05.12.2018.).

 

Zobacz również