Środa, 3 lipca 2019

Niedopuszczalne wyłączenie uprawnień, Rzeczpospolita
Żona daje i ma prawo odebrać, Rzeczpospolita
Najem: zakup w kosztach, sprzedaż bez przychodu, Rzeczpospolita
Ciepło może zdrożeć o jedną trzecią, Rzeczpospolita
Domy od energetyków i rolników, Rzeczpospolita
Miasto chce pomóc dłużnikom, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Niedopuszczalne wyłączenie uprawnień". Z możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego nie może wykluczać posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Podstawowymi kryteriami ma być wysokość dochodów i warunki mieszkaniowe- orzekł WSA w Gliwicach. Skargę wniosła mieszkanka Częstochowy, której odmówiono zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego. Podstawą do odmowy była uchwała Rady Miasta Częstochowa z 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W § 4 ust. 2 pkt 6 uchwały stwierdzono, że najemcą lokalu komunalnego może być osoba, która nie posiada wraz z współmałżonkiem tytułu prawnego do innego lokalu bądź budynku mieszkalnego, stanowiącego jej majątek odrębny lub objęty wspólnością majątkową małżeńską. Skarżąca zarzuciła, że taki zapis narusza jej prawa obywatelskie. Jako osoba niepełnosprawna w trudnym położeniu musiała bowiem wynająć mieszkanie wraz z rodziną od osoby prywatnej na czas określony. To spowodowało, że jej wniosek o wynajem lokalu od miasta spotkała odmowa. WSA przyznał jej rację. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych. Ustawa nie wprowadza innych ograniczeń, wyłączających możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego. Uchwała w tej sprawie może wprawdzie zawierać dodatkowe regulacje, nie może jednak wprowadzać wyłączeń uniemożliwiających obywatelowi ubieganie się o mieszkanie komunalne- stwierdził sąd, uznając, że niedopuszczalne jest wyłączenie z kręgu uprawnionych do ubiegania się o najem lokalu komunalnego osób posiadających tytuł prawny do mieszkania lub nieruchomości. Może to nastąpić tylko w przypadku ubiegania się o najem lokalu socjalnego- orzekł sąd, stwierdzając nieważność zaskarżonego paragrafu uchwały. Wyrok jest nieprawomocny- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.07.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Żona daje i ma prawo odebrać". Niewierny i nieuczciwy mąż może stracić nieruchomość przekazaną mu przez żonę w darowiźnie- uznał Sąd Najwyższy. Prawo do odwołania darowizny w szczególności między małżonkami gwarantuje darczyńcy skuteczną reakcję wobec rażącej niewdzięczności obdarowanego. To sedno najnowszego wyroku SN. Ma ono znaczenie nie tylko dla darowizn między małżonkami, ale także osobami z zewnątrz. Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Małgorzata R. domagała się sądowego zobowiązania męża do przeniesienia połowy własności nieruchomości, co stanowić miało odwołanie dokonanej na jego rzecz darowizny tej nieruchomości należącej wcześniej do majątku wspólnego małżonków. Oświadczenie o odwołaniu darowizny złożyła na podstawie art. 898 § 1 kodeksu cywilnego, który dopuszcza taką możliwość w razie rażącej niewdzięczności obdarowanego. I o to był spór. O niewdzięczności męża miały świadczyć dowody jego niewierności małżeńskiej. Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie, a Sąd Apelacyjny je utrzymał. Mężczyzna nie dał za wygraną, odwołując się do SN, kwestionując zwłaszcza zaaprobowaną przez sądy możliwość odwołania bez zgody współmałżonka w czasie trwania wspólności ustawowej darowizny z majątku wspólnego. Jednak SN oddalił skargę kasacyjną męża. Wyrok sądu w tej sprawie jest ostateczny. Więcej- także na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.07.2019.).

 

"Prawo co dnia" informuje również: "Najem: zakup w kosztach, sprzedaż bez przychodu". Fiskus zgadza się na korzystne rozliczenie zarabiających na wynajmie mieszkań. Można pozbyć się ich bez podatku, mimo że były amortyzowane. Jest koszt, a nie ma przychodu. Takie rozwiązanie to rzadkość w podatkach. Okazuje się, że mogą z niego skorzystać również osoby zarabiające na wynajmie mieszkań. Wydatki na nabycie lokali można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Przez pięć lat właściciel zarabia na ich wynajmie, dzięki kosztom płacąc mniejszy podatek (albo w ogóle). To dobra optymalizacja i na dodatek całkowicie zgodna z prawem. Co na to fiskus? Zgadza się. Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpił o nią przedsiębiorca, który kupił na rynku wtórnym kilka mieszkań. W przyszłości zamierza nabyć kolejne. Chce je wynajmować. Przychody będzie rozliczał w działalności gospodarczej. Mężczyzna podkreśla, że nie planuje handlować mieszkaniami. Dlatego nie księguje lokali jako towarów handlowych. Wprowadził je natomiast do ewidencji środków trwałych. Mieszkania są amortyzowane, a odpisy stanowią podatkowe koszty. Przedsiębiorca zakłada, że w przyszłości może pozbyć się wynajmowanych mieszkań. I zastanawia się, jak rozliczyć transakcje. Dyrektor KIS potwierdził, że przychodu z działalności gospodarczej nie wykazujemy przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych. Kwoty uzyskane ze zbycia lokali nie będą więc rozliczane w firmie. Jeśli mężczyzna sprzeda je po pięciu latach, nie zapłaci podatku. Podobnie wygląda rozliczenie osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale rozliczają najem na podstawie skali podatkowej. Takiej możliwości nie mają ci, którzy wybrali rozliczenie ryczałtem. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne nie pozwalają bowiem odliczać kosztów. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.07.2019.).

 

W "Rz" czytamy też: "Ciepło może zdrożeć o jedną trzecią". Rosnące ceny prądu, a także sposób działania URE wpędzają ciepłownictwo systemowe w straty. Rezygnacja z wydatków nie wystarczy. Na pewno należy się spodziewać podwyżek od kilku do kilkunastu procent w kolejnych ustalanych taryfach. Tak, by zapewnić możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw chociażby na granicy ich rentowności- przyznaje prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Kilkanaście procent może się zresztą okazać scenariuszem optymistycznym- z wyliczeń ekspertów branży wynika, że gdyby firmy ciepłownicze chciały utrzymać rentowność na obecnym poziomie, rachunki powinny być wyższe o jedną trzecią. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, głównie koszty produkcji ciepła, na które składają się drożejący drastycznie węgiel i uprawnienia do emisji CO2, cena ciepła powinna wzrosnąć o ok. 35 proc. Szczegóły- na 18 i 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.07.2019.).

 

"Rz" informuje również: "Domy od energetyków i rolników". Na rynku mieszkań meldują się kolejne firmy o innym niż nieruchomościowy rodowodzie. W Gdańsku osiedle Nova Fundamentova wybuduje spółka ciepłownicza GPEC. Osiedle mieszkań o domów w zabudowie szeregowej Grupa GPEC, lider ciepłownictwa na Pomorzu, wybuduje na swojej działce o powierzchni 3,5 tys. mkw. w gdańskich Kokoszkach. Pierwszy etap ma być gotowy w II kw. 2020 r. Cena mkw. mieszkań to 5,6 tys. zł, domów- 4,6 tys. zł. Wykonawcę wybrano w konkursie. Oferta jest skierowana do szukających pierwszego domu i kupujących mieszkania na wynajem. Inwestor daje możliwość dobrania dowolnych urządzeń do zdalnej obsługi domu/ mieszkania, tzw. smart. Osiedla buduje też firma związana z mięsnym holdingiem Duda. Zajmująca się nieruchomościami spółka powstała w 1997 r., a od dwóch lat działa pod nazwą Duda Development. Prowadzi inwestycje głównie w Wielkopolsce. Buduje też w Łodzi. Nieruchomości nęcą też sieci marketów Lidl i Aldi. Lokale na wynajem nad sklepami powstaną m.in. w Niemczech. Eksperci przyznają, że biznes deweloperski przyciąga różne podmioty. Mimo rosnących kosztów inwestycji (robocizna, materiały budowlane, grunty) marże nadal są kuszące. Część firm wchodzi w mieszkaniówkę, bo ma atrakcyjne grunty. Wykorzystane pod inwestycje deweloperskie tereny umożliwiają uzyskanie ponadprzeciętnej rentowności, nieosiągalnej dla podstawowej działalności spółki- czytamy na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 03.07.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa: "Miasto chce pomóc dłużnikom". Elastycznie dobrane raty (miesięczne lub kwartalne) oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia czynszowego- to nowe narzędzia umarzania długów, które mają pomóc mieszkańcom Warszawy. Władze stolicy wyszły z inicjatywą nowego programu na lata 2019- 2030, do którego mogą przystąpić warszawiacy posiadający dług w opłatach za mieszkanie komunalne i socjalne. Wniosek (w urzędach dzielnic lub zakładach gospodarowania nieruchomościami) będą mogły składać osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 r. miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia. Wariantów programu jest kilka. W pierwszym, jeżeli najemca spłaci 40 proc. zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60 proc. długu po 4 latach wnoszenia terminowych opłatach za czynsz. Natomiast przy spłacie 60 proc. zadłużenia w ratach (do 5 lat przy długach do 10 tys. zł, i w ciągu nawet 10 lat przy zadłużeniu ponad 10 tys. zł) zostanie umorzone 40 proc. długu- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 03.07.2019.).

 

Zobacz również