Środa, 29 grudnia 2021

¨Ulga dla klasy średniej- usuwanie bubli trwa¨
¨Lokator wrócił do Polski tuż przed wymeldowaniem¨
¨Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów najmu¨
¨Krajowy System e- Faktur- rewolucja w fakturowaniu¨
¨Nowe obowiązki informacyjne firm¨
¨PRS w strategiach deweloperów¨
¨Szybkość, bliskość, wygoda- tym będzie żyć rynek handlowy¨
¨Polski Ład naprawiany tuż przed sylwestrem¨
¨Spółki nieruchomościowe bez dodatkowego obowiązku¨
¨Nie ma decyzji- jest bezczynność¨
¨Samorządy zadowolone ze zwrotu za wiatraki, ale nie do końca¨
¨Nowy rok przyniesie zmiany w naliczaniu daniny za tereny kolejowe¨
¨Smog w Szczecinie. Trzy żółte kartki dla mieszkańców Warszewa. To efekt drugiej tury misji smogowych!¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Ulga dla klasy średniej- usuwanie bubli trwa¨. Polski Ład poprawiony. Nowe odliczenie dla przedsiębiorców będzie zależeć od klasycznego dochodu. Trwa łatanie Polskiego Ładu, w poniedziałek do Dziennika Ustaw trafiła kolejna już nowelizacja, likwidująca m.in. błąd w przepisach o uldze dla klasy średniej. Gdyby nie ta poprawka, przedsiębiorcy mogliby mieć duże problemy z ustaleniem, czy mają w ogóle prawo do nowej preferencji. Ulga dla klasy średniej ma zrekompensować nowe, niekorzystne dla podatników zasady rozliczania składki zdrowotnej. Będzie przysługiwać osobom, które mają roczne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł. Z Polskiego Ładu wynika, że u pracowników są to po prostu przychody. U przedsiębiorców przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności (z wyłączeniem składek na ubezpieczenie społeczne). Sęk w tym, że w ustawie o PIT nie było do tej pory pojęcia ¨koszty prowadzenia działalności¨. Są koszty uzyskania przychodu, a to zupełnie co innego, bo wiele wydatków na biznes jest z nich wyłączonych albo rozlicza się je przez dłuższy czas. W obecnym kształcie ustawodawca nie wprowadził wprawdzie poprawki od razu podczas prac legislacyjnych nad Polskim Ładem, dorzucił ją jednak w późniejszej nowelizacji (dotyczącej podatku akcyzowego). Wynika z niej, że u przedsiębiorców prawo do ulgi dla klasy średniej uzależnione będzie od wysokości przychodów pomniejszonych o ¨koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności¨. Jedna wątpliwość została więc rozstrzygnięta, są jednak inne. Przykładowo, czy przedsiębiorcy mogą stosować ulgę już w trakcie roku przy liczeniu zaliczek na PIT. Z ulgi skorzystają tylko pracownicy oraz przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. Nie przysługuje tym, którzy są na liniowym PIT czy na ryczałcie. Oni jednak będą płacić składki zdrowotne na innych zasadach. Podatkowo- składkowy pakiet Polskiego Ładu można znaleźć w Dzienniku Ustaw pod poz. 2105. Doczekał się już trzech nowelizacji. Większość zmian wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. Szczegóły- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.12.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Lokator wrócił do Polski tuż przed wymeldowaniem¨. Gmina musi sprawdzić, gdzie znajdują się jej mieszkańcy, zanim ich wymelduje. Decyzję o wymeldowaniu ze stałego pobytu obywatela polskiego pracującego w Niemczech podjął wójt gminy, a wojewoda zachodniopomorski utrzymał ją w mocy. Oba organy doszły do wniosku, że mieszkaniec gminy od blisko pięciu lat nie przebywa na stałe w dotychczasowym lokalu i skupia swoje życiowe interesy w innym miejscu, więc zaistniała ustawowa przesłanka dobrowolnego opuszczenia wskazanego lokalu. Sam lokator zeznał w 2020 r. do protokołu, że ostatni raz nocował w lokalu półtora roku temu, a od czterech lat pracuje w Niemczech i tam ma swoje centrum życiowe. Utrzymanie zameldowania byłoby więc tożsame z tolerowaniem oczywistej fikcji meldunkowej- stwierdził wojewoda. W skardze do WSA w Szczecinie wymeldowany lokator wyjaśnił, że po rozwodzie z żoną znalazł dobrą pracę za granicą, ale rzadko przyjeżdża do Polski ze względu na pandemię. Nie zamierza jednak opuścić lokalu, gdyż jest to jego jedyne miejsce pobytu w Polsce. WSA uchylił obie zaskarżone decyzje. Przypomniał, że opuszczenie miejsca pobytu stałego ma polegać na stałym nieprzebywaniu w danym lokalu i dobrowolnym opuszczeniu go, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym miejscem takiego pobytu. Opuszczenie to musi być oczywiste i trwałe. Według sądu organy administracji powinny zweryfikować, czy w dacie orzekania o wymeldowaniu istniały okoliczności uzasadniające wydanie takiej decyzji. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.12.2021.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Rachunkowość¨– odnotowuje: ¨Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów najmu¨. Zwrot ponoszonych przez prezesa zarządu kosztów najmu mieszkania skutkuje u niego powstaniem przychodu. Skoro prezes zarządu otrzymuje zwrot kosztów wynajmu mieszkania, to tym samym otrzymuje on świadczenie, które powoduje u niego przysporzenie w majątku w postaci korzystania z mieszkania, za które nie płaci. W sytuacji braku tego świadczenia ze strony spółki, prezes zarządu musiałby samodzielnie ponosić ekonomiczny ciężar wynajmu mieszkania. W konsekwencji, od powyższego przychodu na wnioskodawcy, jako płatniku, ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek PIT. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2021 r. Lektura dla zainteresowanych- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.12.2021.).

¨Rachunkowość¨ przypomina również: ¨Krajowy System e- Faktur- rewolucja w fakturowaniu¨. KSeF to kolejna digitalna rewolucja wprowadzona przez Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie. 15 listopada 2021 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, wprowadzającą KSeF- narzędzie, przy pomocy którego podatnicy będą wystawiać faktury sprzedaży w sposób ustrukturyzowany. KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (e- faktur). KSeF został przekazany do testów społecznych do końca grudnia 2021 r. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. z funkcjonalności skorzystać będzie można w sposób fakultatywny. Od 1 stycznia 2023 r. planuje się jego obligatoryjne wykorzystanie przez podatników. Warunkiem wdrożenia systemu w Polsce jest uzyskanie pozytywnej decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły obszernego tekstu- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.12.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa natomiast: ¨Nowe obowiązki informacyjne firm¨. Spółki nieruchomościowe przekażą skarbówce dane o udziałowcach posiadających co najmniej 5 proc., składając raport drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów opublikowało 27 grudnia projekty rozporządzeń dotyczące nowych obowiązków, wynikających z ustaw Polskiego Ładu. Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzony zostanie nowy wymóg informacyjny dla spółek nieruchomościowych oraz podatników posiadających- bezpośrednio lub pośrednio- co najmniej 5 proc. prawa głosu albo 5 proc. ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej. Spółki będą zobowiązane do raportowania o podmiotach posiadających ich udziały (akcje), tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych praw. Z kolei wspólnicy będą zobowiązani do informowania o liczbie posiadanych udziałów czy praw. Informacje należy przekazać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej według stanu na ostatni dzień roku podatkowego, w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.12.2021.).

¨Rz¨ odnotowuje w innym miejscu: ¨PRS w strategiach deweloperów¨. Pandemia przyspieszyła rozwój najmu instytucjonalnego mieszkań w Polsce, a mijający rok obfitował w bardzo duże transakcje i przestawienie zwrotnic w kilku spółkach deweloperskich. To jeszcze nie koniec. Spravia (d. Budimex Nieruchomości), Murapol, Robyg- to ogólnopolscy deweloperzy, którzy w 2021 r. przeszli od sprzedaży lokali Kowalskim do modelu dwutorowego, uwzględniającego bardzo znaczącą produkcję mieszkań na rynek PRS. To prawdopodobnie nie koniec fundamentalnych zmian w strategiach deweloperów- już niewiele firm twardo obstaje przy sprzedaży detalicznej. Ostatnia spektakularna transakcja, o wartości szacowanej na ponad 2,5 mld zł, a więc rekordowej na rynku deweloperskich fuzji i przejęć, to zakup Grupy Robyg przez niemiecki fundusz TAG Immobilien. Wymaga jest już tylko zgoda UOKiK. Robyg po trzech kwartałach 2021 r. wysunął się na prowadzenie pod względem liczby sprzedanych lokali, zawierając 3,53 tys. umów. Deweloper ma w produkcji i planach 23 tys. mieszkań. Nowy właściciel spółki zadeklarował, że ok. 12 tys. ma zasilić polską część portfela PRS, a 11 tys. będzie dalej sprzedawane Kowalskim. Dla wiodących zachodnioeuropejskich graczy, takich jak TAG Immobilien, którzy planują szybko zbudować portfel atrakcyjnych aktywów w naszym kraju, przejęcia podmiotów o ugruntowanej pozycji, z dużym bankiem ziemi, pozwalają skokowo zwiększyć ofertę. Gigantyczna transakcja ponownie rozpaliła dyskusję o zabieraniu przez fundusze PRS podaży z rynku pierwotnego. Jak zwracają uwagę analitycy HRE Investments, apetyt funduszy rośnie wykładniczo. Te 2,5 mld zł to co najmniej jedna czwarta kwartalnej sprzedaży nowych mieszkań w siedmiu największych miastach. Skala jest przerażająca, i to nawet jeśli wziąć pod uwagę, że  nie wszystkie ¨robygowe mieszkania¨ trafiają na wynajem- oceniają. Pada wręcz postulat objęcia kontrolą UOKiK transakcji z udziałem dużych zasobów mieszkań. Dalej czytamy, że choć skala transakcji zakupu Robyga obejmująca portfel o potencjale ok. 23 tys. mieszkań może się początkowo wydawać ogromna, to będzie stanowić niecałe 0,2 proc. całkowitej wielkości zasobów mieszkaniowych w Polsce- te szacowane są na ok. 15 mln. Więcej szczegółów- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.12.2021.).

Niżej w ¨Rz¨ czytamy: ¨Szybkość, bliskość, wygoda- tym będzie żyć rynek handlowy¨. Rynek nieruchomości handlowych bezustannie ewoluuje. Pandemia przyspiesza rozwój dotychczas egzotycznych form, jak q- commerce. Jeśli zakupy stacjonarne- to bez wielkich wypraw, najlepiej pod domem. Jeśli zakupy przez internet- to bez czekania, najlepiej z dostawą jeszcze tego samego dnia. Zmiana zachowań klientów wywiera duży wpływ na rynek nieruchomości handlowych. W 2022 r. obserwować będziemy dalszy rozwój rynku e- commerce, a tym samym q- commerce (od ang. quick), czyli handlu przez internet nastawionego na błyskawiczne dostawy. U progu pandemii, w lutym 2020 r., handel przez internet w Polsce miał 5,6 proc. udziału w sprzedaży, a w październiku 2021 r. już 8,4 proc. Przekłada się to w naturalny sposób na skokowy wzrost popytu na powierzchnie magazynowe oraz przyspieszenie rozwoju tego sektora: z kwartału na kwartał rynek magazynowy notuje historycznie najwyższe wyniki. W III kw. całkowity popyt netto wyniósł rekordowe 4,7 mln mkw., o 35 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Nad Wisłą rozwijają się też nowe koncepty, w tym m.in., dark stores, które wkraczają na ulice największych miast. To punkt sprzedaży detalicznej lub mikrocentrum dystrybucji, które działa tylko na rzecz zakupów online. Punkty tego typu przyczyniają się do zminimalizowania drogi dostawy ze sklepu prosto do klienta. Według ekspertów Colliersa kolejnym trendem w 2022 r. będzie wzrost popytu na lokale usługowe na parterach budynków mieszkaniowych. Takimi nieruchomościami szczególnie interesować się będą gracze z sektora spożywczego, gastronomicznego oraz usług z zakresu zdrowia i urody. To m.in. pokłosie pracy hybrydowej- mieszkańcy bloków chcą pełnej infrastruktury w zasięgu krótkiego spaceru. Wraz ze wzrostem popytu na lokale usługowe podejmowane będą inicjatywy budowania pierwszych profesjonalnych portfeli złożonych z takich nieruchomości. A co z ¨klasycznym¨ handlem? W latach pandemii inwestorzy głównie interesowali się głównie mniejszymi formatami: parkami handlowymi i centrami convenience. W 2022 r. należy spodziewać się natomiast powrotu zainteresowania większymi nieruchomościami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych w dobrych lokalizacjach, w większych aglomeracjach- czytamy także na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.12.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje też: ¨Polski Ład naprawiany tuż przed sylwestrem¨. Z datą 27 listopada opublikowana została druga nowelizacja wprowadzająca zmiany do Polskiego Ładu, w tym także na niekorzyść podatników. On sam wejdzie w życie już w sobotę. Na publikację czeka jeszcze trzecia partia poprawek do Polskiego Ładu. Mowa o ustawie z 17 grudnia br. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Według informacji zamieszczonej na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowelizacja ta powinna zostać ogłoszona najpóźniej 31 grudnia br., a więc najpóźniej na dzień przed wejściem w życie Polskiego Ładu- czytamy. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 29.12.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Spółki nieruchomościowe bez dodatkowego obowiązku¨. Zarządy spółek, w których co najmniej połowę aktywów stanowią warte ponad 10 mln zł nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, doczekały się prezentu noworocznego. Takie podmioty nie będą musiały bowiem składać ministrowi rozwoju i technologii sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wynika to z kolejnej już nowelizacji tarczy antyinflacyjnej, która weszła w życie 16 grudnia br. Spółki nieruchomościowe istnieją od początku 2021 r. Już w pierwszych dniach roku pojawiły się kontrowersje co do tego, czy mimo to nie powinny one składać sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2020 r. Zarządy takich spółek miałyby więc niewiele czasu aby wypełnić obowiązek za rok, w którym podmioty te formalnie nie istniały. Wątpliwości rozwiał specjalny komunikat na stronie biznes.gov.pl, z którego wynikało, że taki obowiązek należy wypełnić dopiero do końca stycznia 2022 r. Od 16 grudnia br. przesądzone już jest, że spółki nieruchomościowe nie będą musiały w ogóle przesyłać ministrowi właściwemu ds. gospodarki sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.12.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Nie ma decyzji- jest bezczynność¨. WSA w Warszawie orzekł, że pismo nie jest prawidłową formą umorzenia i zobowiązał resort rozwoju do wydania formalnej decyzji. To jedno z pierwszych rozstrzygnięć na mocy nowych przepisów. Chodzi o orzeczenie, które zapadło w październiku br., a którego istotnym tłem była wrześniowa nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Kontrowersyjna zmiana przepisów spowodowała m.in. umorzenie z mocy prawa tych postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, które zostały wszczęte po upływie 30 lat od ogłoszenia lub doręczenia decyzji i nie zakończyły się prawomocnym rozstrzygnięciem. Resort rozwoju stał na stanowisku, że w tego typu sprawach stronę wystarczy poinformować o umorzeniu zwykłym pismem. Skutek nastąpił bowiem z mocy prawa. Prawnicy podkreślali jednak, że takie rozumowanie nie jest prawidłowe i ogranicza prawa strony do sądowoadministracyjnej kontroli rozstrzygnięcia. Te wątpliwości potwierdził WSA w Warszawie orzekając w sprawie, która dotyczyła wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ministra gospodarki komunalnej z 1967 r. Podtrzymało ją w mocy Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy. Na mocy tzw. dekretu Bieruta wnioskodawcy odmówiono prawa własności czasowej do gruntu jednej z warszawskich nieruchomości. Współcześnie do rozpoznania wniosku właściwym był minister rozwoju, pracy i technologii (obecnie rozwoju i technologii). W orzeczeniu WSA podkreślono jeszcze jedną kwestię: to, że z przepisów wynika, iż konkretna sprawa będzie podlegała umorzeniu z mocy prawa, nie oznacza jeszcze, że organ może ograniczyć się do zwykłego pisma. Zdaniem sądu nadal spoczywa na nim obowiązek wydania decyzji, która następnie będzie podlegała kontroli instancyjnej. Sąd uznał więc, że bez  tego nie można mówić o zakończeniu postępowania. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.12.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Samorządy zadowolone ze zwrotu za wiatraki, ale nie do końca¨. Na początku nowego roku samorządowcy zdecydują, czy rekompensata za niekonstytucyjne zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych wyczerpuje ich wszystkie roszczenia. O zwrot będzie mogło ubiegać się ok. 200 gmin, łącznie o 524,43 mln zł. Tak wynika z ustawy z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, która ma wejść w życie 5 lutego 2022 r. (obecnie czeka na podpis prezydenta). Jak dalej czytamy, samorządy będą same oceniały, czy rekompensata, którą otrzymają, rzeczywiście pokryje poniesione straty, zdecydują też, czy będą zabiegać o większy zwrot od Skarbu Państwa. Więcej- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.12.2021.).

Niżej ¨DGP¨ przypomina: ¨Nowy rok przyniesie zmiany w naliczaniu daniny za tereny kolejowe¨. Samorządy więcej zyskają, niż stracą, na nowych zasadach opodatkowania gruntów kolejowych. Zmiany wprowadzi nowelizacja z 17 listopada 2021 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która co do zasady zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., a niektóre z jej przepisów rok później. Podstawowym celem noweli jest uszczelnienie systemu zwolnień z podatku od nieruchomości. Obecnie przepisy pozwalają, by z ulg korzystali przedsiębiorcy, które na infrastrukturę kolejową przeznaczają jedynie niewielkie fragmenty z kilkudziesięciohektarowych działek, w rzeczywistości wykorzystując je do innej działalności niezwiązanej z rynkiem kolejowym. Wystarczy kawałek toru, by mogli ubiegać się o zwolnienia, choć większość nieruchomości nie jest w ogóle związana z kolejnictwem. Nowe regulacje wyeliminują nadużycia w interpretacji obowiązujących przepisów. Z danych resortu infrastruktury wynika, że nowela wpłynie na dochody 1891 gmin. Więcej szczegółów- także na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.12.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotował: ¨Smog w Szczecinie. Trzy żółte kartki dla mieszkańców Warszewa. To efekt drugiej tury misji smogowych!¨. W Szczecinie trzy żółte kartki przyznane mieszkańcom za palenie w piecach śmieciami. W sumie w zachodniopomorskim przyznano 41 takich kartek. Najwięcej w Koszalinie, bo aż 12. To druga tura misji smogowych prowadzonych przez stowarzyszenie ¨Ronin¨ z Białogardu. Akcję, która głównie polega na uświadamianiu złych skutków palenia w piecach ¨byle czym¨, wspierał Urząd Marszałkowski. Tym razem dron pojawił się nad dymiącymi kominami sześciu zachodniopomorskich miast –nad Szczecinem, Białogardem, Szczecinkiem, Kołobrzegiem, Świdwinem, i Koszalinem. W sumie w dwóch turach odbyło się 12 misji. Podczas każdej z nich skontrolowano ponad 200 budynków. Do nalotów używano drona z zamontowanym czujnikiem Nosacz II badającym zanieczyszczenia i analizującym związki chemiczne PM 1, PM 2,5, PM 10 i LZO. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było w sposób precyzyjny wskazać miejsce spalania odpadów, w tym butelek PET, materiałów PCV, elementów mebli czy mokrego drewna. Stowarzyszenie ¨Ronin¨ z Białogardu w drugiej turze akcji antysmogowej przeprowadziło 6 misji. W grudniu drony pojawiły się w sześciu zachodniopomorskich miastach. Tym razem pokazało 41 żółtych kartek. Wyniki ? podobnie jak w pierwszej turze ? są bardzo zróżnicowane, tak samo zresztą jak zainteresowanie akcją przez mieszkańców- czytamy na łamach

¨Głosu¨. O akcji informuje równie obszernie ¨Kurier Szczeciński¨ w tekście: ¨Żółte kartki dla palących śmieciami¨. Pierwsza tura akcji odbyła się pod koniec listopada, druga trwała od 3 do 16 grudnia. Tym razem ekologiczny monitoring przeprowadzono w powiatach: białogardzkim, koszalińskim, świdwińskim, kołobrzeskim, szczecineckim i w Szczecinie. W sumie w dwóch turach odbyło się 12 misji. Podczas każdej z nich skontrolowano ponad 200 budynków. Do nalotów używano drona z zamontowanym czujnikiem Nosacz II badającym zanieczyszczenia i analizującym związki chemiczne obecne w pyłach zawieszonych- odnotowano na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨/ ¨Kurier Szczeciński¨– 29.12.2021.).

Zobacz również