Środa, 28 wrzesień 2022

¨Pewna śmierć renty planistycznej¨
¨Fiskus daje ulgę na remont garażu¨
¨Ogromna fala krytyki wobec <>¨
¨Mniej zamówień, więcej kosztów- idzie korekta¨
¨WIBOR zakończy żywot w 2025 r.¨
¨WSA odmawiają odpowiedzi w sprawie amortyzacji mieszkań¨
¨Każdą wierzytelność trzeba udokumentować odrębnie¨
¨Lepiej nie ukrywać prac przy przygotowaniu przetargu¨
¨Ogrzewający domy prądem też dostaną wsparcie¨
¨Czy kryzys energetyczny zmieni podejście gmin do smogu¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Pewna śmierć renty planistycznej¨. Mały kataster, czyli kolejny podatek od nieruchomości, miał zasilić budżety gmin. Nie zasili. Resort rozwoju wycofuje się z najważniejszych zmian reformy. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystraszyła właścicieli nieruchomości. Zwłaszcza w rejonach Polski, w których samorządy nie bardzo sobie z planowaniem radziły. Rząd chciał ustalić nowe zasady naliczania opłaty planistycznej. Rozpętała się wokół niej burza. Projektowany art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu przestrzennym zakłada, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera od właściciela lub użytkownika  wieczystego tej nieruchomości opłatę w wysokości 30 proc. wzrostu wartości, stanowiącą dochód własny gminy. Opłatą objęte byłyby zatem wszystkie nieruchomości, które zyskały na wartości wskutek uchwalenia planu. Niezależnie od tego, czy i po jakim czasie od uchwalenia planu miejscowego nieruchomość jest sprzedana. Po konsultacjach społecznych, pod ciężarem krytyki, minister resortu rozwoju i technologii ogłosił jednak, że małego katastru nie będzie. I tak okazało się, że upadł pomysł na wprowadzenie renty planistycznej, ku rozczarowaniu wielu samorządów. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 28.09.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa w innym miejscu: ¨Fiskus daje ulgę na remont garażu¨. Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności odliczy wydatki na wymianę bramy, która ułatwia korzystanie z garażu. Skarbówka interpretuje przepisy o uldze rehabilitacyjnej na korzyść podatników. Pozwala także odliczyć wydatki na remont, który ma przystosować mieszkanie do potrzeb danej osoby. Dotyczy to także garażu. Więcej- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 28.09.2022.).

¨Rz¨ zamieszcza również tekst: ¨Ogromna fala krytyki wobec <<podatku Sasina>>¨. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie się z pomysłu daniny od zysków nadzwyczajnych w obecnym kształcie. To projekt szkodliwy dla polskich firm i całej gospodarki- apeluje biznes. Wprowadzenie tzw. windfall tax w Polsce zapowiada wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, a ¨Rz¨ pokazała w poniedziałek nieoficjalne jeszcze założenia projektu ustawy. Wynika z nich, że nowa danina od nadzwyczajnych zysków, ze stawką 50 proc., miałaby objąć nie tylko spółki z sektora energetycznego, ale wszystkie duże przedsiębiorstwa, także te z sektora prywatnego oraz banki. Propozycja ¨podatku Sasina¨ różni się od unijnej także pod względem wyższej stawki daniny, czy samej wadliwej konstrukcji liczenia zysków nadzwyczajnych. A co istotne, otwiera też furtki do obejścia tego podatku paradoksalnie dla tych podmiotów, które  faktycznie mogą najwięcej zyskiwać na obecnej sytuacji. Chodzi tu o możliwość odliczenia od opodatkowania określonych kategorii inwestycji. Energetyka nie będzie miała problemu, żeby takie inwestycje wykazać. Więcej- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 28.09.2022.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Mniej zamówień, więcej kosztów- idzie korekta¨. Po kilku latach boomu branża budowlana wchodzi w spowolnienie. Ale, zdaniem ekspertów, nic nie wskazuje, że dojdzie do załamania. Według GUS po ośmiu miesiącach br. wartość produkcji budowlano- montażowej w Polsce wzrosła o nieco ponad 10 proc. Nastroje jednak nie są optymistyczne, a jeśli prawdą jest, że giełda dyskontuje przyszłość, wygląda na to, że inwestorzy nie są jej pewni. Indeks WIG- budownictwo od kilku miesięcy przypomina sinusoidę. Według cytowanego w tekście eksperta PMR, po kilku wzrostowych latach rynek czeka nieuchronne hamowanie, które już się zaczęło, szczególnie w mieszkaniówce. Prognozowane są spadki w ujęciu realnym zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Pewnego rodzaju pocieszeniem może być fakt, że na dziś nie ma dużego prawdopodobieństwa załamania rynku. Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa podkreśla, że branża pracuje jeszcze na pełnych obrotach przy realizacji inwestycji rozpoczętych w latach 2020- 2021. Firmy patrzą z niepokojem w przyszłość: w kolejnych kwartałach ich marże będą pod presją malejących przychodów i wciąż wysokich kosztów z powodu rekordowych cen materiałów, dwucyfrowej dynamiki wynagrodzeń oraz rosnących kosztów obsługi kredytów i leasingu. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 28.09.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zapowiada z kolei: ¨WIBOR zakończy żywot w 2025 r.¨. W przyszłym roku powinny się pojawić kredyty oparte na nowej stopie procentowej dla firm. W 2024 r.- dla klientów indywidualnych. Stopa procentowa, która ma zastąpić stosowany dziś WIBOR, będzie mogła być używana w nowych instrumentach finansowych od grudnia tego roku ? to jedno z założeń opublikowanej wczoraj przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego mapy drogowej Narodowej Grupy Roboczej, która zajmuje się reformą wskaźników referencyjnych w Polsce. W 2024 r. wskaźnik ma być wykorzystywany w nowych produktach oferowanych klientom detalicznym, w tym w kredytach mieszkaniowych. Zakończenie obliczania stóp WIBOR ma nastąpić w 2025 r. Administratorem odpowiedzialnym za obliczanie zarówno WIBOR-u, jak i nowych stóp WIRON, jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych. W stosunku do WIBOR-u formułowane są zarzuty, że nie jest stawką ¨transakcyjną¨. Nowa stopa ma być wolna od tej słabości. Będzie wyliczana na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez banki pomiędzy sobą, z innymi instytucjami finansowymi i z dużymi firmami. Podstawową będą depozyty jednodniowe. Zsumowanie stawek z odpowiednio długiego okresu da stopę procentową, np. na trzy lub sześć miesięcy. ¨Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z  dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR. Oferuje się nowe produkty, w tym produkty kredytowe dla przedsiębiorców (spółek kapitałowych z oprocentowaniem odwołującym się do indeksu WIRON)¨ ? przewiduje mapa drogowa na 2023 r. Kredyty z nową stopą dla klientów indywidualnych powinny pojawić się rok później. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 28.09.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨WSA odmawiają odpowiedzi w sprawie amortyzacji mieszkań¨. Spory o możliwość amortyzacji nieruchomości mieszkalnych trafiły do sądów. Na razie dwa WSA- w Krakowie i Łodzi- odmówiły oceny, czy zakaz od 2023 r. jest niekonstytucyjny. Wszystko dlatego, że chodziło o interpretacje indywidualne. WSA w Krakowie w wyroku z 16 września br. (nieprawomocny) wyjaśnił, że w tym trybie ? skargi na interpretację ? nie jest właściwy do oceny zgodności przepisów podatkowych z konstytucją. Sąd wskazał, że może dokonać takiej oceny, jeśli trafi do niego skarga na decyzję wymiarową. A ostatecznie właściwym do zbadania zgodności przepisów z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny. Według cytowanych w tekście prawników, takie podejście nie tylko jest niezgodne z dotychczasowym orzecznictwem WSA i NSA, lecz także niebezpieczne ze względu na to, że w przyszłości podatnicy mogą zostać osamotnieni w starciu z organami podatkowymi. Możliwość amortyzacji mają jeszcze w tym roku ci właściciele nieruchomości mieszkalnych, którzy nabyli je lub wybudowali do końca 2021 r. Wynika to z art. 71 ust. 2 nowelizacji podatkowej z 29 października 2021 r., zwanej Polskim Ładem. Nie ma znaczenia, czy właściciel jest podatnikiem PIT czy CIT. Kto kupił lub wybudował nieruchomości mieszkalne w bieżącym roku, nie może ich już amortyzować. Zakaz wynika z art. 22c pkt 2 ustawy o PIT i art. 16c pkt 2a ustawy o CIT. Od 2023 r. obejmie on wszystkie mieszkania, budynki mieszkalne i prawa do nich ? także te kupione i wybudowane przed 1 stycznia br. Wydatki poniesione na ich nabycie lub wzniesienie będzie można zaliczyć Zdaniem ekspertów podatkowych zakaz od 2023 r. będzie niezgodny z konstytucją, bo naruszy zasadę ochrony praw nabytych. Podatnicy zaczęli więc występować o interpretacje indywidualne, w których powołują się na tę konstytucyjną zasadę i wskazują, że mogą kontynuować amortyzację również po zakończeniu 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgadza się z tym. Uważa też, że nie może oceniać zgodności przepisów o zakazie amortyzacji z konstytucją. ¨DGP¨ pisał o tym w artykule ¨Trwa walka o możliwość amortyzacji mieszkań¨. Teraz negatywne dla podatników stanowiska zajęły dwa WSA. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 28.09.2022.).

Obok w ¨DGP¨ czytamy: ¨Każdą wierzytelność trzeba udokumentować odrębnie¨. Postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jednej wierzytelności nie wystarczy, aby zaliczyć do kosztów podatkowych także inne należności niezapłacone przez tego samego dłużnika ? wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji. Uznał w niej również, że ta sama zasada dotyczy odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie nieściągalnych kredytów lub pożyczek. Warunki ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu muszą zostać spełnione odrębnie. Podobnego zdania są sądy administracyjne, m.in. NSA w wyrokach z 17 lipca 2018 r. , z 5 grudnia 2017 r.  i z 19 lipca 2017 r. oraz warszawski WSA w prawomocnym orzeczeniu z 22 października 2019 r. Więcej- także na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 28.09.2022.).

¨DGP¨ radzi też: ¨Lepiej nie ukrywać prac przy przygotowaniu przetargu¨. Składając wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, można nieświadomie potwierdzić możliwość zakłócenia konkurencji. W specyfikacji przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy zachodniej obwodnicy Szczecina wykorzystano koncepcję programową przygotowaną wcześniej przez jedną z firm, która chciała ubiegać się o to zamówienie. Jednocześnie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) zaznaczyła ona, że nie doradzała zamawiającemu ani w inny sposób nie była zaangażowana w przygotowanie zamówienia. Oświadczenie takie jest składane, by zapobiec zakłóceniu konkurencji. Wykonawca, który uczestniczy w przygotowaniu przetargu, może bowiem mieć informacje, które będą go stawiały w uprzywilejowanej pozycji. Zamawiający poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Firma doprecyzowała, że owszem, opracowała wcześniej koncepcję programową, ale na potrzeby innego zamówienia, które miało być udzielone w formule ¨zaprojektuj i wybuduj¨. Dlatego też uznała, że trudno mówić o uczestnictwie w przygotowaniu przetargu na stworzenie samej dokumentacji projektowej. Konkurencyjne firmy w odwołaniach wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej domagały się wykluczenia wspomnianego wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji, które wprowadzały w błąd zamawiającego. Skład orzekający uwzględnił ten zarzut. Uznał, że wykonawca powinien w JEDZ potwierdzić udział w przygotowaniu postępowania. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 28.09.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Ogrzewający domy prądem też dostaną wsparcie¨. 1 mld zł ma kosztować wypłata kolejnego dodatku grzewczego. Skorzysta z niego ok. 800 tys. gospodarstw domowych, które używają energii elektrycznej do ogrzewania swoich domów lub mieszkań. Wprowadzenie nowego dodatku przewiduje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, który został przyjęty przez rząd. To jednorazowe świadczenie będzie wynosić 1 tys. zł, a w przypadku rocznego zużycia prądu powyżej 5 MWh zostanie podwyższone do kwoty 1,5 tys. zł. Podstawowym warunkiem jego otrzymania ma być wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła zasilania prądem (np. pompy ciepła) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. O przyznanie dodatku elektrycznego będzie można ubiegać się w gminie, tak jak jest to w przypadku innych świadczeń, które już  weszły w życie. W  projekcie znajdą się też przepisy zachęcające do oszczędzania prądu. Gospodarstwa domowe, które ograniczą zużycie energii elektrycznej, otrzymają specjalny upust, wynoszący 10 proc. całkowitych kosztów jej zużycia. To rozwiązanie ma zacząć funkcjonować od października br.- czytamy na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 28.09.2022.).

Kolejny dodatek ¨DGP¨- ¨Samorząd i Administracja¨- zastanawia się: ¨Czy kryzys energetyczny zmieni podejście gmin do smogu¨. Nie mogą zaniechać działań, bo do kontroli i sprawozdawczości zobowiązują je m.in. uchwały antysmogowe oraz programy ochrony powietrza. Ale tajemnicą poliszynela jest, że niektóre JST nie będą naciskać na wymianę starych typów pieców czy karać za palenie w kominkach. Jak dalej czytamy, zagrożenie palenia w obecnym sezonie grzewczym byle czym jest rzeczywiście poważne. Przykładowo na internetowych portalach pojawiły się informacje o ofertach sprzedaży np. pelletu z opon (jeden ze sprzedawców na serwisie ogłoszeniowym bez ogródek określał go mianem ¨pellet gumowy¨) i o tym, że jest zainteresowanie nawet zabrudzonym czyściwem, co oznacza, że grozi nam często palenie szmatami nasączonymi różnymi smarami. Do tego firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych wyraźnie zauważają, że już zmniejsza się ilość oddawanych plastików czy papierów, czyli tzw. frakcji palnej. Gminy przyznają, że rozumieją trudną sytuację mieszkańców, lecz z drugiej strony zaznaczają, że są zobowiązane prowadzić kontrole, bo zobowiązują je do tego uchwały antysmogowe. A te niekiedy są ostrzejsze niż lokalne przepisy. Wśród wielu samorządów, które zapowiadają działania wymierzone w spalających śmieci czy niewłaściwy opał, jest też Grodzisk Mazowiecki. Odnośnie wymiany kopciuchów czy zakazu palenia w kominkach oficjalnie samorządy nie chcą wprost mówić, że odpuszczą, ale ton wypowiedzi też wskazuje, że nie będą podejmować drastycznych kroków. Generalnie wniosek jest taki: o ile jakość paliw będzie sprawdzana i przekraczający przepisy mogą spodziewać się kar, to wydaje się, że ci którzy palą w kominkach albo byli zobligowani wymienić kopciuchy na lepszej jakości źródła ciepła, mogą finansowych kar w tym sezonie uniknąć. Zresztą jeśli chodzi o wymianę kopciuchów, to jest dziś ona źródłem sporu w JST. Cześć gmin naciska na sejmiki wojewódzkie, by przesunąć terminy wynikające z regionalnych przepisów. Przykładowo od 2023 r. kopciuchy, czyli najgorszej jakości piece, miały ? na mocy uchwał antysmogowych ? zniknąć z Małopolski, Mazowsza i województwa łódzkiego. Więcej szczegółów- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 28.09.2022.).

Zobacz również