Środa, 28 październik 2020

¨Podatek od rodzinnych rozliczeń¨
¨Banki różnie podchodzą do rezerw na franki¨
¨Koniec roku będzie czasem próby dla banków¨
¨Mieszkaniec bloku łatwiej naładuje swoje auto¨
¨W stolicy nie wszyscy dostali zaświadczenia¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Podatek od rodzinnych rozliczeń¨. Zwrot wydatków na rozbudowę domu może mieć przykre konsekwencje. Skarbówka chce bowiem swoją dolę. Wszystko zostaje w rodzinie- to powiedzenie ma niekoniecznie zastosowanie w podatkach. Okazuje się bowiem, że kwotami otrzymanymi od najbliższych, stanowiącymi zwrot nakładów na inwestycję w rodzinny dom trzeba podzielić się z fiskusem. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W sprawie kobiety, która razem z mężem mieszkała w budynku, przekazanym przez jej ojca w ramach użyczenia (małżeństwo zainwestowało w dom za zgodą ojca), fiskus przypomniał najpierw o zasadzie powszechności opodatkowania. Polega na tym, że każdy dochód podlega PIT. Wyjątki to zwolnienia z podatku (odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie wyroku lub ugody sądowej). Żaden przepis ustawy o PIT nie zwalnia jednak z daniny kwoty zwrotu nakładów na nieruchomość, która wynika z ustaleń rodzinnych. Zdaniem skarbówki nie ma wątpliwości, że taki zwrot nakładów jest przychodem małżeństwa. Otrzymali bowiem przysporzenie w postaci określonej kwoty pieniężnej, uzyskując realną korzyść majątkową. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.10.2020.).

W innym miejscu ¨Rz¨ zauważa: ¨Banki różnie podchodzą do rezerw na franki¨. Santanderowi niższe odpisy pozwoliły na przebicie prognoz zysku netto, w Millenium były duże i mocno obciążyły zysk. Santander Bank Polska miał w III kwartale 480 mln zł zysku netto, o 23 proc. mniej niż rok temu, ale o 57 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Wynik ten przebił prognozy. Tak duże pozytywne zaskoczenie to przede wszystkim zasługa mniejszych od oczekiwań odpisów. Wyniosły one niecałe 360 mln zł wobec oczekiwanych 480 mln zł i były o jedną czwartą mniejsze niż w poprzednim kwartale. Bank nie zawiązał dodatkowych rezerw na ryzyko prawne hipotek frankowych (mimo że sądowych spraw szybko przybywa i większość wygrywają klienci) ani na oczekiwane straty kredytowe z powodu pandemii (mimo rewidowanych ostatnio w dół prognoz gospodarczych). Z kolei Bank Millenium miał w III kwartale 60 mln zł zysku netto, o 7 proc. mniej niż zakładała średnia prognoz. Rezultat spadł rok do roku o 70 proc., ale był wyższy niż w poprzednim kwartale o 12 proc. Główny powód pogorszenia to spadek o 9 proc. wyniku odsetkowego i wzrost odpisów. Ich saldo, uwzględniając także rezerwy na pandemię i hipoteki frankowe, wyniosło 280 mln zł, czyli urosło rok do roku o niemal 105 proc. Rynek oczekiwał 2,1 mld zł zysku netto 10 banków z GPW w III kwartale, o 45 proc. mniej niż rok temu- czytamy na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 28.10.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje: ¨Koniec roku będzie czasem próby dla banków¨. Do tej pory portfele wierzytelności nie psuły się dzięki wakacjom kredytowym. Ale wakacje właśnie się kończą. Moratoria na spłatę kredytów spowodowały, że nawet jeśli klienci banków mieli problemy, to nie odbiło się to na jakości portfeli. Podobnie było w trzech instytucjach, które wczoraj rozpoczęły sezon publikacji sprawozdań za III kwartał. Po wybuchu pandemii dotychczasowy wzrost kredytów w bankach uległ zahamowaniu. Dotyczy to w głównej mierze firm. Równocześnie w Santanderze i Millenium miniony kwartał przyniósł ożywienie w kredytach dla klientów indywidualnych. W pierwszej z tych instytucji sprzedaż kredytów gotówkowych była o 13 proc. większa niż w II kw., czyli tuż po wybuchu pandemii. Druga pochwaliła się rekordową sprzedażą hipotek, która w III kw. wyniosła 1,8 mld zł, a od początku roku 4,7 mld zł, co oznacza wzrost o ponad połowę z porównaniu z ubiegłorocznym okresem. Prezesi banków chcieliby zachować ¨zdrowy optymizm¨. Na poziomie placówek optymizmu jednak nie widać. W comiesięcznej ankiecie prowadzonej przez firmę Kantar wśród szefów oddziałów banków październik przyniósł gwałtowne pogorszenie nastrojów. Analitycy wskazują na ¨drastyczne pogorszenie średnio- i długookresowych indeksów prognostycznych¨ dla wszystkich segmentów rynku bankowego. Więcej- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 28.10.2020.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Można rozliczać z tego, czego się od początku wymagało¨. W trakcie przetargu zamawiający nie może mnożyć wymagań wobec wykonawców i dodawać nowych, których nie postawił w specyfikacji- uznała Krajowa Izba Odwoławcza. W omawianej sprawie izba podkreśla: ¨Skoro przepis odnosi się do wymagań zamawiającego, to powinny one zostać wprost wskazane w dokumentacji zamawiającego. Izba stoi na stanowisku, że kreowanie przez zamawiającego dodatkowych okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia, z pominięciem tych opisanych i wymaganych w specyfikacji oraz ogłoszeniu o zamówieniu, stoi w sprzeczności z treścią art. 22d ust. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych i jest niedopuszczalne¨- podkreślono w uzasadnieniu wyroku nakazującego powtórną ocenę z uwzględnieniem oferty firmy Lektura dla zainteresowanych- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 28.10.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Mieszkaniec bloku łatwiej naładuje swoje auto¨. Zwiększenie liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych- to jeden z celów przygotowywanego projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który właśnie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają pomóc przezwyciężyć trudności w instalacji ¨gniazdek¨ w budynkach wielorodzinnych- określając przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może sprzeciwić się instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. Odpowiedzialne z powstanie projektu Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce dodać zapisy o konieczności przeprowadzenia ekspertyz dotyczących możliwości przyłączeniowych budynku. Jak wskazuje strona rządowa, projektowane rozwiązania mają ułatwić w znaczący sposób montaż punktów ładowania na wniosek mieszkańców danego budynku. Nowe przepisy mają również doprecyzować kompetencje Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie kontroli stacji i punktów ładowania. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 28.10.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨W stolicy nie wszyscy dostali zaświadczenia¨. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał do tej pory 73,6 proc. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (stan na 12 października 2020 r.). Ratusz nie jest w stanie zagwarantować, że do końca roku dokumenty otrzymają wszystkie uprawnione do tego osoby. W jakie sytuacji znajdą się więc ci, którzy nie otrzymali zaświadczenia i nie zdążą go otrzymać do końca roku? Ustawa przekształceniowa z 20 lipca 2018 r. w obecnym brzmieniu nie reguluje kwestii konieczności wniesienia opłat przekształceniowych lub opłaty jednorazowej przed doręczeniem zaświadczenia lub informacji o wysokości opłaty jednorazowej. Wydaje się jednak, że mieszkańcy Warszawy nie muszą się martwić o negatywne konsekwencje braku wniesionych opłat. Zgodnie z uchwałą stołecznych radnych, miasto wprowadziło możliwość uzyskania przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych- a także spółdzielnie- bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenie we własność prawo użytkowania wieczystego, w wysokość 98 lub 99 proc. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 28.10.2020.).

Zobacz również