Środa, 25 marzec 2020

¨W galerii niższy czynsz¨
¨Usługi i dostawy bez procedury zamówień¨
¨Jest jeszcze czas¨
¨Wirus nie sprzyja czystemu powietrzu¨
¨Najlepsze coworki wrócą z tarczą¨
¨Specustawa o koronawirusie nie dla każdego zamówienia¨
¨Koszt zamknięcia sklepów poniosą galerie handlowe¨
¨Wojewoda zawiesi selektywną zbiórkę¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ w dziale pod hasłem ¨Pomoc dla biznesu w czasie epidemii¨ odnotowuje: ¨W galerii niższy czynsz¨. W czasie epidemii najemca nieczynnego sklepu zapłaci właścicielowi 10 proc. Właściciele sklepów w galeriach handlowych zamkniętych w czasie epidemii mogą się spodziewać obniżenia czynszu. Z przedłużenia umów najmu o trzy miesiące skorzystają już wszyscy najemcy lokali użytkowych i mieszkań. Obniżka czynszu ma dotyczyć galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. Wyniesie 90 proc. czynszu wynikającego z umowy najmu. Pod warunkiem jednak, że nie przewiduje ona korzystniejszych dla najemcy zasad obniżenia czynszu. Zmniejszenie czynszu będzie automatyczne i niezależne od woli zarządzających galerią. Nie będzie nawet potrzebny aneks do umowy. Projekt specustawy przewiduje również, że nie wolno do 30 czerwca 2020 r. wypowiadać umów najmu ani obecnej wysokości czynszu. Przedłużenie umów wynajmu mieszkań nie będzie dotyczyć osób, które mają zaległości czynszowe lub korzystają z mieszkania z naruszenie zasad współżycia społecznego. Nie będzie też automatycznego przedłużania umów najmu mieszkań. Trzeba będzie w tej sprawie złożyć oświadczenie woli właścicielowi, że chce się skorzystać z przedłużenia umowy i dotychczasowej wysokości czynszu. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.03.2020.).

¨Prawo co dnia¨ niżej informuje: ¨Usługi i dostawy bez procedury zamówień¨. W pewnych wypadkach nie trzeba będzie przeprowadzać przetargu publicznego. Na przykład na środki higieny niezbędne do zwalczania epidemii. Jednym z filarów projektu antykryzysowego z 21 marca 2020 r. w części dotyczącej zamówień publicznych jest art. 6, który przewiduje całkowite wyłączenie przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy. Warunki są dwa. Po pierwsze, przedmioty usług lub dostaw muszą być niezbędne do przeciwdziałania Covid- 19. Po drugie, musi zachodzić wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub musi tego wymagać ochrona zdrowia publicznego. Wyłączenie ze stosowania pzp nie oznacza jednak dowolności dla zamawiającego. Szczegóły- także na czwartej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.03.2020.).

Obok ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨Jest jeszcze czas¨. Opłatę przekształceniową oraz roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego będzie można zapłacić do końca czerwca 2020 r. Rząd zamierza przedłużyć termin wnoszenia tych opłat. Obecnie mija on z końcem marca. Pierwszą opłatę regulują właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, którzy przekształcili z mocy prawa użytkowanie wieczyste we własność. Opłatę wnosi się w dwudziestu rocznych ratach do końca marca każdego roku. Jej wysokość odpowiada wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej 1 stycznia 2019 r. Przesunięcie terminu nie dotyczy osób, które zdecydowały się na skorzystanie z bonifikaty i jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Podobna zmiana dotyczy rocznej opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego- odnotowano na czwartej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.03.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Wirus nie sprzyja czystemu powietrzu¨. Wprowadzenie nowych zasad wymiany starych pieców węglowych będzie przesunięte w czasie. Na dniach miał wystartować w nowej odsłonie rządowy program ¨Czyste powietrze¨. Z powodu epidemii wejście w życie programu zostało przesunięte. Na kiedy? Nie wiadomo. Nowa wersja programu jest wciąż aktualna. Będzie on mniej biurokratyczny. Wprowadza m.in. uproszczone wnioski aplikacyjne. Skróci się czas na ich ocenę przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska z aktualnych 90 do 30 dni. Dotację otrzyma się już w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury potwierdzającej zakup nowego pieca. NFOŚiGW chce też włączyć do programu banki. Fundusze ochrony środowiska będą miały 14 dni na rozpatrzenie wniosków o dotację złożonych w placówce bankowej. Osoby, które zainwestują w najmniej emisyjne technologie, mogą liczyć więc na ponad 50- proc. wsparcie z dotacji i jeszcze ulgi podatkowe. Narodowy fundusz stawia też na pompy ciepła i panele słoneczne. Będą na preferencyjnych warunkach. Właściciel, który zdecyduje się na zamontowanie pompy ciepła i termomodernizację domu, może liczyć na dotację w wysokości 25 tys. zł. Gdy doda do tego panele fotowoltaiczne, dotacja wyniesie 30 tys. zł. Szczegóły- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.03.2020.).

W ¨Rz¨ czytamy też: ¨Najlepsze coworki wrócą z tarczą¨. Pracownicy uciekają z biur do domów. Epidemia paraliżuje przeprowadzki do nowych budynków. Uderza też w coworki. Ale, paradoksalnie, to one mogą zyskać najwięcej. Liczba korzystających z elastycznych biur spada. Co dalej? To zależy, jak długo potrwa kwarantanna. Ważna jest też struktura podnajemców. Duże organizacje mają zazwyczaj podpisane dłuższe kontrakty i dużą płynność, ze względu na wiele lokalizacji. Z analiz firmy doradczej Savills wynika z kolei, że na ten rok planowano w Polsce otwarcia coworków i biur serwisowanych o łącznej powierzchni ok. 50 tys. mkw. Niewykluczone, że część otwarć się opóźni lub może w ogóle nie dojść do skutku. Z drugiej strony koronawirus może przyśpieszyć konsolidację wśród operatorów i boleśnie zweryfikować rentowność poszczególnych adresów. Sytuacja jest trudna także dla operatorów, którzy mają wiele pustych powierzchni i dużo umów z krótkim terminem wypowiedzenia. Coworki, które przetrzymają, mogą się okazać największymi wygranymi czasów pandemii na rynku biur. Firmy szukają sposobów na optymalizację kosztów. Można sobie wyobrazić, że najemcy będą woleli przenieść się na rok do coworku, niż deklarować wynajem tradycyjnej powierzchni na pięć kolejnych lat. Dziś wielu najemców odkłada plany przeprowadzki do nowego biura. Najem elastyczny jest wtedy najlepszym, a czasem jedynym rozwiązaniem dla klientów, którzy potrzebują tymczasowego biura- czytamy na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.03.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje również: ¨Specustawa o koronawirusie nie dla każdego zamówienia¨. Dostawy i usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID- 19 można zlecić bez przetargu. Nowe przepisy zwiększą natomiast przejrzystość przy ich udzielaniu. Już w pierwszej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 wprowadzono wyłączenie pozwalające nie stosować przepisów o zamówieniach publicznych przy kupowaniu dostaw i usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID- 19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Regulacja ta zostaje utrzymana. Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy ma natomiast zapewnić większą przejrzystość przy udzielaniu tych zamówień. Dlatego też wprowadza obowiązek publikowania w BIP informacji o zawarciu umowy w oparciu o ten przepis wraz ze wskazaniem wykonawcy- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.03.2020.).

¨DGP¨ zauważa również: ¨Koszt zamknięcia sklepów poniosą galerie handlowe¨. Obniżenie o 90 proc. czynszu najemców w centrach handlowych przewiduje projekt nowelizacji specustawy koronawirusowej. Regulacja ta ma znaleźć zastosowanie wobec najemców w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., jeżeli ich działalność w związku z epidemią została zakazana lub ograniczona i rzeczywiście jej nie wykonują. Na pewno projekt chroni podmioty mniejsze, prowadzące sklepy i wyspy sklepowe. Eksperci branży obawiają się jednak skutków regulacji dla samych galerii handlowych. Ich koszty prowadzenia działalności są olbrzymie. W dodatku budowa obiektu z reguły finansowana jest z kredytów bądź innych źródeł zewnętrznych. Przychody z najmu ograniczone do 10 proc. mogą skutkować w krótkim czasie problemami z zachowaniem płynności finansowej takich podmiotów- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.03.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy też: ¨Wojewoda zawiesi selektywną zbiórkę¨. W sytuacji kryzysowej wywołanej koronawirusem mieszkańcy będą wyrzucać śmieci do jednego pojemnika, a te trafią od razu do spalarni lub na składowisko. Chciały tego branża odpadowa i samorządy. Problemy ze śmieciami już się pojawiają. Na razie dotyczą pojedynczych gmin, które jeszcze przed epidemią miały problem z zagospodarowaniem odpadów, bo np. nie rozstrzygnęły przetargu. W reakcji na ogłoszenie epidemii część samorządów zamknęła punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W niektórych miejscowościach zawieszony ma być odbiór odpadów posegregowanych z zabudowy jednorodzinnej. Projekt nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zakłada, że wojewoda będzie mógł zawiesić selektywną zbiórkę odpadów na obszarze całego województwa lub jego części. Rozwiązania na czas epidemii będą dotyczyły zarówno segregacji u źródła, czyli gospodarstw domowych, jak i dalszego postępowania z odpadami. Wojewoda będzie też mógł nakazać gminie zmianę reguł selektywnej zbiórki. Chodzi zwłaszcza o osoby objęte kwarantanną lub chore, które wytwarzają odpady zakaźne. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.03.2020.).

Zobacz również