Środa, 24 sierpień 2022

¨Dodatki nie tylko do ogrzewania węglem¨
¨Tarcza antyinflacyjna ma obowiązywać do końca roku¨
¨Lokal dla rodziny bez ulgi¨
¨Sprawdź, czy miasto nie chce twojego mieszkania¨
¨Mniej zleceń prywatnych i publicznych¨
¨Nie tylko małe domy wyrosną bez pozwoleń¨
¨Zagrożenie dla ładu przestrzennego¨
¨Kroplówka dla samorządów¨
¨Rządowa kroplówka dla samorządów¨
¨Czas wielkiego oddłużania¨
¨Reforma pieczy pilnie potrzebna¨
¨Aby odzyskać wadium, lepiej iść do sądu¨

Więcej poniżej.

?Prawo co dnia¨ w ?Rzeczpospolitej¨ informuje: ¨Dodatki nie tylko do ogrzewania węglem¨. Od 1000 do 4000 wsparcia mogą liczyć osoby mieszkające w nieruchomościach ogrzewanych ciepłem systemowym. Korzystający z gazu LPG, peletu drzewnego, drewna kawałkowego czy oleju opałowego otrzymają jednorazowy dodatek. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidujący zmniejszenie kosztów ogrzewania gospodarstw domowych oraz wrażliwych instytucji publicznych. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą. W ciepłowniach objętych systemem taryfowania taryfę będzie ustalał prosty mechanizm blokujący cen na poziomie cen z marca plus maksymalnie 60 proc.  na surowcu, czyli maksymalnie 40 proc. Średnie wsparcie dla gospodarstw wyniesie od 1000 zł do 4000 zł na cały sezon, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. Dotyczyć będzie ogrzewania i ciepłej wody. Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, gazem LPG, olejem opałowym itp. dostaną jednorazowy dodatek. Warunkiem jest wpis lub zgłoszenie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatki wyniosą od 500 do 3000 zł. Rząd liczy, ze ustawa wejdzie w życie jeszcze we wrześniu. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 24.08.2022.).

¨Prawo co dnia¨ odnotowuje też: ¨Tarcza antyinflacyjna ma obowiązywać do końca roku¨. Rząd chce przedłużyć do 31 grudnia 2022 r. czasowe obniżenie stawek VAT m.in. na żywność, paliwa, gaz, a także energię elektryczną i cieplną. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ważnej nowelizacji podatkowej. Projekt dotyczący ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw ma przede wszystkim wydłużyć do końca 2022 r. działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Oznacza to czasowe utrzymanie m.in. obniżonych do 0 stawek VAT na podstawowe produkty spożywcze, a także 5 proc. stawki VAT na energię elektryczną i ogrzewanie. Rząd informuje też, że projekt ma dotyczyć obniżki akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowej oraz lekki olej opałowy do minimum unijnego. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 24.08.2022.).

¨Prawo co dnia¨ obok zauważa: ¨Lokal dla rodziny bez ulgi¨. Zakup mieszkania dla teściowej nie daje prawa do zwolnienia z podatku. Nie jest inwestycją we własne cele mieszkaniowe. Osoba sprzedająca nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia płaci co do zasady 19- proc. PIT, chyba że przeznaczy pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Skarbówka zaznaczyła jednak w najnowszej interpretacji, że warunku tego nie spełnia zakup nowej nieruchomości dla członka rodziny. Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatniczki, która otrzymała w 2018 r. kilka działek w darowiźnie i sprzedała je w 2021r., czyli przed upływem pięciu lat. Większość środków zainwestowała w budowę domu, a za pozostałe kupiła mieszkanie dla teściowej. Dyrektor KIS uznał, że nie ma prawa do zwolnienia z podatku. Podatnik może wprawdzie skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jednak zakup lokalu, w którym będzie mieszkała teściowa podatniczki, nie spełnia ustawowych warunków. Nie ma znaczenia, że wnioskodawczyni będzie w nim przebywać- czytamy również na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 24.08.2022.).

¨Rz¨ w innym miejscu zamieszcza tekst: ¨Sprawdź, czy miasto nie chce twojego mieszkania¨. Prawo pierwokupu nieruchomości- kamienic, mieszkań, gruntów- położonych na tzw. obszarze rewitalizacji przysługuje gminom. Czy z tego prawa korzystają? Warszawa ma prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości- kamienic, mieszkań, gruntów- na tzw. obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (zgodnie z ustawą z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i ustawą z 2015 r. o rewitalizacji). Obszar rewitalizacji ma ok. 2535 ha, co stanowi ok. 5 proc. powierzchni Warszawy. Zamieszkuje go ok. 156 tys. osób. Procedura jest taka: notariusz ocenia, czy nieruchomość podlega prawu pierwokupu. Sporządza warunkową umowę sprzedaży, którą przesyła do miasta, aby umożliwić mu pierwokup. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Polityki Lokalowej z kwietnia  br. miasto nie jest zainteresowane pierwokupem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, prywatnych i spółdzielczych oraz pojedynczych miejsc parkingowych na parkingach naziemnych i w garażach. W przypadku mieszkań sprawa jest załatwiana poprzez ¨milczącą zgodę¨. W Łodzi wyznaczono jeden obszar rewitalizacji, obejmujący tzw. strefę  wielkomiejską i jej okolice. Ustanowiono tu prawo pierwokupu nieruchomości. Wyznaczono też specjalną strefę rewitalizacji, co wydłuża  okres zastosowania prawa pierwokupu o kolejne dziesięć lat. Lublin uchwałę wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji podjął w maju 2019 r. Na razie nie ustanowiono prawa pierwokupu nieruchomości, ani też zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 24.08.2022.).

¨Rz¨ informuje też: ¨Mniej zleceń prywatnych i publicznych¨. Najbliższe kwartały to walka o utrzymanie marż w warunkach malejących przychodów i niebezpiecznie wysokich kosztów. W lipcu produkcja budowlano- montażowa w Polsce wzrosła o 4,2 proc. rok do roku, podczas gdy ankietowani przez ¨Rz¨ ekonomiści spodziewali się zwyżki o 6,1 proc. To również wynik najsłabszy od grudnia ub.r. Jak ocenia główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, branża budowlana zaczęła hamować na przełomie II i III kwartału. Z powodu rekordowych kosztów wykonawstwa, rosnących stóp procentowych i ogólnej niepewności odnośnie do rozwoju sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie, wielu inwestorów wstrzymuje się z uruchamianiem nowych projektów w segmencie prywatnym, głównie mieszkaniowym i biurowym. Do spowolnienia inwestycyjnego doszło nawet na rynku magazynowym. Ekspert zaznacza, że w przypadku rynku publicznego trwa oczekiwanie na pieniądze z budżetu UE na lata 2021- 2027, które na większą skalę dopłyną do Polski dopiero w okolicach 2024 r. Jednocześnie istnieje poważne ryzyko, że z powodu politycznego sporu na linii Warszawa- Bruksela nie trafią do nas w najbliższym czasie fundusze z KPO. Cytowany w tekście ekonomista zaznacza, że największym wyzwaniem  dla budownictwa będzie walka o utrzymanie marż w warunkach malejących przychodów i niebezpiecznie wysokich kosztów. Ogółem w lipcu odnotowano 44- proc. spadek  rok do roku liczby rozpoczętych budów. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 24.08.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Nie tylko małe domy wyrosną bez pozwoleń¨. Ujednolicenie procedur dla wszystkich domów jednorodzinnych, nie tylko tych małych, i rozszerzenie katalogu inwestycji niewymagających zgłaszania do organów nadzoru ? to główne założenia nowelizacji prawa budowlanego, nad którą pracuje resort rozwoju. Projekt jest kolejnym etapem likwidowania zbędnych formalności i ma być ukłonem m.in. w stronę inwestorów. i choć eksperci zaznaczają, że na szczegółową ocenę przepisów trzeba poczekać, już teraz ostrzegają, że zmiana może spowodować zwiększenie liczby budowlanych samowolek. Urzędnicy na ewentualne niedociągnięcia będą mogli reagować po fakcie, czyli po ukończeniu inwestycji- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Zagrożenie dla ładu przestrzennego¨. Jednolita procedura dla wszystkich domów jednorodzinnych oraz szerszy katalog inwestycji niewymagających zgłaszania. To główne założenia kolejnej dużej nowelizacji prawa budowlanego, do której eksperci podchodzą jednak dość sceptycznie. Stworzenie ustawy deregulującej prawo budowlane, która ma usprawnić procesy inwestycyjne i jeszcze bardziej odformalizować procedury budowlane, wiceminister rozwoju Piotr Uściński zapowiadał na łamach ¨DGP¨ już pod koniec maja br. Nowe rozwiązania mają w założeniu odciążyć nie tylko inwestorów, lecz także organy administracji i nadzoru budowlanego. Co ciekawe, resort chce zrezygnować m.in. z ¨dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 mkw¨. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie znajdzie się w projekcie, wygląda jednak na to, że kryterium metrażowe, które było jednym z flagowych propozycji ministerstwa, może stracić teraz na znaczeniu. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 24.08.2022.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Kroplówka dla samorządów¨. Jeszcze w tym roku do regionów ma trafić dodatkowe ponad 13,6 mld zł z tytułu udziału we wpływach z PIT. Tak wynika z przyjętego właśnie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o dochodach samorządów. ministerstwo Finansów pisze o pieniądzach ekstra, ale tegoroczny przelew oznacza, że w przyszłym roku samorządy nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. lokalni włodarze podkreślają, że pieniądze pozwolą przynajmniej częściowo zbilansować tegoroczne budżety, ale nie zrekompensują w pełni strat w PIT spowodowanych Polskim Ładem. Zgodnie z założeniami część pieniędzy samorządy będą musiały wydać na transformację energetyczną. Nasze dochody przestają mieć charakter systemu, a stają się efektem doraźnych decyzji politycznych ? mówią rozmówcy ¨DGP¨- odnotowano także na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ obszerniej kontynuuje wątek w tekście: ¨Rządowa kroplówka dla samorządów¨. Jeszcze w tym roku do regionów trafi jednorazowe wsparcie w wysokości ponad 13,6 mld zł. W zamian jednak za rok nie dostaną one pieniędzy z części rozwojowej subwencji ogólnej. Lokalni włodarze zwracają uwagę na punktowy charakter pomocy i pytają o rozwiązania systemowe. Rząd przedstawił projekt zmian do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niektórych innych ustaw. Wynika z niego, że dodatkowe pieniądze, jakie w tym roku trafią do samorządów, mają przede wszystkim pomóc poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć koszty zakupu ciepła ponoszone przez odbiorców. Poluźnione ma być również podejście do reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego (JST). Choć wsparcie określane jest jako ¨dodatkowe¨, to zostanie ono udzielone kosztem przyszłorocznej części rozwojowej subwencji ogólnej. Pieniądze te powinny być rekompensatą za ten rok, a nie wcześniej przekazanymi środkami za rok przyszły ? nie ma wątpliwości Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 24.08.2022.).

¨DGP¨ zamieszcza również tekst pod hasłem: ¨Czas wielkiego oddłużania¨. Polacy uciekają od wysokich odsetek i spłacają zobowiązania wobec instytucji finansowych. Teraz pomagają im w tym wakacje kredytowe. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów zmniejszyło się o 9 mld zł ? wynika z nowych danych Narodowego Banku Polskiego. Taka była różnica między wielkością spłat a zaciąganymi nowymi zobowiązaniami. W końcu lipca wartość kredytów dla gospodarstw domowych wynosiła 817,5 mld zł. Teraz skala spadków portfela może przyśpieszyć. Z jednej strony będzie to efekt niskiej sprzedaży kredytów, z drugiej strony ? wakacji kredytowych. Według Biura Informacji Kredytowej w lipcu liczba zapytań dotyczących kredytów hipotecznych ? to one odpowiadały w ostatnim czasie za wzrost portfela ? była o dwie trzecie mniejsza niż rok wcześniej. Liczba zapytań składanych przez banki w bazach BIK z opóźnieniem przekłada się na faktyczną sprzedaż. Wakacje kredytowe ? możliwość przesunięcia do końca przyszłego roku ośmiu rat hipotek ? uruchomiono pod koniec lipca. Ich efekt będzie widoczny w danych sierpniowych. Sam wniosek o skorzystanie z ustawowego rozwiązania nie będzie miał wpływu na statystyki. Ale pokaże się on, jeśli klienci banków zaoszczędzone pieniądze będą przeznaczali na zmniejszenie salda kredytów. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 24.08.2022.).

¨DGP¨ wskazuje w innym miejscu: ¨Reforma pieczy pilnie potrzebna¨. W 2021 r. powstało 100 nowych placówek opiekuńczo- wychowawczych. Jest ich już prawie 1300 i mieszka w nich 1100 dzieci poniżej siódmego roku życia, chociaż powinny znajdować się w rodzinach zastępczych. 72,9 tys. dzieci wychowywało się w pieczy zastępczej w ubiegłym roku. Tak wynika ze sprawozdania rządu z realizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W porównaniu z 2020 r. zwiększyła się liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną (wtedy było ich 72 tys.). I chociaż większość z nich znajduje się pod opieką rodziców zastępczych, 22 proc. z nich wciąż mieszka w placówkach. Ostatnie lata pokazują, że rozpoczęty 10 lat temu proces deinstytucjonalizacji pieczy wyhamował. Sytuację ma poprawić nowelizacja ustawy, nad którą trwają prace w Sejmie. Problem w tym, że zdaniem ekspertów zawarte w projekcie rozwiązania, choć potrzebne, mogą się okazać niewystarczające. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 24.08.2022.).

¨DGP¨ przypomina również: ¨Aby odzyskać wadium, lepiej iść do sądu¨. Nawet jeśli zamawiający bezprawnie zatrzymał wadium, to wnoszenie odwołania do KIO w oderwaniu od innych zarzutów najczęściej nie ma sensu. Konieczny jest pozew do sądu cywilnego. We wczorajszym wydaniu ¨DGP¨ opisał wyrok KIO potwierdzający, że już samo nieuzupełnienie dokumentów na żądanie zamawiającego może oznaczać utratę wadium wniesionego przez firmę. Podstawę prawną daje ku temu art. 98 ust. 6 ustawy ? Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Choć celem tego przepisu było zapobieganie zmowom prze#targowym (firmy celowo nie uzupełniają dokumentów, żeby zamawiający musiał wybrać droższą ofertę), to okazuje się, że wadium może zostać zatrzymane, nawet gdy w przetargu złożono jedną ofertę, a więc siłą rzeczy o zmowie cenowej nie mogłoby być mowy. Zatrzymanie wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów można oczywiście próbować podważać. Np. wtedy, gdy przyczyny ich niedostarczenia nie leżały po stronie wykonawcy, ale również odwołując się do wykładni celowościowej tego przepisu. W ¨Komentarzu do Prawa zamówień publicznych¨ Urzędu Zamówień Publicznych podkreślono, że ¨zatrzymanie wadium nie wchodzi w grę, gdy wykonawca działa w dobrej wierze, czyli błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu, że spełnia warunki zamówienia¨- czytamy. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 24.08.2022.).

Zobacz również