Środa, 23 kwietnia 2020

¨Zamówienia publiczne zostaną odmrożone¨
¨Przetargi odblokowane¨
¨Odwołania wykonawców nie będą już blokować przetargów¨
¨Jest projekt o kooperatywie mieszkaniowej¨
¨Trzy tygodnie na zgłoszenie roszczeń¨
¨Gdy brakuje na czynsz¨
¨Banki. Już 700 tys. wniosków o odroczenie rat kredytów¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Zamówienia publiczne zostaną odmrożone¨. Krajowa Izba Odwoławcza zacznie działać na nowo i orzekać bez udziału stron, na podstawie dokumentów. Dzięki temu wiele projektów ruszy z miejsca. W środę rząd ma przyjąć przepisy antykryzysowe, dzięki którym zacznie działać KIO, która nie orzeka od miesiąca. Z tego powodu wiele zamówień publicznych jest zamrożonych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wspólnie z KIO przygotował propozycję rozpatrywania odwołań bez osobistego stawiennictwa stron na rozprawach. Przewiduje ona orzekanie przez KIO na podstawie dokumentacji dostarczonej przez strony postępowania. To rozwiązanie można wprowadzić niezwłocznie i nie wymaga dodatkowych nakładów pieniężnych. Według ekspertów izba może też prowadzić postępowania online. UZP uważa jednak, że wdrożenie tego typu rozwiązania jest bardziej skomplikowane i więcej kosztuje. Średnio 12 tys. ogłoszeń o zamówieniach publicznych ukazuje się w ciągu miesiąca. 40 proc. odwołań od rozstrzygnięć w zamówieniach publicznych jest umarzanych. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.04.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa też: ¨Przetargi odblokowane¨.Krajowa Izba Odwoławcza ma niebawem wznowić rozstrzyganie sporów przetargowych. Pozwoli to odmrozić postępowania zawieszone w związku z epidemią koronawirusa. Projekt zmiany przepisów zostanie przedstawiony najpóźniej do piątku. KIO ma rozstrzygać sprawy bez udziału stron, w oparciu o stanowiska i dowody przekazywane jej na piśmie. Możliwe będzie ich przesyłanie z użyciem poczty elektronicznej. Wyroki będą ogłaszane na stronie internetowej izby- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Odwołania wykonawców nie będą już blokować przetargów¨. KIO ma niebawem wznowić orzekanie. Sprawy będą rozstrzygane w oparciu o pisemne stanowiska stron. Na tę wiadomość czeka wielu wykonawców i zamawiających. Epidemia nie będzie już wstrzymywała rozstrzygania odwołań przez KIO. Od 16 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie związane z COVID- 19 nie odbywają się przed nią jawne rozprawy. Tymczasem tylko do 10 kwietnia 2020 r. wpłynęło 245 nowych odwołań. Brak rozstrzygnięć uniemożliwia zakończenie większości z tych przetargów. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.04.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy też: ¨Jest projekt o kooperatywie mieszkaniowej¨. Rząd wraca do prac nad przepisami o kooperatywach mieszkaniowych. Projekt ustawy opracowany przez resort rozwoju został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe prawo ma pobudzić rozwój oddolnej spółdzielczości mieszkaniowej i poszerzyć wachlarz możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami członkami kooperatywy mieszkaniowej będą mogły zostać osoby fizyczne, a relacje między nimi określi umowa kooperatywy, albo umowa spółki cywilnej. Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektodawcy nie jest powołanie nowego bytu organizacyjnego, dlatego sama kooperatywa nie będzie posiadała osobowości prawnej. W tym trybie będzie można zrealizować inwestycje w postaci nabycia nieruchomości gruntowej i wybudowania na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub wzniesienie budynków jednorodzinnych, w których łącznie będą znajdowały się co najmniej trzy lokale mieszkalne. Projekt kooperatywy reguluje również zasady sprzedaży nieruchomości gminnych na potrzeby inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez członków kooperatywy. Zdaniem projektodawcy doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w stosunku do nabycia mieszkania na rynku deweloperskim o ok. 20- 30 proc. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.04.2020.).

¨DGP¨ przypomina również: ¨Trzy tygodnie na zgłoszenie roszczeń¨. Właścicielom wywłaszczonych przed 20 laty nieruchomości pozostało niewiele czasu na ubieganie się o zwrot mienia. Już 14 maja 2020 r. upływa termin złożenia wniosku. Uprawnienie do wystąpienia o zwrot przysługuje dawnym właścicielom lub ich następcom prawnym. Dotyczy to przypadków, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat. Natomiast gdy termin ten upłynął przed wejściem w życie ustawy, albo gdy od dnia wejścia w życie ustawy do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek taki może zostać złożony w ciągu roku od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Z uwagi na fakt, że ustawa zmieniająca weszła w życie 14 maja 2019 r., termin ten upływa w połowie przyszłego miesiąca- czytamy na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.04.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ w ¨Codziennym Poradniku Antywirusowym¨ zamieszcza tekst: ¨Gdy brakuje na czynsz¨. Pandemia koronawirusa sprawiła, że część osób- przynajmniej przez jakiś czas- pozostanie bez stałych dochodów lub ze zmniejszonymi przychodami. Spółdzielnie przekonują, że nie mają możliwości prawnej zwolnienia lokatorów z czynszu. Jak poinformował Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pomoc, na jaką mogą liczyć członkowie spółdzielni, to odstąpienie od naliczania odsetek w związku z nieterminowym wnoszeniem opłat, niekierowanie spraw do sądu czy polubowne załatwienie spraw. Niektóre spółdzielnie umożliwiają prolongatę terminu zapłaty lub rozłożenie płatności, chwilową zmianę wysokości czy zawieszenie pobierania zaliczek za wodę i centralne ogrzewanie. W Polsce jest również ponad 840 tys. mieszkań komunalnych. W tym przypadku miasta i gminy decydują o ulgach w przypadku problemów z płatnościami, a każdy samorząd ma swoje regulacje z tym związane. W Warszawie najemcy lokali komunalnych o niskich dochodach mogą liczyć na obniżkę czynszu, a osoby, które popadną w długi mogą wystąpić o rozłożenie płatności na raty lub umorzenie części zaległości. Rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności lub umarzanie czynszu za mieszkanie umożliwiają przepisy obowiązujące w Bielsku- Białej. W Gdańsku system obniżek czynszu uzależniony jest od aktualnych dochodów w rodzinie, na podstawie których można uzyskać zmniejszenie miesięcznych opłat za lokal od 30 do 60 proc. Ulga przyznawana jest na rok, istnieje też możliwość odpracowania długu. Na razie nie wiadomo, czy na jakąś formę pomocy będą mogli liczyć najemcy lokali zakładowych. Z kolei wszelkie obniżki, zwolnienia lub odroczenia płatności na rynku prywatnego najmu są już kwestią wzajemnych ustaleń między wynajmującym a najemcą. Jeżeli najemca jest osobą wiarygodną, terminowo regulował opłaty, wynajmujący często są skłonni do negocjacji. Według postanowienia tzw. tarczy antykryzysowej najemca, który w okresie przed pandemią nie naruszał postanowień umowy najmu- terminowo opłacał czynsz, używał lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podnajmował go bez zgody wynajmującego- podlega ochronie do 30 czerwca br. W tym okresie nie można mu wypowiedzieć umowy najmu. Do tej daty zostają automatycznie przedłużone wszystkie umowy na czas określony, które wygasłyby przed 30 czerwca, a także nie mogą upłynąć terminy wypowiedzeń umów najmu złożone przez wynajmującego przed wystąpieniem pandemii. Więcej szczegółów- na 20 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 22.04.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotował: ¨Banki. Już 700 tys. wniosków o odroczenie rat kredytów¨. Jak informuje Związek Banków Polskich, do tej pory do banków trafiło blisko 700 tys. wniosków klientów indywidualnych i firm o odroczenie rat kredytów. Banki odroczyły raty kredytów o łącznej wartości ponad 42 mld zł. W ciągu ostatnich dwóch tygodni konsumenci złożyli w bankach ponad 90 tys. wniosków dotyczących odroczenia rat kredytów hipotecznych i konsumenckich. Łącznie od połowy marca złożono ich już ponad 633 tys. W tym czasie rozpatrzono pozytywnie ponad 470 tys. z nich (ok. 86 proc.). Od 16 marca 2020 r. odroczono konsumentom raty kredytowe o wartości co najmniej 18 mld zł- wynika z danych ZBP. Szczegóły- na szóstej stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 22.04.2020.).

Zobacz również