Środa, 22 styczeń 2020

Turyści nie chcą płacić za smog,
W razie nieszczęść trzeba działać wspólnie także w administracji,
Więcej czasu na rozliczenie najmu,
Rynek może i stygnie, ale nie w mieszkaniówce,
Białe fasady budynków i drzewa pozwolą lepiej żyć w miastach,
Smog groźny czy nie? Decyduje nauczyciel,
Sąd: zleceniodawca musi zapłacić za błędy w projekcie,
Obcokrajowcy chcą mieszkać w Polsce,
Użytkowanie wieczyste,

Więcej poniżej.

Prawo co dnia w Rzeczpospolitej zauważa: Turyści nie chcą płacić za smog. Do sądów trafiają kolejne skargi na samorządy, które pobierają opłaty miejscowe, mimo że powietrze jest złej jakości. Są kolejne skargi na miasta, które nic sobie nie robią z tego, czym muszą oddychać osoby przyjeżdżające do nich na wypoczynek. I każą im płacić opłatę miejscową. Chodzi o Sandomierz, Szczyrk i Toruń. Przedstawiciele Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi nie mają wątpliwości, że tam, gdzie jest smog, nie powinno pobierać się opłaty miejscowej. Powołują się przy tym na orzeczenie NSA z 15 marca 2018 r. Ten wyrok zapadł w sprawie Zakopanego, ale dokonana ocena prawa  powinna mieć zastosowanie także do innych miejscowości, które pobierają opłatę miejscową. NSA uznał, że tam, gdzie powietrze jest zanieczyszczone i pobiera się opłatę od turystów, obywatele mogą dochodzić swoich praw. Według Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska Toruń, Szczyrk i Sandomierz leżą w strefach, w których odnotowuje się przekroczenia norm jakości powietrza. W Polsce na 46 stref jakości powietrza tylko 12 spełniało normy zdrowotne dla stężeń pyłu PM 10, a tylko 3 dla rakotwórczego benzo(a)pirenu- czytamy na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: Rzeczpospolita– 22.01.2020.).

Prawo co dnia informuje też: W razie nieszczęść trzeba działać wspólnie także w administracji. W przypadku klęsk żywiołowych i katastrof mają powstawać sztaby koordynacyjne, w skład których wejdą przedstawiciele województwa, jak również powiatów i gmin. Szykują się zmiany w zarządzaniu kryzysowym. We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Projekt nakłada m.in. na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek sporządzenia wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności. W wypadku wystąpienia klęski żywiołowej (lub jej ryzyka) przewiduje również na szczeblu województwa, powiatu i gminy możliwość tworzenia tzw. sztabów koordynacyjnych. Więcej- także na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: Rzeczpospolita– 22.01.2020.).

Prawo co dnia przypomina również: Więcej czasu na rozliczenie najmu. Ten, kto płaci ryczałt od przychodów z najmu lokalu, powinien złożyć PIT- 28 w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 r. Podatnicy, którzy wybrali ryczałt od najmu według stawek 8,5 i 12,5 proc. mają w tym roku więcej czasu na rozliczenie z fiskusem. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów zeznanie PIT- 28 za 2019 r. należy złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r. W poprzednich latach wynajmujący mieli mniej czasu, nieprzekraczalnym terminem był koniec stycznia. Więcej szczegółów- na 16 stronie głównego wydania.

(Źródło: Rzeczpospolita– 22.01.2020.).

Rz zauważa w innym miejscu: Rynek może i stygnie, ale nie w mieszkaniówce. Zeszły rok przyniósł wyraźny spadek tempa wzrostu całego rynku. Niewykluczone, że u deweloperów przesilenie nastąpi dopiero w tym roku. W 2019 r. produkcja budowlano- montażowa w Polsce wzrosła o 2,6 proc. Według szacunków GUS grudzień ub.r. był trzecim miesiącem, kiedy wskaźnik spadał rok do roku. Jednak w latach 2017 i 2018 produkcja rosła w tempie kilkunastu procent rocznie. Analitycy są zdania, że ten rok nie powinien być rokiem poważnej korekty w inwestycjach. Bardziej prawdopodobna jest stabilizacja na ubiegłorocznym poziomie lub poniżej tego pułapu. Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa należy spodziewać się dalszej stabilizacji rynku w najbliższych miesiącach. Należy spodziewać się natomiast niezmiennie wysokiego poziomu inwestycji głównie w nieruchomościach mieszkaniowych i komercyjnych. W II półroczu rynek może rosnąć na fali wchodzących do realizacji kolejnych kontraktów drogowych. W mieszkaniówce stygnięcia koniunktury nie widać, nawet mimo kilkunastoprocentowego w skali roku wzrostu cen lokali. W 2019 r. wydano pozwolenia na budowę ponad 268 tys. mieszkań, o 4,4 proc. więcej rok do roku, ruszyła też budowa przeszło 237 tys. lokali, co oznacza wzrost o 6,9 proc. W tym deweloperzy uzyskali zielone światło na budowę 167 tys. mieszkań (wzrost o 4,6 proc.) i rozpoczęli budowę 142 tys. (wzrost o 7,9 proc.). Najprawdopodobniej więc liczba mieszkań oddawanych do użytku będzie albo zbliżona, albo nawet nieco wyższa niż w roku ubiegłym (207 tys.). Polski rynek postrzegany jest jako bardzo atrakcyjny. Świadczy o tym wartość kupowanych nieruchomości komercyjnych. Jak szacuje CBRE, w 2019 r. padł nowy rekord: inwestorzy ulokowali u nas 7,7 mld euro poprawiając rekord z 2018 r. Szczegóły- na 21 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: Rzeczpospolita– 22.01.2020.).

Rz zamieszcza również tekst pod hasłem: Białe fasady budynków i drzewa pozwolą lepiej żyć w miastach. Ekologia w budownictwie to już konieczność, a nie tylko zwykła fanaberia- mówi Wojciech Słomka, ekspert ds. zieleni. Rozmowa z przyrodnikiem, dendrologiem i audytorem przestrzeni zielonych- szczególnie przestrzeni inwestycyjnych- na 22 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: Rzeczpospolita– 22.01.2020.).

Dziennik Gazeta Prawna zauważa natomiast: Smog groźny czy nie? Decyduje nauczyciel. Tylko od pedagogów zależy, czy uczniowie lub przedszkolaki wychodzą na zewnątrz, gdy normy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone. Przepisy milczą na ten temat. W ubiegły piątek część rodziców z warszawskiej podstawówki nie kryła oburzenia, bo w ramach zajęć WF ćwiczyły na szkolnym boisku. W tym dniu Warszawski Indeks Powietrza (czyli wskaźnik zanieczyszczenia) wskazywał poziom trzeci (z czterech możliwych). A to oznacza, że z powodu smogu lepiej ograniczyć aktywność na zewnątrz. Stężenia pyłów PM 10 wynosiły w tym dniu 340 proc. normy. Okazuje się, że nie ma żadnych przepisów, które zakazywałyby pracownikom szkół i przedszkoli wychodzenia w takim dniu na zewnątrz. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna– 22.01.2020.).

W DGP czytamy również: Sąd: zleceniodawca musi zapłacić za błędy w projekcie. Umowa na wynagrodzenie ryczałtowe nie oznacza, że firma budowlana musi wziąć na swoje barki niezbędne prace, których nie ujęto w specyfikacji. Przedsiębiorcy należą się za nie dodatkowe pieniądze. W publicznych przetargach zamawiający często narzucają ryczałtowe rozliczenie za roboty budowlane. To założenie jest słuszne, ale z jednym ważnym zastrzeżeniem. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Za prace dodatkowe, których wykonawca nie mógł przewidzieć składając ofertę, należy się bowiem wynagrodzenie dodatkowe. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego, którego uzasadnienie niedawno opublikowano. Więcej szczegółów na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna– 22.01.2020.).

DGP informuje również: Obcokrajowcy chcą mieszkać w Polsce. Na początku tego roku ważne zezwolenia na pobyt w naszym kraju posiadało prawie 423 tys. osób. W ciągu 2019 r. liczba ta zwiększyła się o ponad 50 tys. Z 423 tys. cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2020 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największą grupę stanowili Ukraińcy- 214,7 tys. Duże grupy stanowili również obywatele Białorusi- 25,6 tys., Niemiec- 21,3 tys., Rosji- 12,5 tys., Wietnamu- 12,1 tys., Indii- 9,9 tys., Włoch- 8,5 tys. Chin- 8,5 tys., Wielkiej Brytanii- 6,3 tys. oraz Hiszpanii- 5,9 tys. Największy wzrost liczby obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli Ukrainy- w zeszłym roku ich liczba zwiększyła się o 35,6 tys. Przybyło też Białorusinów, Gruzinów oraz obywateli Indii i Mołdawii. Rekordowo wzrosła również liczba Brytyjczyków, którzy zarejestrowali swój pobyt lub uzyskali potwierdzenie stałego pobytu. W ubiegłym roku było ich o 120 proc. więcej niż w 2018 r.- czytamy na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna– 22.01.2020.).

Gazeta Wyborcza zamieszcza z kolei obszerny poradnik pod hasłem: Użytkowanie wieczyste. Aby otrzymać 99- proc. bonifikatę na przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, należy o to zawnioskować w odpowiednim terminie. Nie można się spóźnić. Ustawa o końcu użytkowania wieczystego obowiązuje od stycznia 2019 r. W sumie państwo i samorządy powinny wydać stosowne zaświadczenie 2,5 mln Polaków. Dokument wysyła wójt/ burmistrz lub prezydent miasta, jeśli grunty są samorządowe, starosta, jeśli grunty należą do Skarbu Państwa, dyrektor oddziału terenowego KOWR, dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa zniosła użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy dotyczą właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych. Obejmują też właścicieli lokali  użytkowych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub posadowionych na gruntach o przeważającej zabudowie mieszkaniowej. Każda gmina decyduje przy tym, czy wprowadzi zniżkę w opłatach za przekształcenie. W Warszawie bonifikaty wynoszą 98 proc. Hojne systemy bonifikat zaproponowały też Gdańsk i Nowy Sącz- 95 proc. W Krakowie, Bydgoszczy i Lublinie wysokość upustu będzie taka sama, jak przy gruntach państwowych, czyli 60 proc. Przyjęto jednak nowelizację ustawy i nastąpiło wyrównanie poziomu bonifikat na terenie danej gminy. Jeżeli więc lokalny samorząd zdecydował o wyższej niż 60 proc. bonifikacie, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona do samorządowego poziomu. Gazeta przypomina, że o bonifikatę trzeba wystąpić z wnioskiem, urząd automatycznie jej nie naliczy. Gdy już znamy kwotę do zapłaty, powinniśmy wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r. Co mają zrobić mieszkańcy, którzy nie dostali zaświadczeń w 2019 r. ? Nie ma powodu do obaw. Zachowają prawo do bonifikaty bez względu na datę otrzymania dokumentu. Od momentu otrzymania zaświadczenia zainteresowani mają dwa miesiące na udanie się do urzędu i poinformowanie o chęci skorzystania z bonifikaty- czytamy na 20 stronie Gazety.

(Źródło: Gazeta Wyborcza– 22.01.2020.).        

Zobacz również