Środa, 21 czerwca 2017

Najem to nie działalność gospodarcza, Rzeczpospolita
Prezesem nie będzie się raz na zawsze, Rzeczpospolita
Więcej uprawnień dla wykonawców, Rzeczpospolita
Ziemia pod domami na własność, Rzeczpospolita
Rynek się nasyci za kilkanaście lat, Rzeczpospolita
Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT, Dziennik Gazeta Prawna
Sąd Najwyższy zasypany pytaniami o ziemię, Dziennik Gazeta Prawna
Eksmisja bez lokatora, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Rzeczpospolita" w dodatku "Prawo co dnia" odnotowuje: "Najem to nie działalność gospodarcza". Właściciel mieszkania ma prawo do prostego ryczałtu, nawet jeśli wynajmuje je na krótki czas. WSA w Krakowie wydał wyrok ważny dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak rozliczać zyski z wynajmowanych lokali. Uznał, że jeśli właściciel mieszkania nie zapewni gościom dodatkowych świadczeń, takich jak w hotelach, nie można uznać najmu za działalność gospodarczą. W konsekwencji ma prawo do opłacania 8,5- proc. zryczałtowanego podatku. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 21.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Prezesem nie będzie się raz na zawsze". Spółdzielnie mieszkaniowe będą musiały prowadzić strony w internecie. Szykują się zmiany ważne dla kilku milionów spółdzielców. We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji o spółdzielniach mieszkaniowych. Propozycje rządowe realizują cztery wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadzają nowe zasady wykupu mieszkań zakładowych przejętych nieodpłatnie przed laty przez spółdzielnie od przedsiębiorstw państwowych. Najemca będzie mógł wykupić lokal na własność, jeśli nie będzie miał długów czynszowych i spłaci spółdzielni nakłady konieczne poniesione na budynek, w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej lokalu. Obecnie wskutek braku przepisu spółdzielnie odmawiają najemcom wykupu. Spółdzielnie mieszkaniowe będą też musiały w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, rozliczyć z właścicielami lokali zewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady. W projekcie przyjęto też, że z egzekucji prowadzonej przeciwko spółdzielni będą wyłączone opłaty za media wnoszone przez członków spółdzielni i osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo własność lokalu. Oznacza to, że wnoszone przez tych mieszkańców opłaty za media nie mogą podlegać egzekucji na pokrycie długów spółdzielni. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 21.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" rozmawia także z radcą prawną, prezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. W tekście "Więcej uprawnień dla wykonawców" czytamy: Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła możliwość wnoszenia odwołań do zwycięskich ofert w zamówieniach podprogowych, czyli o niższej wartości. Zdaniem rozmówczyni "Rz", dotychczasowe podejście KIO do odwołań dotyczących zamówień podprogowych było całkowicie niezrozumiałe. Izba gremialnie odrzucała wszelkie odwołania dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, jeśli wiązały się one z zarzutem zaniechania jej odrzucenia bądź zaniechania wykluczenia wykonawcy. To przykład zawężającej wykładni dodanego przepisu, którego wprowadzenie było przecież odpowiedzią na postulaty wykonawców, domagających się szerszej możliwości odwołań w przetargach na zamówienia podprogowe. W najnowszym orzeczeniu KIO wyraźnie odeszła od takiej wykładni i zaprezentowała interpretację korzystną dla wykonawców- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 21.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" odnotowuje również: "Ziemia pod domami na własność". Przekształcenie użytkowania we własność z mocy prawa nastąpi 1 października. Z bonifikat nie skorzystają firmy. Właśnie pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Uwłaszczenie z mocy prawa na gruntach pod blokami mieszkalnymi i domami jednorodzinnego odbędzie się 1 października. Projekt przewiduje nadal przekształcenie z mocy prawa we własność udziałów w gruntach pod blokiem oraz, co pojawiło się w projekcie od niedawna, także prawa użytkowania wieczystego działek, na których stoją domy jednorodzinne. Dla bloków dodatkowy warunek jest taki, że musi znajdować się w nim co najmniej jedno mieszkanie, do którego przysługuje osobie fizycznej odrębne prawo własności. Podstawę ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości będzie stanowiło zaświadczenie o przekształceniu wydane przez starostę (w wypadku nieruchomości Skarbu Państwa) lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta na prawach powiatu (w wypadku nieruchomości komunalnych). Od planowanej opłaty przekształceniowej będą bonifikaty. Samorządy będą decydowały będą decydowały, czy je przyznać, czy nie. Upust może maksymalnie wynieść 50 proc. Na bonifikaty nie mają co liczyć firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. W tekście przypomniano, ze 33 tys. ha zostanie objęte przekształceniem z prawa użytkowania wieczystego we własność. Natomiast 40 proc. gruntów oddanych w użytkowanie obejmie w sumie uwłaszczenie. Z kolei na uwłaszczeniu skorzysta 1,5 mln właścicieli lokali i domów jednorodzinnych. Więcej- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 21.06.2017.).

 

"Rz" zauważa też: "Rynek się nasyci za kilkanaście lat". Ponad 19 tys. mieszkań oferowali deweloperzy w Warszawie pod koniec pierwszego kwartału. W tym czasie sprzedali ponad 7,7 tys. lokali. We Wrocławiu jest to odpowiednio 8,6 i 3,3 tys. mieszkań, w Poznaniu- 4,5 i 1,6 tys., w Krakowie- 10,9 i 3,5 tys., a w Trójmieście- 4,8 i 2,2 tys. W Łodzi podaż wynosiła 3 tys. mieszkań, podczas gdy nabywców znalazło 821 lokali. Nowe mieszkania wciąż sprzedają się świetnie, więc firmy rozpoczynają kolejne inwestycje. Nie mogą już jednak liczyć na wsparcie państwa. Program MdM, który nakręcił rynek kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale, wygasa. Na rynek nieruchomości płynie wprawdzie wycofywana z bankowych lokat gotówka, ale po podniesieniu stóp procentowych, co jest nieuniknione, inwestorzy mogą wrócić do banków. Czy deweloperzy nie boją się, że zostaną z osiedlami pełnymi pustych mieszkań? W największych polskich miastach brakuje ponad 500 tys. lokali. Perspektywa spadku popytu jest więc bardzo odległa. Według ekspertów warszawski rynek mieszkaniowy nasyci się dopiero w 2033- 2035 r. Więcej szczegółów- na 12 stronie części ekonomicznej.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 21.06.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje: "Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT". Milion działkowców może odetchnąć z ulgą. Nie muszą uiszczać podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew i krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku- orzekł NSA. Od dochodu ze sprzedaży altanki i nasadzeń działkowiec nie zapłaci PIT, ale nabywca musi uregulować PCC, jeżeli wartość zakupu przekracza 1000 zł. Szczegóły- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 21.06.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Sąd Najwyższy zasypany pytaniami o ziemię". Czy rolnicy, którzy po 30 kwietnia 2016 r. nabyli ziemię na powiększenie swojego gospodarstwa, mogą ją teraz swobodnie darować dzieciom, czy też muszą najpierw wystąpić o zgodę na zbycie do sądu powszechnego? To kolejne z pytań dotyczące ustawy o obrocie ziemią, na które odpowie SN. Interpretacja nowego prawa, które od ponad roku istotnie ograniczyło możliwość sprzedaży ziemi rolnej, może być różna. Z jednej strony w art. 2b ustawy czytamy o konieczności 10- letniego gospodarowania ziemią i zakazie jej sprzedaży, z drugiej jednak w ust. 4 tego przepisu wskazano, że ów oblig nie obejmuje m.in. nabywców będących osobami bliskimi dla zbywców. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 21.06.2017.).

"Kurier Szczeciński" odnotował: "Eksmisja bez lokatora". Ponad 26,5 tys. zł plus odsetki- tyle wynosi zadłużenie 53- letniego Jana S. wobec Stargardzkiego TBS. Zaległości w opłatach eksploatacyjnych za czteropokojowe mieszkanie przy ul. Płatnerzy w Stargardzie spowodowały, że mężczyznę wykwaterowano z lokalu. Najpierw Jan S. mieszkał na Starówce z rodziną, ale w 2013 r. pozostali lokatorzy się wyprowadzili. Najemcy pomieszczenia przystąpili do programu oddłużeniowego i wszyscy, oprócz samotnie mieszkającego Jana S., nadal prawidłowo wypełniają obowiązki w tym zakresie. Natomiast mężczyzny nie interesowały propozycje rozłożenia długu na raty, ani przystąpienia do programu oddłużeniowego. W 2016 r. sąd podjął decyzję o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. Wczoraj przed drzwiami zadłużonego mieszkania na parterze bloku przy ul. Płatnerzy stawili się pracownicy STBS w towarzystwie komornika sądowego i policjantów. Drzwi były zamknięte, a wewnątrz nikogo nie było. Według sąsiadów, lokator już półtora miesiąca temu opuścił mieszkanie. Fachowcy musieli więc wejść do środka przez uchylone okno. Pomieszczenia były częściowo umeblowane, pozostawione przez właściciela sprzęty trafią na wysypisko odpadów- czytamy na siódmej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 21.06.2017.).

 

Zobacz również