Środa, 2 marzec 2022

¨Branża nieruchomości na pomoc uchodźcom z Ukrainy¨
¨Inwestorzy lubią Polskę¨
¨Notariusz wpisze hipotekę do księgi wieczystej¨
¨Rugi spółdzielcze. Sprawiedliwość po latach¨
¨Rugi spółdzielcze za pozwoleniem Sądu Najwyższego¨
¨Dłużnik sprzedał nieruchomość, by nie spłacać zobowiązania? Wierzyciel musi działać, i to szybko¨
¨Gminy chcą znać losy swoich odpadów, a nie zawsze mogą¨
¨RPO: To gminy muszą zapewnić lokale zamienne, a nie prywatni właściciele¨
¨Więcej czasu na udział w rządowym programie¨
¨Podatek od nieruchomości może byćw cywilnym depozycie sądowym¨

Więcej poniżej.

¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Branża nieruchomości na pomoc uchodźcom z Ukrainy¨. Trwa pospolite ruszenie, by zapewnić przejściowe i docelowe kwatery imigrantom z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Już niemal 380 tys. osób z Ukrainy przekroczyło od czwartku polską granicę, uciekając przed wojną. Uchodźców można się spodziewać jeszcze kilka razy więcej. Polacy- obywatele, przedsiębiorstwa, instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe-kto tylko może, angażuje się w poszukiwanie potrzebującym dachu nad głową. W kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy, branża zrzeszona w Izbie Gospodarczej Hotelarstwo Polskie działa dwutorowo. Wiele obiektów spontanicznie świadczy pomoc, oferując zakwaterowanie, wyżywienie, jak również udostępniając swoje środki transportu. Druga ścieżka wsparcia to deklaracja urzędom wojewódzkim czy gminom chęci przyjęcia uchodźców do hoteli. Branża jest mocno rozdrobniona dlatego trudno o statystyki. Najgłośniej jest o Grupie Arche, która ma sieć16 hoteli i zadeklarowała przyjęcie 5 tys. uchodźców, dla których docelowo poszukiwane będą miejsca do zamieszkania. Z kolei media społecznościowe to dziś wielka spontaniczna giełda mieszkań na wynajem. Wsparcie przybiera też bardziej zorganizowane formy. Serwis  Gratka.pl uruchomił ukraińskojęzyczną wersję pozwalającą kojarzyć podaż z popytem. Natomiast agenci nieruchomości prowadzą w mediach społecznościowych akcję ¨Pośrednicy dla Ukrainy¨. Jej celem jest zbudowanie jak największej bazy mieszkań, domów i pokoi dostępnych od zaraz dla potrzebujących, po niższej cenie, za same opłaty, za symboliczną kwotę lub całkowicie nieodpłatnie. Więcej szczegółów- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2022.).

W ¨Rz¨ również czytamy: ¨Inwestorzy lubią Polskę¨. 5,9 mld euro wyniosły w ub.r. transakcje na polskim rynku komercyjnym. To 4- 5 proc. wzrost, licząc rok do roku- podaje EY w najnowszym raporcie. Eksperci tej firmy prognozują dalszy wzrost aktywności inwestorów. Autorzy raportu EY wskazują, że kapitał na polski rynek nieruchomości napływał głównie z krajów europejskich, USA, Azji i RPA. Eksperci spodziewają się wzrostu aktywności inwestorów w Polsce wraz z wygaszaniem padnemii (raport powstał przed wybuchem wojny na Ukrainie). Rekordy biły magazyny. Rynek ten notuje rekordowe napływy inwestycji drugi rok z rzędu. 3 mld euro wartości inwestycji dało mu 54- proc. udział w rynku na koniec 2021 r. Kryzysowi oparł się sektor mieszkań, największy w Europie Środkowo- Wschodniej. Jak magnes przyciąga kolejne grupy inwestorów. Obok nabywców indywidualnych coraz częściej pojawiają się fundusze inwestycyjne zainteresowane mieszkaniami, szczególnie w takich miastach jak Warszawa, Wrocław czy Kraków. Efektem jest rekordowy wzrost cen  na rynku pierwotnym i wtórnym, w transakcjach sprzedaży i najmu. Eksperci EY analizują też sytuacjęna rynku biur, który w ostatnic dwóch pandemicznych latach spadł z pozycji lidera. Rok 2021 zakończył z 29- proc. udziałem przy transakcjach opiewających na 1,7mld euro. Więcej szczegółów- także na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.03.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Notariusz wpisze hipotekę do księgi wieczystej¨. Cel to odciążenie sądów wieczystoskięgowych i skrócenie postępowań, co ma wesprzeć m.in. kredytobiorców. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw jest już gotowy i czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Według oceny skutków regulacji dokument ma trafić do 30-dniowych konsultacji.  Przy systemie w pełni zinformatyzowanym nie ma podstaw do tego, by utrzymywać monopol sądu w tym zakresie. W innych krajach takich czynności dokonują organy administracji, tylko w Polsce przyjęło się, że musi to robić wyłącznie sąd ? wyjaśnia resort sprawiedliwości. Jak jednak podkreśla resort ? ze względu na to, że notariusze sporządzają umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali należących do spółdzielni mieszkaniowych, gmin itp. ? docelowo nowe regulacje nie powinny być ograniczone wyłącznie do umów deweloperskich. Notariusz, dokonując wpisu, byłby zobligowany do dołączenia dokumentów stanowiących podstawę wpisu potwierdzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Bez zmian pozostałyby zasady doręczeń zawiadomień o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Czynności te w dalszym

ciągu pozostałyby w gestii sądu wieczystoksięgowego. Deweloperzy uznają przedłożony projekt za rozsądną propozycję. Ich zdaniem trzeba wprowadzić przy tym rozwiązania, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo transakcji. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej we wtorkowym wydaniu.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 01.03.2022.).

We wtorkowym ¨DGP¨ czytamy również: ¨Rugi spółdzielcze. Sprawiedliwość po latach¨. Właściciele lokali w kołobrzeskim apartamentowcu, którzy przed laty nagle dowiedzieli się, że są winni prawie 28 mln zł spółce z Lichtensteinu, doczekali się w końcu wygranej. O sprawie ¨DGP¨ pisał w obszernym artykule ¨Rugi spółdzielcze za pozwoleniem Sądu Najwyższego¨ z 2018 r. Teraz jest jej finał. W połowie lutego Sąd Najwyższy w powiększonym składzie uchylił postanowienie referendarza Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o wpisie ? na wniosek spółki z Lichtensteinu ? hipoteki przymusowej łącznej kaucyjnej do kwoty sięgającej

prawie 28 mln zł. SN orzekł nie tylko o wykreśleniu tej hipoteki, lecz ? co najważniejsze ? przekazał sprawę sądowi rejonowemu, by ten wykreślił wpis nie tylko w  księdze wieczystej, której dotyczyła skarga, lecz także w księgach współobciążonych. W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło w tej sprawie aż 56 skarg nadzwyczajnych. Złożył je prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 16 lutego br. Sąd Najwyższy rozpoznał pierwszą z nich, ale jego orzeczenie ma istotne znaczenie dla pozostałych 55 właścicieli lokali kołobrzeskiego apartamentowca. Więcej- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2022.).

¨Firma i Prawo¨– kolejny dodatek ¨DGP¨– zamieszcza obszerny tekst: ¨Dłużnik sprzedał nieruchomość, by nie spłacać zobowiązania? Wierzyciel musi działać, i to szybko¨. Przy zbiegu windykacji należności zabezpieczonych hipotekąi tych ze skargii pauliańskiej pierwszeństwo mają te, które jako pierwsze zostały ujawnione w księdze wieczystej. Dla poszkodowanych przez bankrutów uciekających ze swym majątkiem oznacza to, że nie można zwlekać z roszczeniami. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2022.).

¨DGP¨ informuje w środowym wydaniu: ¨Gminy chcą znać losy swoich odpadów, a nie zawsze mogą¨. Niektórzy przedsiębiorcy zasłaniają się tajemnicą handlową i nie przekazują samorządom informacji o ostatecznym sposobie i miejscu zagospodarowania odpadów. Urzędnicy podkreślają, że nie mają narzędzi, by skutecznie takie dane uzyskać, i wobec tego części śmieci nie mogą zaliczyć do poziomów recyklingu. Do końca marca wójt, burmistrz lub prezydent miasta muszą sporządzić roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazać je marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Taki obowiązek nakłada na nich

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2022 r. jest tu wyjątkowy, bo po raz pierwszy gminy rozliczą się z recyklingu odpadów komunalnych wytworzonych w 2021 r.) według nowego wzoru, który obejmuje całą masę odpadów (a nie wyłącznie selektywnie zebrane frakcje). Do recyklingu można zaliczyć wyłącznie materiał przekazany do recyklera ? gmina powinna mieć potwierdzenie przekazania odpadów do procesów recyklingu w instalacjach posiadających odpowiednie zezwolenia- odnotowano. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2022.).

¨DGP¨ zamieszcza również tekst: ¨RPO: To gminy muszą zapewnić lokale zamienne, a nie prywatni właściciele¨. Rzecznik praw obywatelskich (RPO) domaga się szybkiego uchwalenia przepisów zobowiązujących samorządy do zagwarantowania mieszkań osobom, które muszą wyprowadzić się z budynków w złym stanie technicznym. ? 31 grudnia 2021 r. upłynął termin zapewnienia przez gminy ochrony, jaką objęci byli dotąd lokatorzy prywatnych budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki ? wyjaśnia RPO. Problem zauważyli posłowie PiS. Przygotowali projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Proponują wydłużenie obowiązku zapewnienia lokali zamiennych przez gminy do 31 grudnia 2024 r. Wciąż jednak nie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Tymczasem, jak podkreśla rzecznik, sprawa jest pilna, ponieważ wygasł dotychczasowy obowiązek nałożony na gminy W ocenie RPO może to mieć negatywne konsekwencje i dla lokatorów, i dla właścicieli budynków, które zostały wyłączone z eksploatacji. ? Jeżeli stan prawny się nie zmieni, obowiązek zapewnienia lokatorom lokali zamiennych spocznie wyłącznie na właścicielach budynków, którzy ? jak można przypuszczać ? w większości przypadków nie będą w stanie się z niego wywiązać. Trudno dzisiaj przewidzieć skalę problemów, jednak z całą pewnością dotkliwe skutki zwolnienia gmin z obowiązku wskazania lokali zamiennych odczują lokatorzy budynków przeznaczonych do natychmiastowego opróżnienia ze względu na katastrofalny stan techniczny, gdy właściciele nie będą mogli zapewnić im lokali zamiennych ? twierdzi RPO. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Więcej czasu na udział w rządowym programie¨. Jeszcze do piątku przyszłego tygodnia samorządy będą mogły składać wnioski o pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych ? poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. Nabór miał zakończyć się 28 lutego br. Termin jednak przedłużono z uwagi na wojnę za wschodnią granicą. I tak dokumenty będą przyjmowane do 11 marca do godz. 17.  Wydłużenie naborów pozwoli samorządom skupić się na najważniejszych zadaniach, a wnioski o dofinansowanie z programu przygotować i złożyć ze spokojem ? poinformował BGK w specjalnym komunikacie. Więcej- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Podatek od nieruchomości może byćw cywilnym depozycie sądowym¨. Gmina jako organ podatkowy może złożyć do depozytu sądowego sporną kwotę nadpłaty podatku od nieruchomości, gdy istnieją poważne wątpliwości, komu ta nadpłata powinna zostać zwrócona ? uznał Sąd Najwyższy w uchwale. Sprawa dotyczyła złożenia do depozytu sądowego ponad 23,4 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004?2008. O taką kwotę toczył się spór między miastem R. a Kompanią Węglową SA. Prezydent miasta R. wydał decyzje ustalające wysokość daniny od dwóch kopalń należących do Kompanii Węglowej. Ta zakwestionowała je przed wojewódzkim sądem administracyjnym. W 2016 r. Kompania Węglowa została przekształcona w spółkę zarządzającą pozostałościami majątku nieprodukcyjnego restrukturyzowanych kopalń, a pracujące kopalnie i zakłady związane z górnictwem zostały przekazane innym spółkom działającym w branży wydobywczej. Powstał wówczas problem następstwa prawnego. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.03.2022.).

Zobacz również