Środa, 16 luty 2022

¨Może to szczyt inflacji, ale długo będzie wysoka¨
¨Przychód ze zbycia nieruchomości- jak uniknąć opodatkowania¨
¨Jak rozliczyć działalność w 2022 r.¨
¨Składka zdrowotna. Absurd goni absurd¨
¨Im więcej biznesów, tym większe ryzyko w ZUS¨
¨Rodziny zastępcze straciły przez Polski Ład¨
¨Polski Ład uderza w rodziny zastępcze¨
¨Prawo pozwala przymykać oczy na tykające bomby ekologiczne¨
¨Dochody FIZ dewelopera są opodatkowane¨
¨Wadliwe wyliczenia a zasada lojalności¨
¨Ostatnie szamba znikną z miast¨
¨Samorządy zapewnią lokale zamienne. Kolejny raz¨
¨Długa lista pustostanów¨

Więcej poniżej.

¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Może to szczyt inflacji, ale długo będzie wysoka¨. Ceny towarów i usług były w styczniu o 9,2 proc. wyższe niż przed rokiem- podał we wtorek wstępnie GUS. Nie przebiły poziomu 10 proc., ale powodów do radości brak. Styczniowy wynik jest nieco lepszy od przeciętnej oczekiwanej przez ekonomistów. Na radość jednak zdecydowanie za wcześnie. Minimalnie niższa od oczekiwań styczniowa inflacja jest wyraźnie wyższa od tej sprzed miesiąca. W grudniu wskaźnik inflacji sięgał w ujęciu rocznym 8,6 proc. Styczniowe 9,2 proc. wzrostu cen to poziom najwyższy od listopada 2000 r. i od dziesięciu miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP, czyli 3,5 proc. r./r. Zdaniem ekonomistów jest możliwe, że styczniowe 9,2 proc. to szczyt inflacji. Z kolei według bankowych analityków obowiązująca obecnie tarcza antyinflacyjna sprawi, że w okresie od lutego do lipca inflacja będzie kształtować się średnio na poziomie 7 proc. r./r. Gdy tarcza wygaśnie, ponownie wzrośnie do 9 proc. i dopiero w kolejnych miesiącach zacznie łagodnie spadać. Bank Credit Agricole spodziewa się jeszcze trzech podwyżek stóp, po 50 pkt w marcu, kwietniu  i maju. Więcej szczegółów- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.02.2022.).

Dodatek ¨Rz¨¨Rachunkowość¨ radzi z kolei: ¨Przychód ze zbycia nieruchomości- jak uniknąć opodatkowania¨. Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tej sprzedaży. Lektura dla zainteresowanych- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.02.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Jak rozliczyć działalność w 2022 r.¨. Przedsiębiorcy mają już tylko kilka dni na wybór formy płacenia podatku i składki zdrowotnej. Decyzja jest bardzo trudna. Skala, liniówka czy ryczałt? Od decyzji zależy nie tylko wysokość podatku, ale też składki zdrowotnej. A wybór formy rozliczania biznesu nigdy nie był tak trudny, jak w tym roku. Wyliczenia z lat poprzednich są już nieaktualne. Polski Ład wszystko bowiem pozmieniał. Na decyzję mamy czas do 21 lutego. Co wybrać? Na kartę podatkową już przejść nie można (Polski Ład zakazuje), pozostają więc trzy możliwości: skala podatkowa, liniowy PIT oraz ryczałt- czytamy na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 16.02.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Składka zdrowotna. Absurd goni absurd¨. Przedsiębiorca działający w kilku biznesach może mieć duży problem z rozliczeniem składki zdrowotnej. Przepisy są niejasne, a ich wykładnia- niespójna i nielogiczna. Przykład? Przedsiębiorca, który prowadzi firmę, a zarazem jest wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych i każda ta działalność przynosi mu 1 zł dochodu, zapłaci jedną składkę zdrowotną w wysokości 270,90 zł. Ale jeżeli z własnej firmy ma dochód 3 zł, a ze spółek ? podatkową stratę, to zapłaci trzy składki zdrowotne po 270,90 zł każda. Tak wynika z wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczonych na stronie internetowej tej instytucji. Wyjaśnienia nie tylko przeczą założeniom reformy zwanej Polskim Ładem, lecz także są ze  ¨sobą sprzeczne- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ kontynuuje dalej ten interesujący wątek w kolejnym tekście: ¨Im więcej biznesów, tym większe ryzyko w ZUS¨. Ministerstwo Finansów zapewnia, że dochód dla celów składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem podatkowym. Nie będzie tak jednak, dopóki ZUS twierdzi, że w składce zdrowotnej ¨nie występuje pojęcie straty¨. ¨Stratę należy liczyć jako brak dochodu, co oznacza, że powinien być on wykazany w kwocie 0, a w konsekwencji podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 3010 zł)¨ ? tłumaczy ZUS na swojej stronie internetowej. W odpowiedziach na trzy inne pytania twierdzi identycznie- odnotowano na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.02.2022.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Rodziny zastępcze straciły przez Polski Ład¨  Nawet o 500 zł mniej dostały w styczniu niektóre zawodowe rodziny zastępcze. Wykonują one swoje zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przykładowo rodzina z umową zlecenia na 2 tys. zł brutto (to minimalna kwota miesięczna przewidziana w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) przed zmianą otrzymywała 1580 zł netto, a po zmianie ? 1400 zł. Urzędnicy próbują ustalić, które rozwiązania Polskiego Ładu za to odpowiadają. Nie ma jednej odpowiedzi ? wyjaśniają. Oczekują, że przy rozliczeniu rocznym te brakujące kwoty zostaną zwrócone. Ale, jak przekonują eksperci Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki, przy skromnym systemie finansowania opieki nad dziećmi pieniądze są potrzebne tu i teraz. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Polski Ład uderza w rodziny zastępcze¨. Po zmianach podatkowych zastępczy rodzice dostali kilkaset złotych mniej. Domagają się wyjaśnień od resortu rodziny. Więcej- na piątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.02.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Prawo pozwala przymykać oczy na tykające bomby ekologiczne¨. Procedury stwierdzania, czy skażenie gruntu znacząco zagraża życiu ludzi i środowisku, będą wydmuszką. Dlaczego? Bo nie idzie za nimi obowiązek badania terenów przemysłowych przeznaczonych przez samorządy pod zabudowę mieszkaniową, usługową, rekreacyjną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Znajduje się on obecnie w konsultacjach. Dokument ujednolica procedury, według których mają postępować regionalne dyrekcje ochrony środowiska (RDOŚ). Jeśli RDOŚ stwierdzi, że istotnego zagrożenia nie ma, będzie mógł zwolnić z konieczności remediacji terenu, czyli usunięcia zanieczyszczenia lub ograniczenia jego rozprzestrzeniania. Sęk w tym, że aby sprawdzić, czy zanieczyszczenie znacząco zagraża życiu ludzi, czyli np. może powodować raka, potrzebne jest podstawowe badanie stwierdzające, że ziemia jest zanieczyszczona. Do wykonywania takich badań mało kto się jednak kwapi, nawet jeśli tereny poprzemysłowe przekształcane są pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub grunty rekreacyjne. Dlaczego? Bo chociaż badanie nie jest w skali całej inwestycji kosztowne, to usuwanie zanieczyszczeń już tak. Powstaje więc pytanie, jaki użytek będzie z rozporządzenia dotyczącego oceny, czy zanieczyszczenie istotnie zagraża życiu ludzi i środowisku, skoro nie ma żadnego obowiązku przeprowadzania podstawowego badania pod

kątem ewentualnego zanieczyszczenia powierzchni gleby oraz wód podziemnych. W dodatku jego regulacje nie dają gwarancji bezpieczeństwa. Przyjęto w nich bowiem  wysoki poziom parametru, który zwalnia z przeprowadzenia remediacji w przypadku substancji rakotwórczych. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.02.2022.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Dochody FIZ dewelopera są opodatkowane¨. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty musi rozliczyć się z dochodów zarówno z najmu, jak i ze sprzedaży nieruchomości, pod warunkiem że jest ona jego środkiem trwałym ? orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło o dewelopera, który kupuje działki, buduje budynki biurowe, szuka najemców, a gdy budynek jest już oddany do użytkowania i wynajęty w zadowalającym stopniu (zazwyczaj w co najmniej 80 proc. powierzchni), sprzedaje go nowemu inwestorowi. Model biznesowy zakłada więc czerpanie zysków z działalności deweloperskiej, a nie z długoterminowego najmu powierzchni biurowej. Deweloper działa jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ). Zasadniczo dochody takich funduszy są zwolnione z podatku. Są jednak wyjątki. Jeden z nich (zapisany w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT) dotyczy dochodów uzyskiwanych z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, a więc do których stosuje się tzw. podatek minimalny od przychodów z budynków. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.02.2022.).

W ¨DGP¨ również czytamy: ¨Wadliwe wyliczenia a zasada lojalności¨. Nawet przy rozliczeniu ryczałtowym i deklaracji wykonawcy, że nie będzie powoływał się na ewentualne błędy w dokumentacji projektowej, sąd może podwyższyć wynagrodzenie. Inwestorzy, zwłaszcza publiczni zamawiający, przy robotach budowlanych wolą rozliczenie ryczałtowe od kosztorysowego, bo z góry wiedzą, jaką kwotę będą musieli zapłacić. W założeniu jest ona niezmienna, wykonawca musi wykonać wszystkie prace za kwotę, którą zadeklarował w ofercie. Aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo, zamawiający często przewidują w umowach dodatkowe klauzule, które zmuszają firmy budowlane do przejęcia całego ryzyka, również tego związanego z ewentualnymi błędami w dokumentacji projektowej. Generalny wykonawca składa oświadczenie, że zapoznał się z projektem budowlanym i wykonawczym czy specyfikacjami wykonania oraz odbioru robót i nie wnosi do nich żadnych uwag. Klauzula taka pojawiła się również w umowie o zamówienie publiczne na postawienie budynku w Warszawie, która została zawarta w 2007 r., a która stała się zarzewiem sporu rozstrzygniętego ostatecznie dopiero w ostatnich miesiącach. Chodziło m.in. o problemy spowodowane wysokim poziomem wód gruntowych, które skomplikowały stawianie ścian nośnych i ostatecznie wymusiły wzbogacenie mieszanki bentonitowej polimerami. Wykonawca zażądał również zapłaty ekstra za położenie dodatkowej okładziny akustycznej. Okazało się, że jej powierzchnia jest o 19 proc. większa niż zakładał projekt. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.02.2022.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Ostatnie szamba znikną z miast¨. Aglomeracje ściekowe, do których należą metropolie, będą musiały zostać skanalizowane niemal w 100 proc. Dotychczasowe efekty nie wystarczą, by spełnić wymogi dyrektywy ściekowej i uniknąć kar. Komisja Europejska w pierwszej połowie lutego skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG). Z komunikatu KE wynika, że ponad tysiąc aglomeracji w Polsce nie ma systemu zbierania ścieków komunalnych, ¨co oznacza, że są one odprowadzane bezpośrednio do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczenia¨ ? czytamy w komunikacie. Komunikat KE nie jest precyzyjny. Otóż wspomniane aglomeracje nie tyle nie mają systemu zbierania ścieków, co nie spełniają wymogu odpowiedniego stopnia skanalizowania. W dodatku w najnowszym projekcie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VI KPOŚK) aglomeracji bez kanalizacji jest zaledwie 11, a nie ponad tysiąc, co sugeruje komunikat KE. Szczegóły- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.02.2022.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Samorządy zapewnią lokale zamienne. Kolejny raz¨. Gminy będą musiały jeszcze przez trzy lata ponosić koszty przeprowadzek osób, które mieszkają w budynkach przeznaczonych do remontu lub rozbiórki. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu cywilnego, który został przygotowany przez posłów PiS. Zgodnie z  obecnym brzmieniem przepisów obowiązek ten wygasł 31 grudnia 2021 r. Nowela nadaje nowe brzmienie art. 32. Zgodnie z jego nową wersją ¨w razie wypowiedzenia najmu, z powodu remontu lub rozbiórki budynku, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia mu lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do 31 grudnia 2024 r., na właściwej gminie¨. No w e l i z a c j a ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, ale z mocą od 1 stycznia 2022 r. Projektodawcy tłumaczą, że powinna być ona przyjęta jeszcze w 2021 r., a szybkie tempo prac jest uzasadnione koniecznością skrócenia do minimum okresu braku ciągłości realizacji zadań gmin w tym zakresie. To kolejny raz, kiedy termin ten zostaje wydłużony.  Gminy mają duże problemy z zapewnianiem lokali zastępczych. Kolejny raz, idąc po linii najmniejszego oporu, ten obowiązek sceduje się na samorządy ? mówi Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Uważa, że obowiązujące przepisy prowadzą do absurdów. Przykładowo matka oddaje lokal dzieciom, a gmina musi jej zapewnić zastępcze lokum. Podobnie działa art. 32 nowelizowanej ustawy, kiedy zdarza się, że osoba mieszkająca w  budynku do rozbiórki mogłaby zamieszkać gdzie indziej, tymczasem do zapewnienia mieszkania zobowiązana jest gmina. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 16.02.2022.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Długa lista pustostanów¨. Na koniec 2021 r. w Szczecinie w zasobie gminnym znajdowało się 688 komunalnych pustostanów, czyli mieszkań przeznaczonych do ponownego zasiedlenia. Wykaz z konkretnymi adresami liczy kilkanaście stron. Wiele z nich jest w opłakanym stanie i wymaga kapitalnych remontów. Te, które są szykowane ¨pod klucz¨ zwykle miasto oferuje dotychczasowym najemcom w ramach zamian, chcącym poprawić swe warunki mieszkaniowe, czytamy w ramach wstępu- na pierwszej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 16.02.2022.).

Zobacz również