Środa, 14 sierpnia 2019

Polskie uwłaszczenie na wokandzie Luksemburga, Rzeczpospolita
Inwestycje na działkach z banku ziemi, Rzeczpospolita
Pierwsze zasiedlenie a zwolnienie dostawy nieruchomości z VAT, Rzeczpospolita
Rekordowy kwartał PKO BP zwiastuje dobre wyniki, Rzeczpospolita
Srebrny biznes nabierze tempa, Rzeczpospolita
Samorządy łase na plaże, Dziennik Gazeta Prawna
Nieodpłatna cesja praw to darowizna,
Dziennik Gazeta Prawna
Ulga dla deweloperów,
Dziennik Gazeta Prawna
Łódź łączy pokolenia. Rewitalizacja to nie tylko remonty,
Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Polskie uwłaszczenie na wokandzie Luksemburga". Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się obłożeniem podatkiem VAT opłaty za przekształcenie gruntu z dzierżawy wieczystej na własność. Gra toczy się o grube miliony złotych. Paradoksalnie samorządy mogą zyskać z powodu uwłaszczenia użytkowania wieczystego i zażądać od Skarbu Państwa zwrotu VAT od opłaty przekształceniowej. Do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wpłynęło pytanie w tej sprawie wrocławskiego WSA. Gmina Wrocław wystąpiła 5 stycznia 2019 r. do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, czy opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Fiskus odpowiedział gminie, że dla czynności, w związku z którymi gmina będzie pobierała opłaty, będzie działała w charakterze podatnika VAT. Oznacza to, że opłaty przekształceniowe podlegają opodatkowaniu VAT. Gmina wystąpiła ze skargą do WSA we Wrocławiu. Jej zdaniem nie powinna płacić VAT, ponieważ w wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Natomiast czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie wpływa na "władztwo rzeczy", które użytkownik uzyskał już w momencie objęcia prawa użytkowania wieczystego, i nie może być traktowana jako ponowna dostawa tego samego towaru. Dla WSA nie było już to takie oczywiste. Postanowił więc zadać dwa pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE: czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa stanowi dostawę towarów w rozumieniu dyrektywy VAT. I czy gmina, pobierając opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, jest podatnikiem VAT w rozumieniu tej dyrektywy. W tekście przypomniano, że 2,5 mln użytkowników wieczystych skorzystało z przekształcenia gruntu we własność. Z kolei 62 tys. ha gruntów samorządowych i Skarbu Państwa zostało objętych uwłaszczeniem. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.08.2019.).

 

"Prawo co dnia" przypomina też: "Inwestycje na działkach z banku ziemi". W lokalach wybudowanych w programie Mieszkanie+ będzie obowiązywał czynsz rynkowy, a lokatorzy będą mogli ubiegać się o dopłaty. Szykują się zmiany w rządowym programie Mieszkanie+. 15 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ma ona usunąć bariery blokujące realizację tego programu. Nowe przepisy przewidują, że Państwowy Fundusz Rozwoju Nieruchomości będzie mógł razem z Krajowym Zasobem Nieruchomości tworzyć spółki. Jako swój udział KZN będzie wnosił działki budowlane. Dotychczas tego rodzaju przepisów nie było. PFR Nieruchomości nie mógł więc budować na gruntach z państwowego banku ziemi. Nowela przewiduje również, że będzie mógł budować także razem z samorządem w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. KZN będzie mógł pozyskiwać nieruchomości od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. W zamian za ich przekazanie spółki otrzymają wynagrodzenie. Nie będzie już narzucania wysokości czynszów w mieszkaniach wybudowanych w rządowym programie. Nowe przepisy przewidują, że będą one zależały od specyfiki inwestycji. Nowelizacja wprowadza także zmiany w programie Mieszkanie na Start. Po wejściu w życie nowych przepisów dopłaty do czynszów będą przysługiwały większej liczbie najemców. Zgodnie z nowelizacją jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma wsparcie, jeżeli jego średni miesięczny dochód nie przekroczy przeciętnego wynagrodzenia publikowanego przez GUS. Za każda kolejna osobę w gospodarstwie domowym limit ten zwiększany jest o 40 pkt proc., a nie o 30 pkt proc., jak do tej pory- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.08.2019.).

 

Dodatek "Rachunkowość" w "Rz" przypomina z kolei: "Pierwsze zasiedlenie a zwolnienie dostawy nieruchomości z VAT". Od 1 września 2019 r. zmienia się definicja "pierwszego zasiedlenia", określona w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku transakcji dokonanych przed zmianą powstaje problem prawidłowego jej zastosowania, co pokazuje sprawa, którą zajął się sąd. Nowa definicja wprowadzona ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ma na celu dostosowanie definicji ustawowej do przepisów wspólnotowych, zgodnie z wyrokiem TSUE z 16 listopada 2017 r. Trybunał wskazał, że pierwsze zasiedlenie stanowi też rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego na własne potrzeby- po jego wybudowaniu- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.08.2019.).

 

"Rz" informuje również: "Rekordowy kwartał PKO BP zwiastuje dobre wyniki". Analitycy podnoszą prognozy zysków lidera polskiego sektora bankowego, który spokojnie podchodzi do sytuacji wokół franków. W I półroczu zysk PKO BP urósł o 23 proc., do 2,08 mld zł. Sam II kwartał przyniósł rekordowe 1,22 mld zł zysku netto, o 30 proc. więcej niż rok temu. Średnia prognoz analityków zakłada, że zysk netto PKO BP urośnie w tym roku do 4,22 mld zł z 3,71 mld zł w 2018 r. Bank ma największy nominalnie portfel hipotek walutowych, jest on wart łącznie 25,4 mld zł. To 10,9 proc. jego całego portfela oraz 20 proc. wartości hipotek walutowych na polskim rynku. Zarząd wskazuje, że zdecydowana większość hipotek frankowych to te denominowane, a nie indeksowane. Tych drugich dotyczyć będzie oczekiwany na jesieni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który może być korzystny dla frankowiczów (choć pojawiają się opinie prawników, że zagrożone sprawami sądowymi mogą być te denominowane). Prezes PKO BP utrzymuje natomiast, że rozstrzygnięcie TSUE powinno mieć ograniczony wpływ na bank. Przeciwko PKO BP na koniec czerwca toczyło się 1160 postępowań sądowych dotyczących hipotek walutowych, od marca przybyło ich 130. Zarząd wskazuje, że to niewiele jak na skalę banku i wzrost jest naturalny w związku z licznymi publikacjami w mediach. Bank zapowiada, że nie wróci do swojej oferty przewalutowania hipotek, dopóki nie będzie stabilności otoczenia prawnego. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.08.2019.).

 

"Rz" zauważa też: "Srebrny biznes nabierze tempa". W projektowaniu mieszkań dla seniorów wykorzystuje się koncepcje zaczerpnięte z co- livingu i domów studenckich. Głównym kryterium wydzielenia mieszkań dla seniorów jako osobnego segmentu rynku jest poziom oferowanej opieki lub wsparcia. Do aktywnych seniorów (umownie w wieku 65- 75 lat, choć kluczowy jest stan zdrowia) adresowane są lokale na zwykłych osiedlach. Ta grupa szybko rośnie. Już dziś w niektórych lokalizacjach stanowi jedną z ważniejszych grup nabywców. Sędziwi seniorzy (umownie po 85. roku życia) potrzebują w większości mniej lub bardziej wyspecjalizowanych domów opieki. Pomiędzy tymi dwiema grupami są seniorzy potrzebujący pewnego, zwykle stopniowo zwiększającego się wsparcia w codziennym życiu. Ta grupa obejmuje 76- 85- latków. Optymalnym produktem są dla nich mieszkania wspomagane, określane jako assisted living. Umożliwiają one jak najdłuższe niezależne funkcjonowanie z doraźną pomocą. W wielu krajach powstały całe wyspecjalizowane osiedla z ofertą dla wszystkich grup seniorów. Zwykle są poza centrami miast, a często poza miastami. Ten sposób myślenia o mieszkaniach dla seniorów się jednak zmienił, bo prowadził w pewnym sensie do ubezwłasnowolnienia i uzależnienia od innych osób. Dalej czytamy: Osiedla z myślą o seniorach w Polsce już budowano. Były to zarówno inicjatywy prywatnych przedsiębiorców, np. mieszkania na wynajem we Wrocławiu i Wiązownej pod Warszawą, jak i lokale spółdzielcze i inwestycje TBS. Powodzenie tych projektów wciąż nie daje jednoznacznej odpowiedzi, w jakim kierunku powinno rozwijać się budownictwo senioralne. Więcej szczegółów- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 14.08.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje natomiast: "Samorządy łase na plaże". Na krawędziach klifów powstają hotele, spa i inne obiekty turystyczne, choć nie powinny. To efekt nacisku gmin na urzędy morskie i braku nadzoru- Najwyższa Izba Kontroli alarmuje w raporcie, do którego dotarł "DGP". Poziom morza nieustannie rośnie. Konsekwencje to zalewanie lądu i dalsza erozja brzegu, dlatego ryzyko takich inwestycji jest duże. Natomiast samorządy chcą, by teren przy morskim brzegi był atrakcyjny turystycznie. I prześcigają się w pomysłach. NIK wylicza powstające inwestycje: rozległe zejścia na plażę, tarasy widokowe, utwardzone ścieżki rowerowe na koronie klifu. Duże budynki stoją nawet 2,5 m od brzegu klifu. Niekiedy przy samych plażach powstają inwestycje bez badań geotechnicznych. A to- jak zaznacza izba- niesie ryzyko katastrof budowlanych. Nie ma bowiem gwarancji, że zagrożone tereny uda się uratować- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 14.08.2019.).

 

"DGP" zauważa też: "Nieodpłatna cesja praw to darowizna". Przekazanie najbliższej rodzinie praw do mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego wymaga złożenia druku SD- Z2 w urzędzie skarbowym- potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spytała o to podatniczka, która 29 kwietnia br. zawarła z babcią umowę cesji partycypacji w mieszkaniu TBS. Umowa była nieodpłatna, tj. bez odstępnego. W rezultacie podatniczka uzyskała w darowiźnie prawo majątkowe, bo stała się partycypantem w mieszkaniu TBS. Spytała, czy powinna to zgłosić w urzędzie skarbowym. Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że skoro umowa cesji partycypacji w mieszkaniu TBS ma formę darowizny, to podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Dodał, że art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienie z tej daniny, gdy majątek przekazywany jest nieodpłatnie między wskazanymi w tym przepisie członkami najbliższej rodziny- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 14.08.2019.).

 

"DGP" informuje również: "Ulga dla deweloperów". Koniec z wolnoamerykanką w naliczaniu opłat inwestorom przy okazji zmiany celu użytkowania wieczystego gruntu. Jutro wchodzą w życie przepisy, dzięki którym deweloperzy nie będą musieli się martwić nadmierną opłatą za zmianę celu użytkowania wieczystego terenów pod inwestycję. Limit wprowadzono w ustawie o gospodarce nieruchomościami przy okazji nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Deweloperzy od dawna już narzekali, że samorządy lub organy reprezentujące Skarb Państwa zarzucały im, iż planowana inwestycja jest niezgodna z celem, dla którego ustanowiono użytkowanie wieczyste dla danego terenu. Zdarzało się to przede wszystkim w przypadku umów wieczystego użytkowania, które ustanawiano przed kilkudziesięcioma laty. W związku z przeobrażeniami przestrzennymi realizacja tych umów stała się w wielu przypadkach niemożliwa, np. tam, gdzie w latach 70. planowano fabrykę ciągników , dziś miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową. Jak tłumaczą deweloperzy, zaczęła się praktyka polegająca na tym, że miasta nie pozwalały zabudować terenu zgodnie z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, o ile deweloper nie dostosuje do aktualnego zamierzenia inwestycyjnego celu, wskazanego w umowie ustanawiającej użytkowanie wieczyste. Zdarzało się to również, gdy inwestycja była w toku, a nawet kiedy otrzymała już pozwolenie na użytkowanie. Za możliwość wprowadzenia zmian żądano sowitych opłat, np. w Warszawie 12,5 proc. wartości działki, a w Krakowie 25 proc., choć zasadniczo miasta nie miały do tego jasnej podstawy prawnej. Przepis, który wkrótce wejdzie w życie, normalizuje tę sytuację. Teraz taka opłata nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. To duża ulga dla deweloperów, bowiem wprowadzono przepisy, które jasno określają zasady, na jakich będzie się odbywała zmiana celu użytkowania wieczystego- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 14.08.2019.).

 

"Samorząd i Administracja" w "DGP" zamieszcza obszerny tekst pod hasłem: "Łódź łączy pokolenia. Rewitalizacja to nie tylko remonty". Opracowanie innowacyjnego modelu mieszkaniowego, który ma sprzyjać tworzeniu więzi między seniorami a młodszymi generacjami, także poza rodziną- taki cel postawiło sobie miasto. Efekt? Pierwszy w Polsce Dom Wielopokoleniowy, który ma być wzorem dla kolejnych tego typu inicjatyw. Osoby starsze, niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, single, wychowankowie domów dziecka rozpoczynający samodzielne życie- wszyscy zamieszkali w centrum Łodzi w zrewitalizowanych zabudowaniach przy ul. Wólczańskiej 168. Pod koniec lipca odbyło się oficjalne powitanie mieszkańców. Łódzki projekt to bez wątpienia jedna z najciekawszych inicjatyw samorządowych w ostatnich latach w Polsce, a jednocześnie wyjątkowo interesujący, innowacyjny eksperyment społeczny. Ideą było stworzenie koncepcji domu, który nie jest tylko mieszkaniem (sypialnią), ale miejscem tętniącym życiem, przede wszystkim społecznym. Założenie było takie: ma być to dom, w którym osoby w różnym wieku i z różnych pokoleń, ale nie spokrewnieni, mieszkają na tej samej posesji, pomagają sobie, wspierają się wzajemnie, wspólnie spędzają czas. Młodzi pomagają starszym robić zakupy, a starsi grają z dziećmi w gry, lub czytają im książki. W tekście syntetycznie przypomniano też: 6 lat minęło od pojawienia się idei budowy Domu Wielopokoleniowego do wprowadzenia się lokatorów. W trzech budynkach tworzących Dom Wielopokoleniowy znalazło się 16 mieszkań. Remont kompleksu przy ul. Wólczańskiej 168 pochłonął 8 mln zł, natomiast 160 tys. zł kosztowało opracowanie modelu zasiedlenia i funkcjonowania domu. Pieniądze pozyskano ze środków Funduszu Spójności oraz z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zaś ok. 80 tys. zł to roczny koszt prowadzenia Klubu Sąsiedzkiego, który ma integrować mieszkańców. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 14.08.2019.).

 

Zobacz również