Środa, 13 września 2017

Będzie nowa stawka ryczałtu od najmu, Rzeczpospolita
Bar w bliźniaku uciążliwy dla sąsiada, Rzeczpospolita
Instytucjonalny najem daje więcej bezpieczeństwa, Rzeczpospolita
Właścicielskie roszady w branży deweloperskiej, Rzeczpospolita
W przyszłym roku wzrosną rachunki za prąd i ciepło, Dziennik Gazeta Prawna
Szyszko o kłopotach wie, ale nie pomoże, Dziennik Gazeta Prawna
Bogatsi zapłacą 12,5 proc. ryczałtu od najmu, Dziennik Gazeta Prawna
Jest projekt rozporządzenia na przetargi z KZN, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Będzie nowa stawka ryczałtu od najmu". Wynajmujący zapłaci 12,5 proc. podatku od przychodów powyżej 100 tys. zł. Nie musi rejestrować działalności. Ministerstwo Finansów ma nową propozycję zmian w rozliczeniu najmu nieruchomości. Ryczałt będzie można płacić niezależnie od przychodów. Wynajmujący nadal będą płacić 8,5 proc. ryczałtu od przychodów poniżej 100 tys. zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę stawka ryczałtu będzie wynosić 12,5 proc. Takie rozwiązanie znajdzie się w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie. Wszystkie zmiany mają obowiązywać od 2018 r. W poprzedniej, opublikowanej wersji projektu MF zakładało, że ryczałt będą mogły płacić tylko osoby mające przychody z najmu poniżej 100 tys. zł. Ci, którzy osiągnęli więcej, mieli tracić prawo do uproszczonego rozliczenia. W tekście przypomniano, że 510 tys. osób rozlicza najem ryczałtem 8,5 proc. Z kolei 98 proc. ryczałtowców osiąga przychody z najmu nieruchomości poniżej 100 tys. zł rocznie. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Bar w bliźniaku uciążliwy dla sąsiada". Sąsiad lokalu, który ma być przebudowany na bar, powinien mieć głos w postępowaniu o taką przebudowę. W połówce bliźniaczego domu w Augustowie powstał na parterze bar gastronomiczny, czynny od 11 rano do 1 w nocy, z alkoholem i własną kuchnią. Bar był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania, dopuszczającym na tym obszarze zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe usługi. Inwestorka uzyskała zezwolenie burmistrza na wykonywanie działalności gospodarczej, zgodę sanepidu i decyzję starosty augustowskiego o pozwoleniu na przebudowę parteru w celu zmiany sposobu użytkowania dotychczasowego mieszkania na bar. Po przebudowie bar oddzieliła od sąsiedniej połówki bliźniaka tylko jedna ściana. Mimo to sąsiada zza ściany pominięto w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na przebudowę. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.09.2017.).

 

"Dobra Firma" w "Rz" zamieszcza natomiast tekst: "Instytucjonalny najem daje więcej bezpieczeństwa". Na rynku jest już nowy typ najmu. Wynajmującymi będą mogły być tylko firmy. Lokatorzy dostaną mniej ochrony, łatwiej będzie można ich eksmitować. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z nowego rodzaju najmu instytucjonalnego. 11 września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Wprowadza ona nowy rozdział 2b do ustawy o ochronie praw lokatorów poświęcony temu rodzajowi najmu. Jest on adresowany do każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, bez względu na formę prawną jej prowadzenia. Oznacza to, że osoby fizyczne będą mogły również być wynajmującymi. Natomiast najemcą będzie mógł być każdy: i firma i osoba fizyczna, która będzie prowadziła w tym lokalu jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązkowym załącznikiem jest oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego. Ma to być dla wynajmującego forma zabezpieczenia na przyszłość, gdyby najemca nie chciał się dobrowolnie wyprowadzić. Jednocześnie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości zmienia definicję najmu okazjonalnego. Nie będą mogli z niego skorzystać prowadzący działalność gospodarczą w postaci wynajmowania lokali, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W najmie instytucjonalnym ustawodawca daje m.in. przyzwolenie na eksmisję na bruk. Umowa jest więc dużo mniej korzystna dla lokatorów- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.09.2017.).

 

"Rz" zauważa w innym miejscu: "Właścicielskie roszady w branży deweloperskiej". Szykuje się kolejna duża transakcja przejęcia w branży deweloperskiej. Miliarder Leszek Czarnecki wystawił na sprzedaż cały kontrolowany pakiet (ponad 51 proc.) notowanej na giełdzie spółki LC Corp. Zgodnie z komunikatem papiery mają zmienić właściciela po kursie nie niższym niż 2,05 zł. Daje to wycenę pakietu na poziomie przynajmniej 470 mln zł. Deweloperzy nie tylko zmieniają właścicieli, ale także sami kupują, by zwiększyć skalę działania na rozgrzanym rynku. Archicom kilka miesięcy temu przejął od mBanku deweloperską spółkę mLokum. Z kolei wrocławski potentat Dom Development przejął Euro Styl , zdobywając w ten sposób 10 proc. rynku trójmiejskiego. Także Robyg nie wyklucza ekspansji przez przejęcie. Działająca w Warszawie i Gdańsku firma ostrzy sobie zęby na Wrocław lub Kraków. Szczegóły- na ósmej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 13.09.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" przestrzega: "W przyszłym roku wzrosną rachunki za prąd i ciepło". W 2018 r. możemy się spodziewać wyższych rachunków za ciepło, prąd i gaz. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje, że regulator przychylił się do wniosków wytwórców. Ogrzewanie drożeje przez deficyt węgla i jego wysokie ceny. Energetyce będziemy płacić za rynek mocy, a gazownicy potrzebują więcej pieniędzy na inwestycje- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. "DGP" wraca do sprawy w rozmowie z prezesem URE. W rozmowie "Podwyżki tak, ale nie skokowe" prezes zwraca uwagę: Trzeba pamiętać, że cena paliwa nie przekłada się bezpośrednio na rachunek dla odbiorcy końcowego, więc tutaj każda taryfa jest inna. Ale podwyżki będą raczej jednocyfrowe, poniżej 10 proc. Nie chcemy skokowych zwyżek cen, a raczej budowania ścieżki stopniowej zmiany. Szczegóły- na 16 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 13.09.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Szyszko o kłopotach wie, ale nie pomoże". Samorządy mają problemy z nowymi zasadami usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Ministerstwo Środowiska nie zamierza ich rozwiązać. Gminy skarżą się na nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca br. i wprowadziła wymóg zgłoszenia w gminie zamiaru wycinki drzew. Taki obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy chcą usunąć rośliny na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Samorządy wskazują, że wymóg zgłoszenia wyrębu tylko iluzorycznie chroni drzewa. Co prawda, ustawa przewiduje, że gmina ma prawo wnieść sprzeciw do planowanej wycinki, jednak lista przyczyn, na podstawie których można zakazać wycinki, jest bardzo krótka. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 13.09.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Bogatsi zapłacą 12,5 proc. ryczałtu od najmu". Zryczałtowany podatek będzie wyższy, gdy roczne przychody wynajmującego przekroczą 100 tys. zł. Poniżej nadal wyniesie 8,5 proc. Ministerstwo Finansów wycofało się z planu, aby zlikwidować możliwość opłacania ryczałtu przez podatników, którzy mają wysokie przychody z prywatnego najmu. Początkowo zakładano, że od 2019 r. prawo to stracą wynajmujący o rocznych przychodach powyżej 100 tys. zł. Po przekroczeniu tego limitu nie mogliby już rozliczać się w formie ryczałtu, tylko płaciliby PIT na zasadach ogólnych. Resort zrezygnował z tego planu na skutek uwag, m.in. Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik". Postanowił jedynie, że najbogatsi zapłacą ryczałt według wyższej stawki 12,5 proc. Nadal przysługiwałby on tylko przy najmie prywatnym. Nie dotyczyłby najmu w ramach działalności gospodarczej. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 13.09.2017.).

 

"Samorząd i Administracja" w "DGP" odnotowuje: "Jest projekt rozporządzenia na przetargi z KZN". Wstępnie wiadomo, jak będą zbywane grunty Skarbu Państwa przewidziane pod Mieszkanie plus. Przykładowo, wadium będzie ustalane wyłącznie w pieniądzu. Przetargów na takie parcele nie można mylić z tymi, które wynikają z prawa zamówień publicznych. Do postępowań, których przedmiotem są nieruchomości Skarbu Państwa, stosuje się co do zasady ustawę o gospodarce nieruchomościami. Ale w przypadku gruntów z puli Krajowego Zasobu Nieruchomości przewidziano jeszcze inną procedurę. Będzie ona podobna, jednak nie taka sama. Przede wszystkim w przetargu ogłoszonym przez KZN ma być więcej informacji istotnych dla inwestorów, nazywanych operatorami mieszkaniowymi. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości przeznaczonych na realizację na niej mieszkań na wynajem wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości jest obecnie w fazie konsultacji- czytamy na pierwszej stronie dodatku. "Samorząd i Administracja" wraca do sprawy w kolejnym tekście: "Mieszkanie plus. W jaki sposób można nabyć grunt". Jest projekt w sprawie rozporządzenia przetargowego dla nieruchomości z KZN. Z zamieszczonych w ogłoszeniu informacji inwestor dowie się o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, ale i o wymaganiach dotyczących budowy. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 13.09.2017.).

 

Zobacz również