Środa, 13 lipiec 2022

¨Będzie odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości¨
¨Numer PESEL podlegał szczególnej ochronie¨
¨Pomogą ocieplić domy¨
¨Tylko w 2022 r. można zmienić formę opodatkowania¨
¨Inflacja 18,8 proc., a nawet 26¨
¨Złoty i euro kapitulują wobec dolara¨
¨Za prąd zapłacimy więcej już w tym roku¨
¨Deweloperzy polegają na gotówkowcach¨
¨Klienci odpływają z galerii, internet silnie przyciąga¨
¨Inflacja wyższa, złoty tańszy¨
¨Drożyzna zostanie z nami na dłużej¨
¨Wytwarzamy więcej odpadów, a recykling stoi w miejscu¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Będzie odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości¨. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma przymusić gminy do uchwalenia planów ogólnych, a następnie miejscowych. Dzięki temu będzie wiadomo, które działki można zabudować i w jaki sposób. Właściciele zapłacą daninę, gdy wartość ich nieruchomości wzrośnie, albo będą mogli dostać odszkodowania po spełnieniu określonych w ustawie warunków, gdy zmaleje. Zgodnie z obowiązującym od 2003 r. prawem, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty ją sprzedał, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę zawartą w tym planie. Jej wysokość ustala gmina. Dziś nie może to być więcej niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Praktyka pokazuje, że opłaty pobierane są rzadko. Właściciele, aby ich uniknąć, wstrzymują się z wprowadzaniem nieruchomości na rynek. Remedium na ten stan ma być obowiązkowa opłata planistyczna o stałej wartości. Po zmianie przepisów opłata planistyczna będzie uiszczana niezależnie od tego, czy nieruchomość zostanie zbyta czy nie. Proponowana zmiana zakłada, że opłata wyniesie 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości dla działek, które zyskały na wartości z powodu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. Podobny skutek będzie po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli wartość nieruchomości wzrośnie, a inwestor uzyska np. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, to będzie pobrana od niego opłata 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Jak dalej czytamy, opłata planistyczna będzie znacznym obciążeniem dla osób, które nie planują zbycia nieruchomości i nie skorzystają na uchwaleniu planu miejscowego lub jego zmianie. W sytuacji odwrotnej, gdy nieruchomość straci na wartości z powodu uchwalenia planu miejscowego, właściciel będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie. Będzie ono ustalane na dzień, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Aktualnie jest określane na dzień sprzedaży nieruchomości. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Numer PESEL podlegał szczególnej ochronie¨. Wymóg podania numeru we wniosku o przyznanie dodatku energetycznego naruszał przepisy prawa- stwierdził WSA w Kielcach. Sąd rozpatrywał skargę wojewody na uchwałę rady miejskiej, określającą wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Uchwałę podjęto w czerwcu 2021 r., pół roku przed wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym, zgodnie z którą dodatek energetyczny funkcjonuje w zmienionej formie. Nie zmienił się cel, jakim ma być rekompensata gospodarstwom domowym rosnących cen energii, gazu i żywności. Obecny wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określono w załączniku do rozporządzenia z 2022 r. ministra klimatu i środowiska. Pozostało pytanie, jak traktować wzory formularzy określone w uchwałach rad gmin dla wniosków o wypłatę dodatku energetycznego. W rozporządzeniu przewidziano, że do wyczerpania zapasów tych druków, na ich podstawie mogą być wypłacane dodatki osłonowe. W skardze do WSA w Kielcach wojewoda zakwestionował dwa punkty uchwały rady miejskiej. Wzór wniosku zobowiązywał bowiem do podania danych osobowych z systemu PESEL. Numer PESEL jest krajowym numerem identyfikacyjnym, który podlega szczególnej ochronie- argumentował wojewoda. Sąd przyznał rację wojewodzie i stwierdził nieważność punktów uchwały dotyczących podania danych z systemu PESEL oraz o obowiązku złożenia oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Sąd powołał się m.in. na unijną dyrektywę RODO, zgodnie z którą identyfikacyjny numer PESEL podlega szczególnej ochronie. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Pomogą ocieplić domy¨. Nawet połowa kosztów instalacji odnawialnego źródła energii w budynkach wielorodzinnych będzie mogła zostać pokryta- zakłada projekt ustawy zaakceptowany przez ministrów. Pieniądze, w łącznej kwocie 855 mln euro, będą przyznawane w formie grantów. W okresie funkcjonowania Funduszu Odbudowy, do 2026 r. zostaną przeprowadzone inwestycje w ok. 6 tys. budynków. Zaproponowano też dodatkowe bezzwrotne finansowe wsparcie  dla remontów mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany ciepła na niskoemisyjne. To jeden z kluczowych kamieni milowych KPO, za który odpowiada resort rozwoju i technologii. Jako wsparcie przedsięwzięć polegających na budowie nowych budynków dla osób o niskich i średnich dochodach przewiduje się budowę  12 tys. 355 mieszkań- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina w innym miejscu: ¨Tylko w 2022 r. można zmienić formę opodatkowania¨. Przedsiębiorca nie może odejść od ryczałtu za 2021 r., jeśli wybrał go na początku 2021 r., nawet jeśli okazała się nieopłacalna. Obowiązująca od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o PIT pozwala przedsiębiorcom przejść na zasady ogólne w trakcie 2022 r. oraz po jego zakończeniu. Płacący 19- proc. PIT lub ryczałt będą mogli zmienić sposób opodatkowania po zakończeniu roku, w zeznaniu za 2022 r. Ryczałtowcy mogą to zrobić także w połowie roku, składając oświadczenie do 22 sierpnia. Wynika to z obniżki stawki PIT z 17 do 12 proc. od 1 lipca. Ustawodawca daje więc przedsiębiorcom szansę na skorzystanie z obniżki, o której nie wiedzieli na początku roku. Jednak 2022 r. jest wyjątkiem. Zmiana formy opodatkowania nie będzie możliwa ani w kolejnych latach, ani za lata poprzednie. To zaś oznacza, że co do zasady przedsiębiorca musi dokonać optymalnego dla niego wyboru na początku roku podatkowego. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

¨Rz¨ odnotowuje też: ¨Inflacja 18,8 proc., a nawet 26¨. Taki ekstremalny scenariusz przewiduje NBP na I kw. 2023 r., jeśli tarcza antyinflacyjna nie zostanie przedłużona. Opublikowany we wtorek ¨Raport o inflacji¨, który zawiera szczegóły tzw. projekcji Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP, wywołał na rynku finansowym niemałe zamieszanie i przyczynił się do przeceny polskich obligacji i złotego. Euro skoczyło do nawet 4,85 zł, a frank do 4,92 zł. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównego wydania. ¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Złoty i euro kapitulują wobec dolara¨. Dolar był najsilniejszy wobec złotego od denominacji z lat 90. Pod bardzo silną presją znalazło się również euro. Jego kurs od parytetu z dolarem dzieliło już tylko kilka tysięcznych części centa. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

¨Dobrych¨ wiadomości ciąg dalszy w kolejnym tekście ¨Rz¨: ¨Za prąd zapłacimy więcej już w tym roku¨. Podwyżki cen energii elektrycznej nastąpią wcześniej, niż się spodziewano. Mogą wynieść od kilku do kilkunastu procent. Enea, Energa i Tauron- trzech z czterech sprzedawców energii elektrycznej ze stajni Skarbu Państwa- złożyły wnioski o wzrost taryf sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych jeszcze w tym roku. Skala podwyżek ma wynieść maksymalnie kilkanaście procent. Tauron i Energa miały złożyć wnioski o podwyżki kilkuprocentowe. Zmiana taryf w połowie roku zdarza się rzadko, ale i rzadkie są tak duże zmiany cen paliw, jak w 2022 r. Przekłada się to na wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Zmiana taryf wynika z konieczności zakupu dodatkowych ilości prądu na TGE, głównie przez Tauron i Energę. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Deweloperzy polegają na gotówkowcach¨. Ograniczenie dostępności kredytów pociągnęło w dół sprzedaż lokali także u firm z giełdy. Dla nich priorytetem jest jednak trzymanie marż, a nie rekordy. W II kw. 2022 r. 17 spółek związanych z rynkiem kapitałowym sprzedało szacunkowo ponad 4,6 tys. mieszkań. To aż o 42 proc. mniej niż rok wcześniej, ale głęboki spadek jest efektem zarówno bieżącego pogorszenia koniunktury, jak i wyśrubowanej bazy, gdy grupa monitorowanych przez ¨Rz¨ firm odnotowała pocovidowy szczyt sprzedaży. II kw. br. był czwartym z rzędu spadkowym w ujęciu kwartał do kwartału i trzecim, gdy tempo było kilkunastoprocentowe. Cytowana w tekście ekspertka rynku mieszkaniowego CBRE ocenia, że wyniki deweloperów giełdowych to kolejny dowód na skokowy spadek popytu i powszechność tego zjawiska. W trudnych czasach rozpoznawalna i budząca zaufanie marka dewelopera jest jednym z czynników zatrzymujących klientów. Podobnie szeroka i zróżnicowana oferta, skierowana zwłaszcza do nabywców gotówkowych, pozwala utrzymać część popytu. Liczni deweloperzy zgłaszają, że ponad połowę mieszkań sprzedają za gotówkę. Przy nieprzerwanie rosnących stopach i restrykcyjnym sposobie obliczania zdolności kredytowej trudno przewidywać w najbliższym czasie masowy powrót na rynek nabywców kredytowych. Zaznacza, że wielu deweloperów zapowiada skierowanie części produkcji na rynek PRS (wynajem instytucjonalny), nawiązując współpracę z inwestorami lub tworząc własne platformy. Fakt, że deweloperom giełdowym sprzedaż topnieje już czwarty kwartał z rzędu, na pewno nie jest najlepszym prognostykiem. Uwagę zwraca wciąż utrzymujący się wysoki udział transakcji gotówkowych. To znaczy, że przy załamaniu sprzedaży kredytowej inwestorzy gotówkowi wciąż wierzą w mieszkaniówkę i jej inwestycyjną niezawodność, podtrzymując rynkowa płynność- ocenia z kolei analityk portalu RynekPierwotny.pl. Mamy też argumenty za i przeciw korekcie cenowej. Uważa się dość powszechnie, że ceny mieszkań są skazane na zwyżki z racji ciągłego windowania kosztów budowy czy przez nową ustawę deweloperską. Tymczasem średnie stawki za mkw. w ostatnim czasie jakby stanęły, wyraźnie sygnalizując słabnięcie potencjału wzrostowego- czytamy. Więcej- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

¨Rz¨ obok zauważa: ¨Klienci odpływają z galerii, internet silnie przyciąga¨. Ruch w porównaniu z czasem sprzed pandemii jest niższy o jedną trzecią. Od kwietnia widać też spadki wobec 2021 r., a na horyzoncie jesienne ograniczenia związane z COVID- 19. Centra handlowe mocno odczuły zmiany w zwyczajach zakupowych wywołane przez pandemię. Z danych Shopper Trak Index Polska wynika, że o ile widać było stopniowe odbudowywanie się ruchu i był on niewiele, ale jednak wyższy niż w 2021 r., o tyle w połowie kwietnia doszło do przełamania. Od tego momentu ruch w centrach jest niższy nawet niż przed rokiem, gdy obowiązywały restrykcje. Mimo to w I kw. rynek urósł o 30,6 tys. nowej powierzchni- wynika z danych Colliers. Zasoby powierzchni przekroczyły 12,4 mln mkw., a plan na 2022 r. to 350 tys. mkw., z czego 244 tys. mkw. jest w budowie. Nowe projekty to głównie parki handlowe. Takie obiekty w mniejszych miejscowościach wokół aglomeracji wpływają także na wielkie galerie, które tracą klientów. Politykę rozwoju sieci zmieniają także najwięksi najemcy. Więcej szczegółów- także na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.07.2022.).

Najnowsze wydanie ¨Dziennika Gazety Prawnej¨ zdominował również jeden temat: ¨Inflacja wyższa, złoty tańszy¨. Ceny mogą rosnąć jeszcze bardziej i dłużej niż wcześniej zakładano. Inwestorzy ? z powodu obaw o recesję i kryzys energetyczny w Europie ? szukają bezpiecznych przystani, m.in. kupują dolara. W rezultacie notowania dolara i euro się zrównały. A złoty mocno osłabł w stosunku zarówno do obu tych walut, jak i do franka szwajcarskiego. Wczoraj za dolara trzeba było zapłacić rekordowe ponad 4,8 zł, za euro mniej więcej tyle samo, a za franka nawet ponad 4,9 zł. Naszej walucie nie pomaga, zdaniem analityków, także brak jasności ? mimo ubiegłotygodniowego wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego ? co do tego, jak bardzo bank centralny i Rada Polityki Pieniężnej są zdeterminowane, by gasić inflację i wzmacniać krajową walutę. Inwestorom nie spodobała się również wczorajsza projekcja Narodowego Banku Polskiego. Wynika z niej, że szczyt inflacji może wypaść o kilka miesięcy później, niż dotąd prognozowano, i że będzie ona wyższa, niż zakładano- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Drożyzna zostanie z nami na dłużej¨. Prawie 19- proc. inflacyjny pik nie w sierpniu, lecz dopiero na początku 2023 r.- wynika z najnowszej projekcji NBP. W opublikowanym wczoraj raporcie bank centralny przewiduje, że inflacja CPI (uwzględniająca ceny towarów i usług konsumpcyjnych) w 2022 r. wyniesie 14,2 proc., a w kolejnych latach zacznie się tendencja spadkowa. W 2023 r. ma to być 12,3 proc., a w 2024 r. już tylko 4,1 proc. Z kolei cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. (plus minus 1 pkt proc.). ¨Inflacja osiągnie górną granicę tego przedziału dopiero w IV kwartale 2024 r.¨ ? zaznaczono. Więcej- na drugiej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.07.2022.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Wytwarzamy więcej odpadów, a recykling stoi w miejscu¨. W 2021 r. przeciętny Polak wytworzył o 16 kg więcej odpadów komunalnych niż rok temu- wynika z danych GUS. Tymczasem nadal zbyt dużo śmieci trafia na składowiska. Eksperci oceniają, że bez zmiany podejścia do projektowania opakowań to się nie zmieni. Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną ¨Ochrona środowiska w 2021 r.¨, z której wynika, że w Polsce rok do roku zwiększyła się ilość zebranych odpadów komunalnych ? do ok.  13,7 mln ton. W  2020 r. było ich o 4,2 proc. mniej ? ok. 13,1 mln  ton. Zdecydowaną większość z  nich odebrano z  gospodarstw domowych, bo 11,7 mln ton, co stanowi 85,5 proc. wszystkich wytworzonych śmieci. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.07.2022.).

Zobacz również