Środa, 12 lipca 2017

E- przetargi z ochroną danych, Rzeczpospolita
Powód kary musi być jasny, Rzeczpospolita
Nie ma podstaw, by różnicować sytuację zbywców, Rzeczpospolita
Lokalne daniny w jednej bazie, Rzeczpospolita
Centrala dowie się więcej o podatkach lokalnych, Dziennik Gazeta Prawna
Inwestorzy polują na ruiny, Rzeczpospolita
Wzrośnie podatek od domów i mieszkań, Dziennik Gazeta Prawna
Wycinka drzew do poprawki. Kłopot mają miasta na prawach powiatu, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w "Rzeczpospolitej" krótko: "E- przetargi z ochroną danych". System elektronicznych zamówień publicznych musi zapewnić bezpieczeństwo komunikacji. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie premiera określające minimalne warunki używania komunikacji elektronicznej w przetargach. To kolejny krok do stworzenia platformy e- zamówień. Nacisk położono na ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do danych. Na razie przepis będą stosować tylko centralni zamawiający, ale od 18 października 2018 r. już wszyscy.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.07.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Powód kary musi być jasny". Nie można w katalogu kar umownych wymienić "innych naruszeń umowy"- stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza. Polski Związek Pracodawców Budownictwa w swoim odwołaniu od specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazywał na wiele naruszeń we wzorze umowy przetargu na zaprojektowanie i rozbudowę instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Zdaniem skarżącego ingerencje zamawiającego były tak dalekie, że zupełnie burzyły koncepcję równości stron, którą cechuje taki kontrakt. KIO uznała odwołanie w części, uwzględniając m.in. zarzut dotyczący kar umownych. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.07.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje również: "Nie ma podstaw, by różnicować sytuację zbywców". Sprzedaż udziału w nieruchomości obejmującej grunty rolne jest objęta zwolnieniem z PIT. NSA oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się z podatniczką o zakres zwolnienia przy zbyciu udziału w gruncie rolnym. Kobieta wyjaśniła, że w listopadzie 2015 r. nabyła 1/4 udziału w nieruchomości rolnej. Następnie zawarła warunkową umowę sprzedaży tej nieruchomości. W związku z tym zapytała, czy przychody ze sprzedaży udziału są objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. Sama uważała, że tak, ponieważ grunty nie utraciły w związku ze sprzedażą charakteru rolnego, a nabycie miało na celu prowadzenie gospodarstwa. Fiskus odmówił jednak prawa do zwolnienia. Ostatecznie stanowisko korzystne dla podatniczki potwierdził NSA. Zwrócił co prawda uwagę na niejednolite orzecznictwo, skład orzekający w spornej sprawie opowiedział się jednak za wykładnią dopuszczającą zwolnienie. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.07.2017.).

 

"Prawo co dnia" odnotowuje też: "Lokalne daniny w jednej bazie". Gminy będą dokładniej informowały Ministerstwo Finansów o swojej polityce podatkowej. Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nałoży na samorządy gminne nowy obowiązek sprawozdawczy. Będzie dotyczył spraw podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Daniny te leżą w gestii władz lokalnych- czytany także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.07.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa również: "Centrala dowie się więcej o podatkach lokalnych". Gminy i miasta przekażą ministrowi finansów znacznie więcej informacji niż dotychczas. Będą powiadamiać o podstawach opodatkowania i wysokościach stawek w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym. Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dziś samorządy przekazują w sprawozdaniach tylko dane o dochodach budżetowych z tych danin oraz o skutkach obniżania górnych granic stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień. Teraz do ministra finansów trafią też dane m.in. o powierzchni lub wartościach przedmiotów (gruntów, budynków i budowli). Szczegóły- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 12.07.2017.).

 

"Rzeczpospolita" zwraca natomiast uwagę: "Inwestorzy polują na ruiny". Pierwsze półrocze na rynku pierwotnym przyniosło kolejne rekordy. Deweloperzy poprawiają swoje wyniki z miesiąca na miesiąc. Czy o hossie mogą również mówić sprzedający mieszkania z drugiej ręki? Pierwsze półrocze na rynku wtórnym w największych miastach było podobne jak na rynku deweloperskim. Sprzedaż mieszkań utrzymywała się na wysokim poziomie. Ze względu na ogromną podaż mieszkań na rynku deweloperskim bardzo wiele lokali trafiających na rynek wtórny to nowe, najwyżej kilkuletnie nieruchomości, których ceny nie odbiegają od tych u deweloperów. Rytm na rynku wtórnym wciąż wyznaczają inwestorzy kupujący zarówno niewielkie lokale, jak i większe mieszkania, które można wynajmować na pokoje. Wśród inwestorów największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości wymagające remontu, wystawiane po okazyjnych cenach. O ogromnej popularności takich lokali mówi pośrednik z Łodzi. Znikają one z oferty w zaledwie kilka godzin od ukazania się ogłoszeń na portalach. Niejednokrotnie dochodzi do podbijania cen. Wciąż świetnie sprzedają się mieszkaniowe kompakty. Małe lokale w centrum miasta nadają się na najem krótkoterminowy, dobowy- czytamy. Więcej- na ósmej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.07.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje: "Wzrośnie podatek od domów i mieszkań". Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2018 r. wzrosną o 1,9 proc., czyli o wskaźnik inflacji. Oznacza to wzrost obciążeń dla właścicieli gruntów i budynków. Prezes GUS podał wczoraj, że inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniosła 1,9 proc. Jest to jednocześnie wskaźnik, o który waloryzowane są stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych zapłacą niewiele więcej niż w tym roku. Stawka maksymalna od gruntów (niezwiązanych z prowadzeniem firmy) w 2018 r. wzrośnie bowiem o 1 grosz za 1 mkw. powierzchni. W przypadku działki o powierzchni 1000 mkw. oznacza to wzrost podatku o 10 zł. Podobnie będzie z mieszkaniami i domami. Stawka od budynków lub lokali mieszkalnych wzrośnie w przyszłym roku również o 1 grosz za 1 mkw. powierzchni użytkowej. Za 50- metrowe i 20- metrowe miejsce postojowe trzeba więc będzie zapłacić 3,3 zł więcej niż w tym roku. Większe podwyżki czekają przedsiębiorców. Za 1 mkw. powierzchni gruntu zapłacą o 2 grosze więcej (stawka wyniesie 0,91 zł), ale stawka od budynków firmowych wzrośnie o 43 grosze (wyniesie 23,09 zł). Firma posiadająca 100 mkw. powierzchni biurowej będzie więc musiała zapłacić 43 zł więcej podatku w przyszłym roku- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 12.07.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Wycinka drzew do poprawki. Kłopot mają miasta na prawach powiatu". Posłowie PiS uważają, że potrzebna jest kolejna nowelizacja dopiero co znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie analizy funkcjonowania ustawy w sprawach wycinki drzew proponują zmianę przepisów w sposób umożliwiający prezydentom miast na prawach powiatu prowadzenie postępowań i wydawanie zezwoleń na wycinkę z terenów gminnych i Skarbu Państwa. Wskazują, że obowiązująca formuła w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest uciążliwa i czasochłonna. Wymaga ona wystąpienia o zgodę przez prezydenta miasta do marszałka województwa jako organu właściwego lub do samorządowego kolegium odwoławczego o wyznaczenie innego organu. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 12.07.2017.).

 

"Dziennik Zachodni" odnotowuje: ZGM TBS w Częstochowie odzyskuje co roku około 130 mieszkań po zamianach. Dzięki temu są lokale socjalne. Miasto ma w swoich zasobach około 8,5 tys. mieszkań. Na początku tego roku do bloku komunalnego o wysokim standardzie wprowadziły się 32 rodziny. To jest jeden z domów, wybudowanych w ramach realizowanego w mieście budownictwa komunalnego. Do końca października 2018 r. powstanie kolejny dom komunalny. W czterokondygnacyjnym bloku będzie 65 mieszkań jedno- i dwupokojowych o powierzchni 35 i 50 mkw. Te znajdujące się na parterze będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W październiku 2015 r. wprowadzono przepisy, które przywróciły budownictwo czynszowe w Polsce- przypomniał prezes ZGM TBS w Częstochowie. Spółka skorzystała z okazji, biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie TBS- ami. Na mieszkania komunalne czeka w Częstochowie ok. 1600 osób. Oczekiwanie na mieszkanie komunalne wynosi 5- 7 lat- czytamy.

(Źródło: "Dziennik Zachodni"- 12.07.2017.).

 

"Dziennik Polski Nieruchomości" krótko: Na Śląsku powstanie ok. 500 nowoczesnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. To efekt umowy podpisanej pomiędzy Katowickim TBS i BGK Nieruchomości. Mieszkania powstaną przy ul. Korczaka, rozpoczęcie prac planowane jest na wiosnę 2018 r., a zakończenie budowy na przełomie 2019 i 2020 roku.

(Źródło: "Dziennik Polski Nieruchomości"- 12.07.2017.).

 

Zobacz również