Środa, 10 maja 2023

¨Obowiązkowy KSeF coraz bliżej¨
¨Księgowi chcą więcej czasu na rozliczenie składki zdrowotnej¨
¨Łatwiej będzie można dostać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych¨
¨Banki nie nadążają za gospodarką¨
¨Banki są i będą potrzebne¨
¨Zmiany w egzekucji pomogą ratować dłużnika przed upadłością¨
¨MF szykuje spore zmiany w egzekucji podatków i nie tylko¨
¨Rząd przyjął projekt KSeF¨
¨Nie zawsze właściciel nieruchomości odpowiada za usunięcie odpadów¨
¨Gospodarowanie nieruchomościami: jakie nieprawidłowości wytykają samorządom wojewodowie i RIO¨
¨Wyszła przed komornikiem¨
¨Kto dostanie klucze?¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Obowiązkowy KSeF coraz bliżej¨. Przedsiębiorcy będą raportować transakcje w centralnej bazie e- faktur. Od 1 lipca 2024 r. obligatoryjnie. KSeF, czyli Krajowy System e- Faktur, uprości proces dokumentowania transakcji, usprawni przepływ informacji i obniży koszty prowadzenia biznesu. Tak rząd reklamuje przyjęty we wtorek 9 maja projekt nowelizacji ustawy o VAT. Wprowadza on obowiązek raportowania transakcji w centralnej bazie faktur. To rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Każdą fakturę trzeba będzie wystawić w formie elektronicznej i wprowadzić do systemu. Skarbówka od razu ją zobaczy. Nie ma możliwości jej anulowania bądź wycofania. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej. KSeF będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Wiele z firm jednak korzysta z niego dobrowolnie. Resort finansów zapewnia, że KSeF przyniesie firmom wiele korzyści. Przede wszystkim szybsze zwroty VAT. Termin skróci się z 60 do 40 dni. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.05.2023.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Księgowi chcą więcej czasu na rozliczenie składki zdrowotnej¨. Biura rachunkowe wnioskują o przedłużenie terminu na złożenie rocznej deklaracji do ZUS. Powód? Problemy z programem Płatnik. Roczne rozliczenie firmowej składki zdrowotnej trzeba zrobić do 22 maja. To zdecydowanie za mało- twierdzi Krajowa Izba Biur Rachunkowych. Apeluje do Ministerstwa Zdrowia i ZUS o przesunięcie terminu na koniec czerwca. Księgowi skarżą się na działanie programu Płatnik. Od momentu jego aktualizacji (czyli 28 kwietnia) otrzymują setki zgłoszeń o nieprawidłowościach. Są problemy z wysyłką zestawów do ZUS, wciąż otrzymujemy nowe metryki, które wymagają kolejnych aktualizacji i uniemożliwiają pracę- pisze KIBR. Dodaje, że liczba błędów krytycznych pojawiających się przy próbie tworzenia deklaracji oraz utrudnień, które dodatkowo wprowadzono, jest nie do zaakceptowania. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.05.2023.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Łatwiej będzie można dostać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych¨. Przy inwestycjach o znaczeniu strategicznym trzeba będzie spełnić mniej wymogów administracyjnych. Rada Ministrów zaaprobowała projekt przygotowany przez resort klimatu i środowiska, który ma usprawnić przygotowanie i prowadzenie inwestycji wodnych, drogowych czy przeciwpowodziowych. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przewiduje m.in., iż usprawnione zostanie wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez rezygnację z obowiązku prowadzenia dalszego postępowania po stwierdzeniu niezgodności wniosku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ma to wyeliminować wiele zbędnych czynności administracyjnych. Rozszerzy się też katalog inwestycji strategicznych o przedsięwzięcia dotyczące budowy linii tramwajowych i metra, lotnisk publicznego użytku, jak również związanych z wydobyciem kopalin i węglowodorów ze złóż. Do inwestycji strategicznych zaliczone zostaną też obiekty szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla tych wszystkich inwestycji na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie już wymogu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- czytamy także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.05.2023.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje natomiast: ¨Banki nie nadążają za gospodarką¨. Niska zyskowność ogranicza możliwości rozwijania akcji kredytowej. Pożyczanie może się stać droższe. Ubiegły rok przyniósł gwałtowne przyśpieszenie trendu spadku proporcji kredytu bankowego do produktu krajowego brutto. Pierwszy raz od 2008 r. spadła ona do mniej niż 50 proc. to efekt inflacyjnego przyśpieszenia nominalnego wzrostu PKB. ale pokazuje to również malejące znaczenie banków dla rozwoju gospodarki. Jeśli sektor bankowy ma pełnić istotną funkcję w gospodarce, to proporcja aktywów do PKB musi rosnąć. to oznacza, że kapitały własne banków również ? zwracał uwagę Leszek skiba, prezes banku Pekao. Podkreślał, że dzięki wysokim stopom procentowym sektor jest zyskowny, ale przenoszenie przez klientów pieniędzy z nieoprocentowanych rachunków bieżących na lokaty będzie zmniejszało marżę odsetkową, a więc i zyski banków. według niego w dłuższym terminie przy wzroście popytu na kredyt może dojść do sytuacji, w której banki będą podnosić jego cenę. bankowcy liczą na ustawę, która pomogłaby rozwiązać problem hipotek walutowych. ? należy też powiedzieć, że to rozwiązanie oznacza również straty dla banków. to jest ok. 50 proc. straty na transakcji ? powiedział Michał Gajewski z Santandera. ¨DGP¨ kontynuuje wątek w kolejnym tekście: ¨Banki są i będą potrzebne¨. W najbliższym czasie kwestia kredytów frankowych i ograniczenia kapitałowe, w dłuższym terminie technologia ? tak wygląda lista wyzwań przed krajowymi kredytodawcami nakreślona przez szefów głównych graczy na naszym rynku- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na ósmej i dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.05.2023.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Zmiany w egzekucji pomogą ratować dłużnika przed upadłością¨. Plany Ministerstwa Finansów w zakresie egzekucji podatków i innych należności publicznoprawnych idą, według ekspertów, w dobrym kierunku. Nowelizacja pomogłaby wyjść podatnikom z trudnej sytuacji ? wskazują doradcy. Dziś wszczęcie egzekucji administracyjnej i zablokowanie w związku z tym rachunku dłużnika bądź sprzedaż po zaniżonej cenie należącej do niego nieruchomości pogłębiają tylko problem i mogą prowadzić do upadłości zobowiązanego. W planach MF jest możliwość zawarcia przez dłużnika porozumienia z organem co do sposobu prowadzonej egzekucji. Dłużnik mógłby też sam sprzedać swoją nieruchomość.  To wpisuje się w szerszy kontekst podejścia organów podatkowych i egzekucyjnych ? z konfrontacyjnego na kooperacyjny ? komentuje cytowana w tekście doradczyni podatkowa. Chodzi o zmiany w egzekucji administracyjnej, o których ¨DGP¨ szczegółowo pisał w artykule ¨MF szykuje spore zmiany w egzekucji podatków i nie tylko¨ (¨DGP¨ nr 81/2023). Na razie nie został jeszcze opublikowany projekt w tym zakresie. Trwają nad nim prace, o czym mówili przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas konferencji ¨Egzekucja administracyjna należności podatkowych¨ zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Wszyscy pytani przez ¨DGP¨ pozytywnie ocenili pomysł wprowadzenia nowej instytucji ? porozumienia egzekucyjnego. Dzięki niej organ egzekucyjny (naczelnik urzędu skarbowego) będzie mógł dogadać się z dłużnikiem co do sposobu ściągnięcia należności. Jeżeli kwota długu nie przekroczy 10 tys. zł, będzie można zawrzeć porozumienie uproszczone, czyli bez konieczności zabezpieczenia. Przy wyższych kwotach takie zabezpieczenie będzie konieczne, ale będzie mogła go udzielić także osoba trzecia, np. wpłacając kaucję. Eksperci nie mają też wątpliwości, że korzystnym rozwiązaniem będzie możliwość samodzielnej sprzedaży nieruchomości przez zobowiązanego. Więcej szczegółów- na  drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.05.2023.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Rząd przyjął projekt KSeF¨. Od lipca 2024 r. obowiązkowe będzie wystawianie ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Jedynie podatnicy zwolnieni z VAT będą mieli przesunięty ten termin na 1 stycznia 2025 r. Tak wynika z przyjętego wczoraj przez Radę Ministrów kolejnego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nim Sejm. Wzór e-faktury ma ponad 400 pól, ale ? jak zapewniali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas niedawnej debaty zorganizowanej przez ¨DGP¨ ? nie wszystkie te pola trzeba będzie wypełniać. Wzór musi być tak obszerny, aby uwzględniał wszystkie możliwe sytuacje i przewidywał dane, które przedsiębiorcy będą chcieli wpisać w dokumencie. Natomiast będzie przewidziana wersja uproszczona z podstawowymi danymi, takimi jak: data sprzedaży, dane nabywcy, dane wystawcy, zakres transakcji, kwota podatku, podstawa opodatkowania. Już teraz taki uproszczony wzór faktury można znaleźć w rządowych aplikacjach, tj. w e-mikrofirmie i w aplikacji podatnika KSeF. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.05.2023.).

¨DGP¨ odnotowuje też: ¨Nie zawsze właściciel nieruchomości odpowiada za usunięcie odpadów¨. Organ musi podjąć próbę ustalenia, kto jest posiadaczem odpadów, nie zaś odgórnie domniemywać, że jest nim władający powierzchnią ziemi- twierdzi Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy sp.k. w Poznaniu, w rozmowie z ¨DGP¨. Odnosząc się do wniosku rzecznika praw obywatelskich (RPO) do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym rzecznik zaskarża decyzję burmistrza o naliczeniu mieszkance 130 tys. zł za wywóz ze swojej działki niebezpiecznych odpadów (jej syn składował je na nieruchomości właścicielki bez jej wiedzy) wskazuje: Z doniesień medialnych wynika, że burmistrz zbyt szybko (przynajmniej w ocenie RPO) zdecydował się na zastosowanie w sprawie domniemania stanowiącego, że posiadaczem odpadów jest władający powierzchnią ziemi. Z przedstawionych informacji natomiast wynika podejrzenie, że posiadaczem odpadów była konkretna osoba, w stosunku do której prowadzone jest nawet postępowanie karne w tym przedmiocie. Tym samym z tak przedstawionego stanu faktycznego rzeczywiście można wywnioskować, że w sprawie w niewłaściwy i niedostateczny sposób przeprowadzono postępowanie dowodowe. W ocenie rozmówcy ¨DGP¨  kształt przepisów odnoszących się do nakazania usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania jest nie najgorszą konstrukcją prawną, jednak z jednym dość istotnym zastrzeżeniem: postępowania w tym przedmiocie powinny prowadzić wyspecjalizowane organy ochrony środowiska, nie natomiast organy gmin o właściwościach ogólnych. Główną rolę w tych postępowaniach mógłby pełnić wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ), czy też regionalna dyrekcja ochrony środowiska (RDOŚ). Na marginesie warto zauważyć, że przecież RDOŚ jest uprawniony do prowadzenia takich postępowań w odniesieniu do terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu (art. 26 ust. 3 ustawy o odpadach). Pełny tekst rozmowy- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.05.2023.).

Kolejny dodatek ¨DGP¨¨Samorząd i Administracja¨ zamieszcza obszerny tekst: ¨Gospodarowanie nieruchomościami: jakie nieprawidłowości wytykają samorządom wojewodowie i RIO¨. Organy jednostek samorządu terytorialnego podejmują różne działania w stosunku do mienia samorządowego, co ma odzwierciedlenie np. w uchwałach, zarządzeniach oraz innych rodzajach dokumentów. Być może z powodu dużej liczby przepisów porozrzucanych w różnych aktach prawnych samorządom zdarza się popełniać błędy. Natomiast ich aktywność w tej sferze podlega weryfikacji przez organy nadzoru, czyli wojewodów, oraz przez organy kontroli, czyli regionalne izby obrachunkowe- czytamy w ramach wstępu. Kwestia ta zdominowała w całości dodatek ¨DGP¨.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.05.2023.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotował: ¨Wyszła przed komornikiem¨. Stargardzkie TBS kontynuuje zaplanowane na ten rok eksmisje z mieszkań komunalnych. W tym tygodniu, w asyście policji, komornik przeprowadził eksmisję z mieszkania znajdującego się w¨barakach¨ przy ul. Jagiellońskiej. Byli przy tym obecni także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie i Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na miejscu nie zastano użytkowniczki lokalu. ? Lokatorka z tytułu czynszu miała prawie 8 tys. zł zadłużenia ? informuje Przemysław Urbański, kierownik biura przydziału i zamiany mieszkań w stargardzkim TBS. ? Do tego należy doliczyć odsetki. Kolejne eksmisje zostaną przeprowadzone jeszcze w maju. Odbędą się z budynków przy ulicach Tańskiego, Jagiellońskiej oraz przy placu Lubelskim- czytamy na czwartej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨- 10.05.2023.).

W ¨Kurierze¨ znajdziemy również tekst: ¨Kto dostanie klucze?¨. Na 124 mieszkania komunalne przeznaczone pod wynajem, które powstają w ramach pierwszego etapu wznoszonego na kołobrzeskim osiedlu Witkowice kompleksu 4 budynków, jest 187 chętnych. Tyle wniosków o ich przydział wpłynęło w ustalonym terminie do kołobrzeskiego magistratu. Pierwsze klucze mają trafić do rąk wybranych kołobrzeżan już w najbliższe wakacje. Realizowana przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego inwestycja jest pierwszą w historii miasta skierowaną do osób, które nie kwalifikują się do otrzymania typowego mieszkania komunalnego, a przy okazji za mało zarabiają, aby zaciągnąć kredyt i kupić własne lokum. Mieszkania budowane przez KTBS będą wynajmowane taniej niż podobne lokale na wolnym rynku. Jak się okazuje, chętnych na nie nie brakuje. Kto dostanie klucze? O tym zdecyduje komisja składająca się z radnych i urzędników. Zanim to nastąpi, wnioskodawcy mają miesiąc na ewentualne uzupełnienie swoich dokumentów- odnotowano także na czwartej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 10.05.2023.).

Zobacz również