Środa, 10 lutego 2021

¨Otoczenie kamienicy bez ochrony¨
¨Gdy niewypłacalny bierze kredyt¨
¨Kopciuchy wymieniane są zdecydowanie za wolno¨
¨NBP może pomóc, ale stawia bankom warunki¨
¨Wymiana kopciuchów snuje się jak dym z komina¨
¨Ryczałt od najmu w ramach biznesu wymaga zgłoszenia¨
¨Z prawa budowlanego znika blankietowy przepis¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Otoczenie kamienicy bez ochrony¨. Poprzez wpis do rejestru zabytków nie można było zakazać zagospodarowania sąsiednich działek. Właścicielka kamienicy z lat 30. XX wieku, wpisanej do rejestru zabytków województwa, wystąpiła o umieszczenie w tym rejestrze otoczenia budynku. Taki wpis przewidują przepisy ustawy o ochronie zabytków i ma on chronić wartości widokowe zabytku przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Wojewódzki konserwator zabytków wydał decyzję odmowną. Wyjaśnił, że tylko sam budynek ma wartość artystyczną i historyczną. Ze zmienionego planu zagospodarowania, który w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków dopuszcza inwestycje w sąsiedztwie kamienicy nie wynika zaś, żeby zabudowa tego terenu stwarzała zagrożenie dla budynku. Minister kultury i dziedzictwa narodowego utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie. Skargę do WSA w Warszawie wniosła z kolei właścicielka nieruchomości. Sąd zwrócił natomiast uwagę, że właścicielka zabytku domagała się objęcia ochroną sąsiednich działek, nie mając do nich żadnego tytułu prawnego. Już samo to wystarczyło do wydania negatywnej decyzji. Ponadto zdaniem sądu nie było potrzeby dodatkowej ochrony kamienicy, bo w wyniku zabudowy sąsiednich działek nie dojdzie do jej przesłonięcia ani do oddziaływania na ów obiekt ewentualnych zamierzeń inwestycyjnych, które umożliwia zmieniony plan. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.02.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Gdy niewypłacalny bierze kredyt¨. Sąd Najwyższy ma orzec, czy niesprawdzenie zdolności kredytowej konsumenta powinno skutkować nieważnością umowy. Na rozstrzygnięcie tego zagadnienia czekają nie tylko banki. Gdyby SN dopuścił unieważnienie umów kredytowych na takiej podstawie, byłoby to zapewne dla wielu dłużników korzystne. A banki być może bardziej uważałyby przy pożyczaniu pieniędzy- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.02.2021.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina również: ¨Kopciuchy wymieniane są zdecydowanie za wolno¨. Program ¨Czyste powietrze¨ nadal nie działa jak trzeba. Konieczne są zmiany. Polski Alarm Smogowy apeluje do premiera o jak najszybsze dokończenie reformy tego programu. Zdaniem ekologów przez pierwsze dwa lata zlikwidowano zaledwie 70 tys. kopciuchów. Bez pełnego zaangażowania rządu nie uda się poprawić powietrza w Polsce. 15 maja 2020 r. rząd ogłosił restart programu, który od tego dnia zaczął działać na innych zasadach. M.in. z uproszczonym składaniem wniosków i skróconym czasem oczekiwania na decyzję. Niestety, te zmiany okazały się niewystarczające. Zdaniem ekologów konieczne jest  włączenie w dystrybucję programu m.in. samorządów gminnych. Rząd powinien też wesprzeć finansowo tworzenie gminnych punktów obsługi programu ¨Czyste powietrze¨. Wciąż brakuje wsparcia dla najuboższych gospodarstw domowych- czytamy. Więcej- także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.02.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨NBP może pomóc, ale stawia bankom warunki¨. Bank centralny dobrze odbiera chęć porozumienia z klientami i wyraża gotowość do pomocy. Chce jednak od banków konkretnych deklaracji i dużego zmniejszenia ryzyka frankowego dzięki ugodom. ¨Jesteśmy otwarci na dalsze kontakty robocze w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i przedstawienia przez państwa dodatkowych informacji, które byłyby konieczne do podjęcia decyzji o ewentualnym zaangażowaniu NBP we wsparcie przeprowadzenia planowanej przez banki operacji przewalutowania kredytów mieszkaniowych na złote¨- to fragment listu NBP skierowanego do ¨frankowych¨ banków, do którego dotarła ¨Rz¨. Wcześniej dziewięć banków zwróciło się do NBP o wsparcie przy przewalutowaniu hipotek frankowych w ramach ugód z klientami. Natomiast polski bank centralny w liście zaznacza, że w raportach o stabilności systemu finansowego czy w wypowiedziach jego przedstawicieli wielokrotnie rekomendował rozwiązanie sporów frankowych w drodze dobrowolnych, pozasądowych porozumień. Więcej szczegółów- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.02.2021.).

¨Rz¨ wraca również do sprawy w kolejnym tekście: ¨Wymiana kopciuchów snuje się jak dym z komina¨. Blisko trzy czwarte domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych jest węglem i drewnem w starych piecach, niespełniających norm ekologicznych. Według szacunków Porozumienia Branżowego na rzecz  12 Efektywności Energetycznej ogólna liczba kotłów i pieców na paliwo stałe sięga w budynkach jednorodzinnych ok. 3,5 mln sztuk. Z tego ok. 80 proc. kotłów nie spełnia wymogów klasy 3 lub wyższej według Polskiej Normy. Liczba kotłów do wymiany wynikająca bezpośrednio z wojewódzkich uchwał antysmogowych sięga ok. 2,5 mln w perspektywie do końca 2023 r. Przy czym dotyczy to jedynie 12 wojewódzkich uchwał antysmogowych. Najwięcej kopciuchów znajduje się w woj. mazowieckim. Tam trzeba wymienić 463 tys. kotłów. Bardzo dużo jest ich także w woj. śląskim, gdzie do wymiany nadaje się 382 tys. kotłów, czy w małopolskim- 359 tys. oraz wielkopolskim- 328 tys. Więcej szczegółów- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.02.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ przypomina z kolei: ¨Ryczałt od najmu w ramach biznesu wymaga zgłoszenia¨. Od tego roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać nie tylko wynajmujący swoje nieruchomości prywatnie, lecz także ci, którzy robią to w ramach firmy. Ci drudzy muszą zgłosić swój wybór fiskusowi do 22 lutego. Od 1 stycznia br. z przepisów znikło wiele ograniczeń dotyczących stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki temu ryczałt mogą stosować przedsiębiorcy prowadzący te rodzaje działalności, które dotychczas były z niego wyłączone, w tym również najem nieruchomości. Przed 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogli wybrać tylko ci, którzy wynajmowali swoje nieruchomości prywatnie. Dzięki nowelizacji podatnik, który ma kilka mieszkań, nie musi już przeprowadzać analizy, czy jest to ciągle jeszcze najem prywatny, czy już wchodzi działalność gospodarcza. Z obu rodzajów  najmu można rozliczać się ryczałtem. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.02.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Z prawa budowlanego znika blankietowy przepis¨. Nie będzie już można karać za bliżej niesprecyzowane użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami. To efekt wczorajszego wyroku TK. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości nie muszą już obawiać się, że z powodu drobnego i mało istotnego niedopełnienia ciążących na nich obowiązków staną się przedmiotem zainteresowania nadgorliwego prokuratora. A to dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu, który wczorajszym wyrokiem wyeliminował z art. 91a prawa budowlanego zwrot ¨użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami¨. Sprawa znalazła się w TK dzięki pytaniu prawnemu, które zadał Sąd Rejonowy w Słupsku. Nabrał on wątpliwości co do konstytucyjności art. 91a prawa budowlanego, rozpatrując sprawę, w której prokurator domagał się ukarania osoby za użytkowanie obiektu usługowo- handlowego bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz bez zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania nieruchomości. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 10.02.2021.).

.

Zobacz również