Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00176397/01 z dnia 2023-04-14  r. o zamówieniu:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: „Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. E. Bałuki 20-21 w Szczecinie

Termin składania ofert  wyznaczono na dzień 24 kwietnia 2023 r. godz. 12.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=45278317

Zobacz również