Rozpoczęcie budowy, przy ulicy Jana Śniadeckiego 17, 17A, 17B, 17C w Stargardzie

 Rozpoczęcie budowy, przy ulicy Jana Śniadeckiego 17, 17A, 17B, 17C w Stargardzie

Nastąpiło przekazania placu budowy i  rozpoczęła sie budowę budynku, przy ulicy Jana Śniadeckiego 17, 17A, 17B, 17C  w Stargardzie. W budynku powstaną 24 mieszkania,  które zostaną wynajęte Miastu, w celu podnajęcia ich osobom uprawnionym do otrzymania mieszkania komunalnego, w tym w pierwszej kolejności osobom oczekującym na zamianę lokalu z urzędu, które zdecydują się na pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu w zasobie własnym Miasta i podnajęcie lokalu w zasobach Stargardzkiego TBS Spółka z o.o. Przyszli podnajemcy będą płacić tzw. czynsz komunalny i będą mogli korzystać z obniżek czynszu na zasadach określonych jak dla zasobu własnego Miasta.

Dodatkowo w parterze budynku na powierzchni około 590 m2 powstanie żłobek. Na pokrycie kosztów budowy części mieszkalnej pozyskane zostało finansowe wsparciem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek Gminy – Miasta Stargard przygotowany we współpracy ze Spółką  złożony  został we wrześniu 2018 r. podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nastąpiło na początku 2019 r.

Zobacz również