Roboty remontowo budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki okiennej – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00317725/01 z dnia 2024-05-09 o zamówieniu:

Roboty remontowo budowlane polegające na dostawie i wymianie stolarki okiennej w zasobie własnym Szczecińskiego TBS

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=67160544

Zobacz również