Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8,72-300 Gryfice, adres strony internetowej : www.gryfickietbs.pl tel / fax.91 384 30 51, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Wysoka Brama 1 w Gryficach, w zakresie wymiany pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej, ocieplenia stropu pod nieogrzewaną częścią poddasza, wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remontu elewacji, renowacji bramy wejściowej i okien w częściach wspólnych budynku, według załączonego przedmiaru robót i opracowanego projektu budowlanego (data opracowania: czerwiec 2020 r.), dostępnego do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Gryfickiego TBS sp. z o,o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 91 384 73 25 (od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00).

Szczegóły w linku: zapytanie ofertowe i zalaczniki

Zobacz również