Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż – Gryfice

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. T. Kościuszki 11 w Gryficach na działce nr 301, obręb geodezyjny Gryfice-5, o pow. 121,70 m2, stanowiący obiekt po likwidacji kotłowni c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1G/00011100/2, stanowiącą własność Gryfickiego TBS Spółki z o. o.


Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice nieruchomość znajduje się w „strefie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.”

Szczegóły w linku: ogłoszenie

Zobacz również