Przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

Prezes  Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego  „Prawobrzeże”   Sp.   z   o.o.  w   Szczecinie   podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  przeznacza  w imieniu Gminy Miasto Szczecin,  do  oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w   drodze  przetargu  ustnego   nieograniczonego,  niżej   wymienione  pomieszczenia gospodarcze położone  na  terenie Miasta Szczecin.

Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 25/TBSP/2020

Zobacz również