Przetarg ustny nieograniczony na komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

 

WYKAZ Nr 14/TBSP/ 2017 z dnia 03 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2 Dopuszczalny zakres działalności Sposób użytkowania Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/ m2 Wadium w zł
1. Gryfińska 151/U1

KW SZ1S/00199797/6

4036 Dąbie 36

Dz. nr 34/8

parter 14,57 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 3,00 500,00
2. Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

 

Budynek E,

pomieszczenie nr 4

62,51 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 5,00  

300,00

 

3. Jagiellońska 95 front

KW SZ1S/00036863/0

 

1035 Śródmieście 35

dz. nr 131

piwnica 21,47 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 6,00  

400,00

 

 

4. Przodowników Pracy 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

dz. nr 18/1

parter 40,90 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 3,00 400,00
5. Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący 141,36 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 3,00 1.000,00
6. Przodowników Pracy 101

KW SZ1S/00140147/7

 

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20

Parter +

Piwnica

Parter-82,42

Piwnica-13,90

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 4,00 1.000,00
7. Koński Kierat 12 U2

KW 27259

 

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1 parter ,piwnica 58,72 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 700,00
8. Walecznych 47

KW SZ1S/00198457/4

4076 Dąbie 76

dz. nr 96

parter, piwnica 104,54 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 2.500,00
9. Przodowników Pracy 101 U2

SZ1S/00140147/7

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20

parter 61,78 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 8,00 1.500,00
10. Kaszubska 3 U3

KW 36866

obr. 1035 Śródmieście 35

dz. nr 117

parter 57,00 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 13,00 2.500,00
11. Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3

 

I piętro budynek D pomieszczenie 23 10,86 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 300,00
12. Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3 I piętro budynek D pomieszczenie 24 10,44 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 300,00
13. Kaszubska 20

KW SZ1S/00027880/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 11/22 piwnica – oficyna lewa 87,54 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 2.000,00
14. Kaszubska 19

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 69

 

parter, podwórze 50,35 handel, usługi, biuro, magazyn najem 3,00 500,00
15 Leszczynowa 8, położenie gruntów Leszczynowa

KW SZ1S/00070427/2

4043 Dąbie 43 dz. nr 73/17

 

parter, budynek w podwórku

 

36,96 handel, usługi, biuro, magazyn najem 6,00 600,00
16. Przodowników Pracy 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie 135

dz. nr 15/2

parter 61,16 handel, usługi, biuro, magazyn najem 15,00 3.000,00
17. Zamiejska 18

KW SZ1S/00140156/3

4042 Dąbie 42 dz. nr 37/4 piwnica 15,32 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 450,00
18 Zwierzyniecka 27/1/U

KW SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie, dz. nr 25 parter,

piwnica

Parter- 86,22

Piwnica- 20,00

handel, usługi, biuro, magazyn najem 20,00 5.000,00
19. Gryfińska 13/U/1

KW 21923

4038 Dąbie 38 , dz. nr 15 parter,

piwnica

Parter- 96,86

Piwnica-32,87

handel, usługi, biuro, magazyn najem 19,00 5.000,00
20. Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3 parter, budynek C 124,72 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00  

2.000,00

 

21. Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2 parter 12,71 pomieszczenie gospodarcze najem 3,00 100,00
22. Przodowników Pracy 101A

KW SZ1S/00140147/7

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20

parter 8,00 pomieszczenie gospodarcze najem 3,00  

100,00

 

 

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (tj. poz. nr 6, 18, 19 wykazu) licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m?.
 3. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
 4. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
 6. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 10. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 11. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni d dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 02 sierpnia 2017 r.

 

Zobacz również