Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż lokali mieszkalnych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul . Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych położonych w obszarze ścisłego centrum.

Szczegółowe informacje o lokalach oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu na stronie:

www.stbs.pl/index.php/aktualnosci/189-wyroznione/sprzedaz-lokali/2558-przetarg-pisemny-ofertowy-na-sprzedaz-lokali-mieszkalnych-2020-05-22.html

Zobacz również