Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji frontowej oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i oficyna w Szczecinie

 

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu elewacji frontowej oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i oficyna w Szczecinie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Szczegóły w linku:  ul. Bohaterów Warszawy 99 front i oficyna

 

 

Zobacz również