Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego – Szczecin

 

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Śmiałego 8 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z prośbą o zamieszczeniu na stronie Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Tebeesy”.

Szczegóły w linku: ul. Bolesława Śmiałego 8 oficyna

 

Zobacz również