Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 17 oficyna w Szczecinie

 

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym  na   wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 17 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Szczegóły w linku: ul. Pocztowej 17 oficyna 

Zobacz również