Przetarg nieograniczony na remont dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1 – Wałcz

 

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
?Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.p
Remont  dwóch budynków zlokalizowanych przy zbiegu ulic Gen. L. Okulickiego 8 i M. Konopnickiej 1, rozbiórka budynku gospodarczego tz. starej ?Kuźni? z wykonaniem ogrodzenia w Wałczu – całość na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4443
Termin złożenia oferty:
27.05.2019r. godz. 10:00
 Osoba prowadząca:

Jan Gacki

13-05-2019 r. 1. SIWZ i formularz oferty, załączniki uzupełniające  w tym wzór umowy.

2. Dokumentacje projektowe budynków z informacją BIOZ przy ul. :

a) Gen. L. Okulickiego 8,

b) M. Konopnickiej 1,

c) rozbiórka „Kuźni” z wykonaniem ogrodzenia.

3. Przedmiar robót dla poszczególnych budynków :

a) Gen. L. Okulickiego 8,

b) M. Konopnickiej 1,

c) rozbiórka „Kuźni”,.

4 Zalecenia oraz uwagi do zastosowania przy wycenie robót przez oferentów przed złożeniem oferty.

5. ogłoszenie nr 546081

Zobacz również