Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w  budynku wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i dwie oficyny w Szczecinie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Szczegóły w linku:  ul. Bohaterów Warszawy 99

Zobacz również