Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Szczecin

 

Szczecińskie TBS Spółka z o.o.ogłasza przetarg nieograniczony  na  realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w  budynku wielorodzinnym przy ul. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Szczegóły w linku: Ogrzewanie ul. Ściegiennego 57

Zobacz również