Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i dwie oficyny w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Szczegóły w linku: ul. Bohaterów Warszawy 99

 

Zobacz również