Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Szczecin

 

Przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w  budynku wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i oficyna w Szczecinie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z prośbą o zamieszczeniu na stronie Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Tebeesy”

Szczegóły w linku: ul. Bohaterów Warszawy 99 

Zobacz również