Przetarg nieograniczony na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej – Wałcz

 

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zapytanie o cenę w ?Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. 
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.p
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubska 1 w Wałczu na 2 niezależne mieszkania pełno standardowe.

Termin złożenia oferty:
15.02.2018r. godz. 10:00
Osoba prowadząca sprawę:

Jan Gacki

30-01-2018 r. 1. Zapytanie o cenę wraz z ofertą cenową.

2. Inwentaryzacja lokalu użytkowego i piwnicy przynależnej

3. Wzór umowy

 

Zobacz również