Przetarg nieograniczony na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Wałcz

  USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Osoba prowadząca sprawą Pliki do pobrania
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu.

ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz,

tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowania terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto

Termin złożenia oferty:
06.02.2019r. godz. 9:00

16.01.2019r Monika Rudnicka 1.      SIWZ

2.      Dokumentacja projektowa do SIWZ

3.      Ogłoszenie o zmówieniu

Zobacz również