Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku – Wałcz

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu sprawujące zarząd nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu , informuje o przetargu na „Wykonanie termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul . Gen. L. na Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu” . Zapraszamy do złożenia ofert. Termin złożenia ofert do 22.12.2017r. do godz. 10.00. Termin realizacji zamówienia do 31.08.2018r.

Szczegóły w załącznikach:
01. Ogłoszenie 6.12.2017
02. SIWZ Okulickiego 29-29a29b
03. załacznik nr 3 -wzór umowy
04. Przedmiar 1 -sciany z dociepleniem
05 Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja informacja BIOZ -Okulickiego 29-29a-29b
07. pismo GDDKiA zajęcia chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza

 

Zobacz również