Przetarg na wykonanie robót remontowych – Szczecin

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin  tel.: (91) 461 36 92

Informuje, że  zostało ogłoszone postępowanie:

Na wykonanie robót remontowych polegających na zastępczym usunięciu skutków awarii w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie dla którego  termin   składania   ofert   wyznaczono   w   dniu 24 listopada 2023 roku do godz. 10:00

Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowania dostępne jest na stronie internetowej Szczecińskiego TBS: www.stbs.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani: Agnieszka Szydłowska tel.: 91 461 36 92 wew. 195; e:mail: biuro@stbs.pl

Zobacz również