Przetarg na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Barlinek

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCY REMONT DACHU Z DOCIEPLENIEM STROPU PODDASZA, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN PODZIEMIA WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25  W BARLINKU.

 

 1. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 25 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący remont dachu dachówkowego i papowego z dociepleniem stropów poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych, izolację p. wilgociową ścian podziemia wraz z robotami towarzyszącymi przy ul.  Kościuszki 25  w Barlinku.

Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./

Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia remontowego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

 

 1. Informacje o przedmiocie zadania.

wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.

TYNK SILIKONOWY – BARWIONY

 • Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
 • Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.
 • Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2
 • Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
 • Odporność na uderzenia >5J.
 • Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
 • Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.
 • Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
 • Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniająca ognia.
 • Odporność na erozję biologiczną.
 • Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

 

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ

 • Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
 • Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.
 • Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.
 • Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
 • Odporność na uderzenia >2J.
 • Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
 • Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.
 • Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
 • Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.
 • Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

 

 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.
 • Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wysokości do 10 m
 • Czas pracy rusztowań grupy 1
 • Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
 • Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
 • Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
 • Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
 • Rozbiórka pokrycia z dachówki-rozebraną dachówkę przekazać dla BTBS
 • Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
 • Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
 • Rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku.
 • Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
 • Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku
 • Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
 • Skucie narożników cegieł znajdujących się pod rynnami.
 • Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej – dotyczy obudowy naświetli okienek piwnicznych od strony podwórza.
 1. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE.
 • Rozebranie kominów wolnostojących
 • Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł pełnej klinkierowej o przekroju przewodu 1/2×1/2 ceg. ( 6szt.)
 • Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona nowo wybudowanych kominów.
 • Rozebranie parapetów zewnętrznych wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej o przekroju 0,25*0,12.
 • Rozbiórka parapetów betonowych i daszku betonowego zejścia do piwnicy.
 • Wykonanie nowego daszku zejścia do piwnicy w połączeniu z parapetem okiennym o grubości płyty 7 cm, zazbrojonej siatką zgrzewaną z drutu o średnicy 5-6 mm.
 1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE WEWNĘTRZNE PODDASZA.
 • Rozebranie podłogi z desek na strychu budynku.
 • Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką grubości do 10 cm
 • Nadbicie belek stropowych celem wykonania docieplenia stropu nad parterem – grubość nadbicia belek 6 cm.
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa grubości 16 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,035 W/mk.
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa grubości 12 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,035 W/mk.
 • Wykonanie izolacji z membramy o wysokiej przepuszczalności – zgodnej z dokumentacją.
 • Przybicie od spodu krokwi płyt OSB wodoodpornych grubości 18 mm – klatka schodowa „A” lewa strona.
 • Wykonanie na strychu podłogi z płyt OSB o grubości 25 mm
 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE Z PANELI PCV.
 • Rozebranie poziomych paneli winylowych typu „Siding” i paneli z drewna na gotowym ruszcie na ścianach.
 • Rozebranie pionowych paneli winylowych typu „Siding” i paneli drewnianych na gotowym ruszcie na ścianach.
 • Rozbiórka elementów wykończeniowych typu „Siding” – listwy wykończeniowe przy stolarce okiennej.
 • Rozbiórka elementów wykończeniowych typu „Siding” – narożniki
 • Nadbicie rusztu trójkątów ścian klatki schodowej balami z drewna o grubości 8 cm i szerokości 10 cm przed obiciem płytami OSB.
 • Uzupełnienie izolacji cieplnej z wełny mineralnej pionowo z płyt układanych na sucho o grubości 8 cm.
 • Izolacje pionowa z folii paroprzepuszczalnej – dotyczy ścian bocznych klatki schodowej i lukarn.
 • Wykonanie obicia ścian bocznych klatki schodowej „A” i ścian lukarn płytami wodoodpornymi OSB o grubości 25 mm
 • Elewacje z paneli układanych poziomo – montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach – dotyczy pierwszej klatki schodowej, dachu płaskiego i daszków nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych.
 • Układanie paneli winylowych typu „Siding” bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach
 • Układanie paneli winylowych typu „Siding” bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach
 • Montaż elementów wykończeniowych typu „Siding” – narożniki
 1. ROBOTY IMPREGNACYJNE, CIESIELSKIE I DEKARSKIE.
 • Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu metodą opryskiwania środkiem – Fobos M-4.
 • Ułożenie na krokwiach membramy wstępnego krycia (MWK) o wysokiej paroprzepuszczalności Sd<0,03 – np. wiatroizolacja Rockwool lub podobna.
 • Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
 • Montaż łat kalenicowych.
 • Pokrycie dachów dachówką ceramiczną czerwoną o wymiarze 48,6*31,2 cm. (np. Keramic firmy Wienerberger-Renesansowa Universo 10, czerwona angoba).
 • Akcesoria do pokryć dachowych – taśmy pod gąsiory
 • Montaż dachówek kominków wentylacyjnych.
 • Akcesoria do pokryć dachowych – płotek przeciwśniegowy w kolorze czerwonym jak obróbki blacharskie
 • Akcesoria do pokryć dachowych – wentylacja okapu
 • Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej w kolorze dachówki .
 • Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej w kolorze dachówki .grub. 0,55 mm.
 • Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej grub. 0,55 mm – dotyczy daszków nad drzwiami do klatek schodowych.
 • Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej o grubości 0,55 mm.
 • (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
 • (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
 • Demontaż okien w połaci dachowej.
 • Osadzenie okien w połaci dachowej tj. montaż na nowej wysokości po nowym ołaceniu powierzchni dachu.
 • Osadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej
 • Osadzenie okien w połaci dachowej w komplecie z kołnierzami.
 • Osadzenie wyłazu dachowego – tj. montaż na nowej wysokości po nowym ołaceniu powierzchni dachu.
 • Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m
 • Wykonanie i montaż daszku nad wejściem do klatki schodowej „A” – wygląd i przekroje konstrukcyjne daszku takie same jakie występują przy klatce schodowej „B”
 1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ZEWNĘTRZNE.
 • Osłony stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową
 • Gruntowanie podłoży preparatami zgodnymi z dokumentacją – powierzchnie pionowe
 • Gruntowanie podłoży preparatami zgodnymi z dokumentacją – powierzchnie pionowe – pod docieplenie z wełny mineralnej.
 • Gruntowanie podłoży preparatami zgodnymi z dokumentacją – powierzchnie pionowe – dotyczy ościeży okiennych.
 • Gruntowanie podłoży preparatami zgodnymi z dokumentacją – powierzchnie poziome – ościeża otworów.
 • Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm EPS 70-040 o współczynniku przewodności lambda = 0,040W/mk klejonymi do podłoża w technologii firmy Drywit lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej (tynk mineralny o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,6 mm’) – roboty wykonywane ręcznie.- dotyczy ścian głównych
 • Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 6 cm EPS 70-40 o współczynniku lambda = 0,040W/mK klejonymi do podłoża w technologii firmy Dryvit lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – roboty wykonywane ręcznie.(tynk mineralny o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,6 mm’)- dotyczy ścian już docieplonych
 • Ocieplenie lukarn płytami z wełny mineralnej twardej grub. 8 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,035W/mK – klejonymi do podłoża w systemie firmy Dryvit lub równorzędnej.(tynk mineralny o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,6 mm’)
 • Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 70-40 o współczynniku przewodności lambda = 0,040W/mK klejonymi do podłoża w technologii firmy Dryvit lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – roboty wykonywane ręcznie-ościeża (tynk mineralny o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,6 mm’)
 • Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian
 • Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian
 • Ochrona narożników wypukłych
 • Montaż kątownika PCV z kapinosem na dociepleniu nad cokołem budynku.
 • Wykonanie spadków pod parapety
 • (z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20×30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm (Parapety ceramiczne z płytki klinkierowej o wym.1,5×14,8x30cm).
 • Dwukrotne malowanie farbą silikonową firmy Dryvit lub równorzędną powierzchni docieplonych zewnętrznych – wykonanie kolorystyki należy wykonać zgodnie z dokumentacją elewacji.(farba Silstar PRO f. Dryvit kolor 101)
 1. ROBOTY ZIEMNE I DOCIEPLENIOWE PONIŻEJ TERENU WRAZ Z COKOŁEM BUDYNKU.
 • Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
 • Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
 • Tynki zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły.
 • Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian firmy Dryvit lub równorzędne – przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanym XPS o grub. 10 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,040W/mK(roboty wykonywane ręczne)
 • Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian „STO” – szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)
 • Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe – wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
 • Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe – wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
 • Wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej
 • Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
 1. WYPRAWA COKOŁU
 • Zagruntowanie podłoża preparatem kolorowym firmy Dryvit lub równorzędnym przed położeniem na cokole budynku z wyprawy tynkarskiej z kolorowego gramaplastu – powierzchnie pionowe
 • Wyprawy tynkarskie z kolorowego gramaplastu TYNK MOZAIKOWY f. Dryvit- KOLOR CZERWONY NP. TYNK WEBER TD351 KOLOR KO 20 na cokole budynku.
 1. STOPNIE SCHODOWE PRZY BUDYNKU.
 • Rozebranie okładzin stopni schodowych z płytek na kleju.
 • Gruntowanie schodów preparatem „ATLAS UNI GRUNT”.
 • Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
 1. ROBOTY ELEKTRYCZNE.
 • Zakup i montaż kinkietów zewnętrznych energooszczędnych z czujką ruchu wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej przy drzwiach wejściowych do lokali mieszkalnych i drzwiach wejściowych do klatek schodowych.
 1. ROBOTY INSTALACJI GAZOWEJ I ROBOTY MALARSKIE.
 • Zakup i wymiana zewnętrznych szafek gazowych.
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm na kolor żółty.
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną koloru jak elewacja budynku powierzchni dużej szafki metalowej gazowej.
 1. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE.
 • Zakup i montaż okiennic dekoracyjnych aluminiowych (lamela stała antrapa) o wym. 145×50 cm.
 • Zakup i montaż daszku łukowego z poliwenglanu komorowego przejrzystego o wymiarze 150 x 80 cm, konstrukcja aluminiowa nad drzwiami wejściowymi do lokali mieszkalnych.
 • Rozbiórka i po wykonaniu docieplenia budynku przęseł ogrodzeniowych ponowny ich montaż.
 1. ROBOTY TRANSPORTOWE I UTYLIZACJA.
 • Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległość do 1 km
 • Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy następny 1 km
 • Utylizacja gruzu z betonu
 1. OPASKI i DOJŚCIA PRZY BUDYNKU.
 • Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
 • Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
 • Ręczne rozebranie opaski i chodnika betonowego o grubości 12 cm od strony podwórza i przy zejściu do piwnicy od strony ulicy.
 • Ręczne rozebranie chodnika betonowego – za każdy dalszy 1 cm grubości – potrącenie 6 cm grubości.
 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
 • Rozebranie obrzeży 6×20 cm na podsypce piaskowej
 • Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
 • Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości nowego chodnika w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
 • Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
 • Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu – dodatkowo 2 cm.
 • Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm – 21-50 elementów/m2 (kostka pochodząca z rozbiórki).
 • Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm – 21-50 elementów/m2 (nowej).
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – obrzeża pochodzące z rozbiórki.
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

 

UWAGI KOŃCOWE!!!:

Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w  niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.

Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót  oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przedmiary robót załączono do niniejszego zapytania.

 

III. Termin realizacji zadania:

30.09.2018r.

 

 1. Warunki dokonywania rozliczeń.
 2. Zamawiający dopuszcza zapłatę do 60% wartości wynagrodzenia, zgodnie z warunkami odbiorów częściowych.
 3. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi  faktury częściowe.
 4. Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT – zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.
 6. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego – bez zastrzeżeń – oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.
 7. Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem.
 8. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

 

 1. W zapytaniu o cenę mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 3. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami budowlanymi i audytem remontowym.
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,(robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)
 5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (wraz z dowodem opłacenia polisy);
 8. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem ślepym i projektami po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

 

 1. W niniejszym zamówieniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.

 

VII. Opakowanie i znakowanie ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.
 2. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. V zapytania.
 3. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:
 • Koperta zewnętrzna – Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 25.

 

 • Koperta wewnętrzna – powinna być zaadresowana następująco:

„OFERTA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 25 W BARLINKU”.

UWAGA:

NIE OTWIERAĆ przed 20 października 2017 przed godziną 10:00

 

VIII. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 20 października 2017, do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

 

 1. Wymagane dokumenty.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 3. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT (kosztorys ślepy dostępny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery telefonów wymienione w p. XI, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej (plik PDF) w załączeniu do zapytania).

 

 1. Uwagi końcowe.
 2. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
 3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
 4. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
 • mgr inż. Edward Hołowczak – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty
 • mgr inż. Marlena Spychała – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty

 

 1. Kontakt:
 • telefon 95-746-23-48 wew. 38 lub 22 lub tel. kom. nr 607-606-058
 • fax 95-746-23-48

 

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz.   od 7 00  do 15 00.

 

XII. Termin związania z ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Załączniki od nr 1 do nr 9:
Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 – wykaz robót tożsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata
Załącznik nr 4 – wykaz sprzętu i narzędzi
Załącznik nr 5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia
Załącznik nr 6 – projekt umowy
Załącznik 7 – wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr 8 – projekt architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 9-  przedmiar robót ogólnobudowlanych, dociepleniowych i dekarskich

 

 

Zobacz również