Przetarg na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Barlinek

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCY DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN PODZIEMIA WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. TUNELOWEJ 18 W BARLINKU.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa Tunelowa 18 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych, dociepleniem stropów poddasza, , izolację p. wilgociową ścian podziemia wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Tunelowej 18 w Barlinku.

Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./

Zadanie wykonywane jest w ramach "Przedsięwzięcia remontowego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów".

 

 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZADANIA.

wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

 

IIa WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.

TYNK SILIKONOWY – BARWIONY

 • Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
 • Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.
 • Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2
 • Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
 • Odporność na uderzenia >5J.
 • Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
 • Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.
 • Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
 • Klasyfikacja ogniowa–nie rozprzestrzeniająca ognia.
 • Odporność na erozję biologiczną.
 • Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe

warunki.

 

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ

 • Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
 • Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.
 • Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.
 • Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych–brak rys skurczowych w

warstwie, co najmniej gr. 5mm.

 • Odporność na uderzenia >2J.
 • Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
 • Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.
 • Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
 • Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.
 • Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

 

IIIb. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 • Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wys.do 20 m
 • Czas pracy rusztowań grupy 1
 • Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
 1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE STROPU POD STRYCHEM ORAZ DACHU NR 1 WG AUDYTU.
 • Rozebranie podłogi z desek na strychu budynku.
 • Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką grubości do 10 (9 cm) cm – strych.
 • Nadbicie deskami impregnowanymi o wysokości nadbicia 9 cm i szerokości desek 15 cm przed dociepleniem stropu pod strychem.
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa grubości 18 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,036 W/mK.
 • Wykonanie izolacji z membramy o wysokiej przepuszczalności – 2 warstwy (przed ułożeniem i po ułożeniu wełny).
 • Wykonanie na strychu podłogi z płyt OSB o grubości 25 mm – strych lokalu nr 4.
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa grubości 14 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,036 W/mK. – dotyczy dachu nr 1 wg audytu.
 • Wykonanie izolacji z membramy o wysokiej przepuszczalności – 1 warstwy (po ułożeniu wełny przymocowanej do krokiew dachu).
 • Wykonanie podsufitki z płyt OSB grubości 18 mm.
 • Wywóz gliny z sieczką samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.
 • Wywóz gliny z sieczką samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 1 km /dodatkowo 4 km/
 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE, IZOLACYJNE I DOCIEPLENIOWE ŚCIAN BUDYNKU PONIŻEJ TERENU.
 • Rozbiórka opaski betonowej i płyty podestowej o grubości do 15 cm.
 • Rozebranie fragmentu chodnika z płytek betonowych 25x25x5 cm na podsypce piaskowej.
 • Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej.
 • Rozebranie chodnika z płyt ogrodzeniowych betonowych 200x50x7 cm na podsypce piaskowej.
 • Wykucie z betonowej płyty podestowej wycieraczki do obuwia.
 • Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej – dotyczy studzienki przyokiennej pralni.
 • Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III – dotyczy docieplenia ścian piwnicznych.
 • Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
 • Tynki zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły.
 • Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe
 • Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian firmy Dryvit lub równorzędne – przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanym XPS o grub. 10 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,032W/mK(roboty wykonywane ręczne)
 • Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT – dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły
 • Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne – szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)
 • Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfalt.– pierwsza warstwa
 • Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfalt.– druga i nast.warstwa
 • Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfalt.– druga i nast. Warstwa
 • Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
 • Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
 • Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 1 km /dodatkowo 4 km/
 • Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości nowego chodnika w gruncie kat. III–IV głębokości 20 cm
 • Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III–IV – za każde dalsze 5 cm głębokości – pomniejszenie głębokości o 10 cm.
 • Podsypka cementowo–piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
 • Podsypka cementowo–piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu – dodatkowo 2 cm.
 • Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm – 21–50 elementów/m2 (nowej).
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
 1. ROBOTY TYNKARSKIE I DOCIEPLENIOWE COKOŁU BUDYNKU PONAD TERENEM.
 • Odbicie tynków z zaprawy cementowo–wapiennej na cokole budynku o pow.odbicia ponad 5 m2
 • Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm – dotyczy ościeży okiennych cokołu.
 • Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT – oczyszczenie mechaniczne i zmycie – dotyczy cokołów budynku.
 • Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT – zagruntowanie powierzchni ścian i ościeży cokołów.
 • Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian firmy Dryvit lub równorzędne – przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanym XPS o grub. 10 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,032W/mK(roboty wykonywane ręczne)
 • Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian firmy Dryvit lub równorzędne – przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanym XPS o grub. 2 cm o współczynniku przewodności lambda = 0,032W/mK (roboty wykonywane ręczne) – dotyczy stolarki okiennej.
 • Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT – dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły
 • Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne – szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)
 • Docieplenie płytami styropian.
 • i pokr. wyprawami –ochrona naroż. wypukł. na styrop. z dod.wzmoc.1 warst. siatki
 • Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT – zagruntowanie powierzchni ścian i ościeży stolarki okiennej cokołów przed ułożeniem płytek.
 • Licowanie ścian i ościeży płytkami klinkierowymi Roben – ODENWALD SCHMELTZ CIENIOWANA NF 240x71x14mm– na klej
 1. ROBOTY DEKARSKIE.
 • Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
 • Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
 • Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów z blachy powlekanej nadającej się do użytku
 • Rozebranie i ponowne ułożenie dachówek zakładkowych krawędziowych po przedłużeniu ołacenia połaci dachu przed dociepleniem ścian budynku.
 • Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki zakładkowej. (Rozebranie pokrycia z dachówki i ponowne jej ułożenie po przedłużeniu ołacenia dachu przed dociepleniem ścian budynku).
 • Przełożenie gąsiorów ceramicznych
 • Uzupełnienie gąsiorów – dotyczy ścian szczytowych, górnej części połaci dachu.
 • Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki zakładkowej.
 • Wykonanie drewnianych klinów na krokwiach szczytowych (górna część połaci dachu celem zpoziomowania rynien szczytowych z bocznymi rynnami dachu po dociepleniu ścian szczytowych budynku. Kliny o grubości krokwi i długości do 80 cm.
 • Wymiana ołacenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo–cementowymi o odstępie łat ponad 20 cm – tj.: rozebranie ołacenia dachu w częściach zwiększonych powierzchniach połaci dachu przed dociepleniem ścian budynku. Do ilości łat pochodzących z rozbiórki dodaje się 20 % jako materiału nowego.
 • Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
 • Uzupełnienie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii.
 • Rozebranie i ponowne zamontowanie pasa nadrynnowego wykonanego z blachy płaskiej powlekanej – dotyczy górnej części pokrycia dachu ścian szczytowych.
 • Montaż na ścianach attyk płyt OSB o grubości 22 mm celem prawidłowego przymocowania obróbki attyk z blachy płaskiej powlekanej.
 • Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm – kolor występujących obróbek.
 • Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – kolor występujących obróbek.
 • Montaż przedłużonych rynien półokrągłych o śr. 15 cm pochodzących z rozbiórki.
 • Montaż rur spustowych pochodzących z rozbiórki o śred.12 cm.
 1. STOLARKA OKIENNA.
 • Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami – dotyczy zmniejszenia otworu okiennego stolarki okiennej pralni.
 • Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z zamontowanymi nawietrznikami.
 • Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 bez nawiewników.
 • Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno–rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z zamontowanymi nawietrznikami. (Okna o U = 1,3 W/m2K).
 • Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m
 • Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
 1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE.
 • Osłony stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową
 • Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
 • Odbicie tynków z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm – dotyczy ościeży otworów stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego
 • Klamrowanie spękań ścian zewnętrznych klamrami o dł. 1m prętami żebrowanymi 12 mm (40 miejsc)
 • Skucie istniejących gzymsów o szerokości do 20 cm i grubości do 10 cm
 • Rozebranie parapetów zewnętrznych wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej o przekroju 0,25*0,12.
 • Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku
 • Rozebranie parapetu z kształtek ceramicznych.
 • Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT lub równorzędnej – montaż listwy początkowej z kapinosem nad cokołem budynku.
 • Ocieplenie budynków płytami styropianowymi EPS 70–040 FASADA gr.6 cm, lambda = 0,040W/m*K na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION lub równorzędnej z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem – dotyczy ścian szczytowych.
 • Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.15 cm EPS 70–040 Fasada o współczynniku lambda = 0,040 W/m*K na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION lub równorzędnej z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem.
 • Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.16 cm EPS 70–040 Fasada o współczynniku lambda = 0,040 W/m*K na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION lub równorzędnej z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem.
 • Montaż profili elewacyjnych – gzymsy pod okapem GZ–123 (140x280mm) wg projektu architektury.
 • Montaż profili elewacyjnych – gzymsy na wysokości podłogi strychu oraz podparapetniki PP–17 (50x120mm) wg projektu architektury.
 • Ślepe bonie–wyklejenie pasków taśmą malarską o szerokości 3cm wg projektu architektury
 • Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT lub równorzędnej – dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły
 • Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION lub równorzędnej z przygotowaniem podłoża i ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
 • Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. 32 cm metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION lub równorzędnej z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
 • Docieplenie płytami styropian. i pokr. wyprawami elewac. –ochrona naroż. wypukł. na styrop. z dod. wzmoc. 1 warst. Siatki
 • Wykonanie spadków pod parapety
 • Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm – parapety.
 • Obsadzenie kratek wentylacyjnych w dociepleniu ścian podłużnych.
 1. DASZEK NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO BUDYNKU.
 • Montaż daszku łukowego poliwęglanu komorowego przejrzystego o wymiarze 158 x 90 x 38 cm oraz ściankami bocznymi o wymiarze 180 x 53 x 30 cm, konstrukcja aluminiowa z profilu o kolorze RAL 9006 nad drzwiami wejściowymi do budynku.
 1. RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ.
 • Osłony na klatce schodowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianek działowych drewnianych folią polietylenową.
 • Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo–wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
 • Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo–wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
 • Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo–wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)
 • Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo–wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo– i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
 • Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 • Ługowanie farby olejnej z tynków ścian./oprócz ługowania dopuszcza się tylko opalanie farby olejnej opalarkami elektrycznymi./
 • Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym – powierzchnie poziome
 • Gruntowanie podłoży preparatem – powierzchnie pionowe
 • Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
 • Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem
 • Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych – dotyczy 2 słupów i 2 zastrzałów znajdujących się na klatce schodowej ostatnia kondygnacja.
 • Wykonanie robót stolarskich jak: naprawa stopni schodowych klatki schodowej, wymiana uszkodzonych desek podłogowych podestów klatki schodowej.
 • Przybicie do ścianki drewnianej na ostatniej kondygnacji budynku płyt OSB grubości 18 mm celem jej usztywnienia.
 • Obsadzenie ościeżnicy o pow. ponad 2 m2 w ściance drewnianej.
 • Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone
 • Okładziny z płyt gipsowo–kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach.
 • Wymiana elementów podłóg z desek – listwy przyścienne
 • Przybicie do podłóg podestów klatki schodowej płyt pilśniowych twardych.
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg, schodów drewnianych – dotyczy drewnianych podłóg, polików, stopni schodów.
 • Dwukrotne malowanie farbami olejnymi listwy przyścienne, boków biegów schodowych i drewno pod biegami schodowymi.
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych balustrad.
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
 • Posadzki z wykładzin obiektowych grubości warstwy ścieralnej 0,7 mm.
 • Wykładziny stopni schodowych wykładziną obiektową o grubości warstwy ścieralnej 0,7 mm razem z kątownikami zabezpieczającymi.
 • Utrzymanie czystości na klatce schodowej i w wiatrołapie wejściowym do budynku – codziennie po wykonanych pracach, jak również na zakończenie zleconych robót.
 1. REMONT CIĄGU PIWNIC I PRALNI.
 • Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2
 • Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
 • Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
 • Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 – dotyczy drewnianej ścianki piwnic razem z drzwiami.
 • Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo– i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
 • Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo– i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
 • Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo– i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
 • Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo– i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
 • Wykucie z muru drzwiczek wycierowych – ściana przy zejściu do piwnicy.
 • Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł
 • Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł – dotyczy pralni.
 • Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone
 • Rozbiórka posadzki betonowej w pralni budynku.
 • Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
 • Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno – pierwsza warstwa
 • Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno – druga i następna warstwa
 • Podkłady betonowe na izolacji z papy.
 • Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" – powierzchnie poziome
 • Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
 • Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie klejowej z płytek gres o wymiarach 30×30 cm – miejsce przy zejściu do piwnic.
 • Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
 • Oczyszczenie z farby i rdzy stopek dwuteowników i po oczyszczeniu pomalowanie dwukrotnie farbą olejną.
 • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania
 • Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
 1. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO – KANALIZACYJNE
 2. Wymiana instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej na poziomie piwnic oraz tzw. instalację wod.– kan. w lokalach mieszkalnych – instalację wodną do wodomierzy z ich wymianą na elektroniczne (Z ODCZYTEM RADIOWYM) z podłączeniem do instalacji lokalowej, natomiast instalację kanalizacyjną tj. pionów wraz z odejściem (trójnikiem) w stronę danego lokalu z podłączeniem istniejącej instalacji lokalowej do wymienionej instalacji kanalizacyjnej – pionów kanalizacyjnych. Również podłączenie instalacji na najwyższej kondygnacji do kominków wentylacyjnych znajdujących się w pokryciu dachu budynku.
 3. REMONT INSTALACJI GAZOWEJ.
 • Wymiana starej na nową skrzynkę gazową.
 • Wymiana instalacji gazowej tzn. instalacji od zaworu odcinającego dopływ gazu do budynku, leżaków z wymianą zaworów znajdujących się w ciągu piwnic oraz instalacji gazowej tzw. pionów z podłączeniem do istniejących gazomierzy. Wykonanie prób szczczelności instalacji z przekazaniem protokołów badań dla Inwestora.
 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
 • Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku.
 • – prace demontażowe 1kpl.
 • – szafa licznikowa 7–polowa
 • –wymiana WLZ
 • – wymiana instalacji do 6 lokali mieszkalnych–6szt.
 • – montaż skrzynki z bezpiecznikami na 10obw. do mieszkania – 6szt
 • – połączenie nowej instalacji z istniejącą w mieszkaniach – 6kpl.
 • – wykonanie kompletnej instalacji domofonowej do 6 lokali
 • – wymiana obwodów administracyjnych na klatce schodowej do wszystkich piwnic i na strychu 1kpl
 • – montaż opraw z czujnikiem ruchu na klatce schodowej, do piwnic i na strychu 15szt.
 • – wymiana instalacji dzwonkowej z przyciskami
 • Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 9 W z czujnikiem zmierzchu 2szt. lampy przed wejściem i od strony ulicy z numerem budynku na kloszu lampy.
 • Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1–fazowy, 12 pomiarów z przekazaniem protokołów pomiarów dla Inwestora.
 1. ROBOTY TRANSPORTOWE I UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO.
 • Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i tynków na odległość do 1 km
 • Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji i tynków – za każdy następny 1 km
 • Utylizacja gruzu z betonu

 

III. UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW:

Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.

Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.

Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przedmiary robót załączono do niniejszego zapytania.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

30.08.2018r.

 

 1. WARUNKI DOKONYWANIA ROZLICZEŃ.
 2. Zamawiający dopuszcza zapłatę do 60% wartości wynagrodzenia, zgodnie z warunkami odbiorów częściowych.
 3. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe.
 4. Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT – zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.
 6. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego "bez zastrzeżeń" oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.
 7. Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem.
 8. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

 

VII. W ZAPYTANIU O CENĘ MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ WYKONAWCY, KTÓRZY:

 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami budowlanymi i audytem remontowym.
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,(robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)
 4. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (wraz z dowodem opłacenia polisy);
 7. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem ślepym i projektami po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

 

VIII. W NINIEJSZYM ZAMÓWIENIU OFERTY OCENIANE BĘDĄ NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:

Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.

 

 1. OPAKOWANIE I ZNAKOWANIE OFERT.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.
 3. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. V zapytania.
 4. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:
 • Koperta zewnętrzna – Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74–320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa Tunelowa 18.

 

 • Koperta wewnętrzna – powinna być zaadresowana następująco:

"OFERTA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TUNELOWEJ 18 W BARLINKU".

UWAGA:

NIE OTWIERAĆ przed 24 października 2017 przed godziną 10:00

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74–320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 24 października 2017, do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 3. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT (kosztorys ślepy dostępny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery telefonów wymienione w p. XI, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej (plik PDF) w załączeniu do zapytania).

 

XII. UWAGI KOŃCOWE.

 1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
 3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
 • mgr inż. Edward Hołowczak – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty:693566713
 • mgr inż. Marlena Spychała – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty:607606058
 1. Kontakt:
 • telefon 95–746–23–48 wew. 38 lub 22 lub tel. kom. nr 693566713/607–606–058
 • fax 95–746–23–48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

Załączniki od nr 1 do nr 9:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 – wykaz robót tożsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata

Załącznik nr 4– wykaz sprzętu i narzędzi

Załącznik nr 5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia

Załącznik nr 6– projekt umowy

Załącznik 7 – wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 8– projekt architektoniczno–budowlany

Załącznik nr 9– przedmiar robót ogólnobudowlanych, dociepleniowych i towarzyszących

Zobacz również