Przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Barlinek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Widok 39 zwraca się z prośbą o dostarczenie ofert cenowych na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ww. budynku mieszkalnego, w zakresie zgodnie z załączonym przedmiarem robót. W siedzibie Barlineckiego TBS przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku, znajduje się do wglądu, ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego  przy ul. Widok 39 w Barlinku.

Szczegóły w linku:
Zapytanie ofertowe WIDOK 39 izolacja

Zobacz również