Przetarg na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. Kilińszczaków 66w Wałczu
reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
 

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy  Kilińszczaków 66 w Wałczu

 

Termin złożenia oferty:
05.04.2018r. godz.10:00

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

 

 

14.03.2018  

01.     Zaproszenie

02.     oferta

 

 

 

 

 

Zobacz również