Przetarg na opracowanie inwentaryzacji i kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy / modernizacji budynków komunalnych – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz. Opracowanie inwentaryzacji i kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy / modernizacji budynków komunalnych znajdujących się przy placu wolności nr 6 – 10 w Wałczu..

Termin złożenia oferty:
25.05.2018 r. godz.09:00

Termin wykonania 15.12.2018 r.

08-05-2018 r. 1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.

Zobacz również