Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ośmiu budynków mieszkalnych – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE  
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką budynku gospodarczego w Wałczu.

Termin złożenia oferty:
09.04.2018 r. godz.09:00

Termin wykonania 30.10.2018 r.

 

osoba prowadząca sprawę:

Jan Gacki

 

23-03-2018 r. 1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.

Zobacz również