Przetarg na modernizacje energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – Barlinek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: „Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 15; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”.

Szczegóły w linku: Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz również